"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hanna Outakoski

Mun lean sámegiela doseanta, oahpaheaddji ja máŋggagielatvuođa ja čállinoahpahusa dutki. Jag är docent i samiska och jag forskar på flerspråkighet och skrivundervisning.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Samiska
Plats
A, Humanisthuset, korridor HUM.E.1 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Lean sámegiela doseanta Ubmi universitehtas. Mun barggan sámegiela oahpaheaddjin ja dutkin Ubmi universitehtas. Mu áigeguovdilis dutkanprošeavttat kártejit, guorahallet ja govvidit čállinoahpahusa ja čálamáhtu skuvlakonteavsttain Sámis, máŋggagielat čálamáhtolaš geavadiid mánáidgárddis/eatnigiela oahpahusas ja stoahkama ja duhkoraddama rolla giellaoahpahusas, ja gielladiđolašvuođa sámeoahpahusas. Okta oktasaš ulbmil buot mu ovttasbargoprošeavttain lea gávdnat ođđa oahpahusvugiid maiguin sáhttá nannet čállin- ja lohkanmáhtu unnitlogugielas. Dán barggu dagan ovttas oahpaheddjiiguin ja eará pedagogalaš bargiiguin geaid máhtut ja oainnut leat guovddážis mu dutkamušas. Dasa lassin mu dutkanberoštumit leat teorehtalaš syntávssalaš dutkamuša ja virtuála oahpahusa bealde.

Jag är docent i samiska och undervisar nordsamiska vid Umeå universitet i Sverige. Min aktuella forskning undersöker skrivundervisningen i samiska skolkontexter, litteracitetspraktiker i flerspråkig förskola och skola, lekens och spelens roll i språkundervisning samt språkmedvetenhet i samisk undervisning. Ett av målen med de pågående kollaborativa forskningsprojekt är att, tillsammans med lärare och pedagoger, hitta sätt att stärka skrivviljan och kunskaperna hos samisk ungdom, att kartlägga litteracitetspraktiker och kartlägga och utveckla undervisningsmetoder som stärker minoritetsspråket. Jag har också ett stort intresse att arbeta med och forska kring teoretisk syntax samt användning av språkundervisning i virtuella världar som språkstärkande undervisningsmetod.

 

Aktuella projekt:

LINCOSY -projekt (projektledare Pigga Keskitalo vid Laplands universitet i Rovaniemi, Finland), https://www.ulapland.fi/Saitit/Lincosy/Lincosy-pa-svenska

SKOLFI-projekt (projektledare Carla Jonsson) 2022-2024: Modersmål, minoriteter och språklig heterogenitet
Undervisningsformer och praktiker i förskola och skola med fokus på litteracitet https://www.umu.se/forskning/projekt/modersmal-minoriteter-och-spraklig-heterogenitet-undervisningsformer-och-praktiker-i-forskola-och-skola-med-fokus-pa-litteracitet/

Lärarhögskolan (projektledare Eva Lindgren och Hanna Outakoski) 2022-2024 : Språk och lek i Sápmi (en del av ett internationellt samarbetsprojekt NOWPLAY2 som koordineras från Kanada av Shelley Stagg Peterson https://www.umu.se/forskning/projekt/lek-som-redskap-for-sprak--och-litteracitetsutveckling-i-det-samiska-klassrummet/

Tidigare projekt:

Norge (projektledare Johanna Ijäs): Mánáid giella ja jurddašeapmi/Barnens språk och tänkande (https://manaidgiella.weebly.com/maacutenaacuteid-jurddascaroneapmi-ja-giella-maacutenaacuteidgaacuterddis-ja-skuvllas.html)

Norge (projektledare Torjer Olsen): ICE Indigenous citizenship and education (https://site.uit.no/ice/aboutproject/)

Vetenskapsrådets Internationella postdoc 2017-2019: Hur stödjer undervisningen skrivande i flerspråkig arvspråkskontext? (Eng. How does teaching support writing in a multilingual heritage language context?)

Vetenskapsrådet (projektledare Kirk Sullivan) 2012-2014 : Literacy in Sápmi: multilingualism, revitalization and literacy development in the global north  (https://www.umu.se/en/research/projects/literacy-in-sapmimultilingualism-revitalization-and-literacy-development-in-the-global-north/)

 

Indigenising education and citizenship: perspectives on policies and practices from Sápmi and beyond, Oslo: Universitetsforlaget 2022 : 214-236
Outakoski, Hanna
Minoritetspedagogik i Norden, Umeå/Vasa: Bottniska studier 2021 : 165-183
Emanuelsson, Anders; Outakoski, Hanna
Minoritetspedagogik i Norden, Umeå/Vasa: Bottniska studier 2021 : 91-110
Outakoski, Hanna
Indigenous research methodologies in Sámi and global contexts, Leiden, The Netherlands: Brill Academic Publishers 2021 : 84-112
Outakoski, Hanna
Multiethnica: Journal of the Hugo Valentin Centre, Uppsala universitet 2021, Vol. 41 : 11-30
Outakoski, Hanna-Máret; Vangsnes, Øystein
Regional dossiers series
Hettema, Lieuwe Jan
Dutkansearvvi dieđalaš áigečála, Vol. 4, (1) : 80-97
Outakoski, Hanna
Observing writing: insights from keystroke logging and handwriting, Leiden : Boston: Brill Academic Publishers 2019 : 346-365
Lindgren, Eva; Westum, Asbjørg; Outakoski, Hanna; et al.
Perspectives on Indigenous writing and literacies, Leiden, Netherlands: Brill Academic Publishers 2019 : 165-185
Outakoski, Hanna; Lindgren, Eva; Westum, Asbjørg; et al.
Teaching writing to children in Indigenous languages: instructional practices from global contexts, New York: Routledge 2019 : 235-253
Sullivan, Kirk P H; Belancic, Kristina; Lindgren, Eva; et al.
Sámi educational history in a comparative international perspective, Palgrave Macmillan 2019 : 105-123
Zmyvalova, Ekaterina Andreyevna; Outakoski, Hanna
Indigenous Efflorescence: Beyond Revitalisation in Sapmi and Ainu Mosir, Acton, A.C.T.: ANU E Press 2018 : 89-94
Outakoski, Hanna
Media International Australia: Incorporating Culture & Policy, Sage Publications 2018, Vol. 169, (1) : 21-31
Outakoski, Hanna; Cocq, Coppélie; Steggo, Peter
Samisk kamp: kulturförmedling och rättviserörelse, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 252-279
Belancic, Kristina; Lindgren, Eva; Outakoski, Hanna; et al.
International Journal of Multilingualism, Vol. 14, (2) : 124-143
Lindgren, Eva; Westum, Asbjørg; Outakoski, Hanna; et al.
Super Dimensions in Globalisation and Education, Singapore: Springer 2016 : 55-68
Lindgren, Eva; Sullivan, Kirk P H; Outakoski, Hanna; et al.
Super dimensions in globalisation and education, Singapore: Springer 2016 : 55-68
Lindgren, Eva; Sullivan, Kirk P. H.; Outakoski, Hanna; et al.
Dagens Nyheter
Allard, Christina; Axelsson, Per; Brännlund, Isabelle; et al.
Confero: Essays on education, philosophy and politics, Vol. 3, (1) : 1-46
Hornberger, Nancy H.; Outakoski, Hanna
Sámi dieđalaš áigečála, Tromsø: 2015, (1) : 29-59
Outakoski, Hanna
Studier i språk och litteratur från Umeå universitet, 27
Outakoski, Hanna
CALL Design: Principles and Practice - Proceedings of the 2014 EUROCALL Conference, Groningen, The Netherlands, Dublin, Ireland: Research-publishing.net 2014 : 241-247
Motteram, Gary; Koenraad, Ton; Outakoski, Hanna; et al.
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Umeå universitet 2014, Vol. 23, (1) : 58-66
Outakoski, Hanna
Keeping languages alive: documentation, pedagogy and revitalization, Cambridge: Cambridge University Press 2014 : 128-139
Outakoski, Hanna
Conference Proceedings International Conference ICT for Language Learning3rd Conference Edition
Deutschmann, Mats; Outakoski, Hanna; Panichi, Luisa; et al.
Proceedings from the Annual Meeting of the Chicago Linguistic Society, Chicago Linguistic Society 2005 : 401-414
Vinka, Mikael; Outakoski, Hanna
Nordlyd, Septentrio Academic Publishing 2003, Vol. 31, (4) : 723-739
Outakoski, Hanna
Zmyvalova, Ekaterina Andreyevna; Outakoski, Hanna

Mun oahpahan measta beare sámegillii, muhto muhtun háviid oahpahan nu ahte geavahan ruoŧagiela veahkkin easkaálgiid oahpahusas. Ovdalis lean oahpahan buot davvisámegiela gurssain, muhto dálážis lean dutkanluomus ja oahpahan dušše kandidáhttadásis ja masterdásis.

Nästan all min undervisning på våra kurser i nordsamiska är på samiska. Ibland har jag också uppdrag på nybörjarkurser i nordsamiska och då kan jag använda svenska som stödspråk i kommunikationen. Jag har för närvarande två forskningsuppdrag och undervisar enbart på kandidat- och masternivåer.