"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-04-26 Uppdaterad: 2024-05-06, 14:22

Janina Priebe tilldelas Kungl. Skytteanska Samfundets pris

NYHET Kungl. Skytteanska Samfundets meddelar att de har tilldelat Janina Priebe, vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, sitt pris till framstående yngre forskare inom humaniora och konstnärlig verksamhet 2024.

Text: Per Melander

Ur motiveringen:

Janina Priebe är en synnerligen framgångsrik forskare i ett internationellt perspektiv. Priebes forskningsprofil rör det nordliga och arktiska området och hur relationerna mellan det globala och det lokala ömsesidigt omstöps när klimatförändringar och miljöpolitik skapar nya utmaningar och möjligheter.

Priebe har deltagit och tagit ett stort ansvar i ledning och utveckling av ett flertal större forskningsansökningar vid Umeå universitet och SLU som också erhållit betydande externa medel.

Janina Priebe föreslås därför som en mycket värdig mottagare av priset som yngre framstående forskare inom humaniora och konstnärlig 2024

Prissumman 2024 är 20 000 svenska kronor. Priset delas ut i samband med Kungl. Skytteanska Samfundets årshögtid den 24 maj i Umeå, samt vid lämplig ceremoni vid Umeå universitet.  Pristagaren förväntas också författa en kortare populärvetenskaplig artikel i Samfundets årsbok Thule.