"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-05-07

Jens Wahlströms MORFAR får närmare 4 miljoner kronor

NYHET Afa Försäkring tilldelar Jens Wahlström, Umeå universitet, 3 936 030 kronor för Mätbar ORganisationshälsa genom Friskfaktorer som leder till hållbar ARbetsmiljö – MORFAR-projektet.

I dag saknas det kunskap om organisatoriska friskfaktorer på olika nivåer som är mätbara och skapar god organisationshälsa. God organisationshälsa innebär en arbetsplats med låg andel arbetsmiljöproblem och låg andel ohälsa. Avsaknaden av praktiskt användbara verktyg för att skapa organisationshälsa innebär att de flesta arbetsmiljöinsatser sker på individnivå, även när utmaningarna är organisatoriska.

Projektet ska identifiera mätbara organisatoriska friskfaktorer som förutser organisationshälsa utifrån data som i dag redan finns tillgängliga inom många kommuner och regioner. Med detta som grund ska projektet utveckla en metod utifrån organisatoriska friskfaktorer som kan användas för att mäta organisationshälsa. Detta ger möjlighet för organisationen att kunna prioritera verksamheter och arbetsplatser med störst behov av stöd och på ett systematiskt sätt mäta och följa organisationshälsan över tid. 

Det förväntade resultatet är en metod som kommuner och regioner kan använda sig av för att utifrån befintlig information från medarbetarenkäter och personaladministrativa system mäta organisationshälsa. Metoden baseras på friskfaktorer på organisatorisk nivå och kan implementeras i det systematiska arbetsmiljöarbetet för ökad organisationshälsa i offentlig sektor. För att öka tillgängligheten och tillämpbarheten kan underlaget även nyttjas för att ta fram ett verktyg i syfte att mäta organisationshälsa. 

Totalt tilldelar Afa Försäkring 40 miljoner kronor till nio nya forskningsprojekt, som rör frågan om vad som främjar friskfaktorer på en organisatorisk nivå. Det treåriga FoU-programmet Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag genomförs i syfte att bidra till långsiktigt friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser.

Läs mer om projektet

Kontaktuppgifter
jens.wahlstrom@umu.se
070-191 68 44