"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Gruppbild av forskargruppen VECTOR vid möte i Skeppsvik.

Bild: Charlotte Lewis

VECTOR

Forskargrupp Vi bedriver forskning om hur människors hälsa påverkas av kyla, ergonomi och vibrationer i arbetslivet. Mycket av vår forskning har sin utgångspunkt i den arktiska kontexten där gemensamma kännetecken för industrimiljöer i Arktis är exponering för olika fysiska, kemiska och biologiska faktorer. Utomhusförhållanden med stora temperaturvariationer, isiga och halkiga underlag, väta och dåliga ljusförhållanden utgör risker för både olycksfall och ohälsa.

Synts i media

Vi är en multidisciplinär och tvärprofessionell forskargrupp. Våra grundprofessioner inkluderar läkare, fysioterapeuter/ergonomer, yrkes- och miljöhygieniker, statistiker och civilingenjörer. Vi verkar som en grupp för att skapa en hållbar struktur och stimulerande arbetsmiljö för att bedriva framgångsrik forskning inom området. 

Gruppen arbetar med projekt i en rad olika branscher såsom bygg-, skogs- och tillverkningsindustrin och kommunal verksamhet. Forskarna är kopplade till ett brett nätverk med företag, arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer samt myndigheter inom området.

 

Arktisk forskning

Vi forskar kring hur kyla påverkar hälsa men också hur vi aktivt kan arbeta för att förebygga dessa problem med riskhanteringsstrategier. Vi har ett nära samarbete med forskare i Tromsö, Norge och Uleåborg, Finland där vår forskning tar sin utgångspunkt i de arbetsförhållanden som råder inom det arktiska området. Det sker mycket idag kopplat till klimatförändringar som också driver på den gröna omställningen i samhället vilket får tydliga konsekvenser för morgondagens arbetsliv. 

Vibrationer

Vi har en lång tradition av forskning som rör exponering för vibrationer i arbetslivet och hur det kan påverka hälsan. Nästan hälften av alla patienter som kommer till Arbets- och miljömedicinska kliniken (AMM) i Umeå har frågeställningen arbetssjukdom i händerna på grund av vibrationsexponering. Inom VECTOR arbetar vi med att försöka utveckla instrument som ska öka den diagnostiska tillförlitligheten vid bestämmande av vibrationsrelaterade skador i händer och fingrar. Vi har också ett projekt där vi undersöker riskerna med helkroppsvibrationer och stillasittande hos timmerbilsförare och tillsammans med företagen ska utveckla deras systematiska arbetsmiljöarbete. 

Ergonomi

Inom ergonomiområdet driver vi traditionella epidemiologiska projekt, framför allt med grund i bygghälsokohorten. Efter pandemin har det blivit vanligt med hybrida arbetssätt, dvs. när vi växlar mellan distansarbete och arbete på kontoret, men det finns lite kunskap om hur detta påverkar oss.

I en studie av hybridarbete hos kommunanställda kommer vi undersöka hur detta påverkar arbetsmiljö, hälsa och produktivitet. Fysisk och kardiovaskulär belastning bland äldre arbetare inom fysiskt tunga yrken undersöks i HIPE-projektet.

 
Hans Pettersson, Albin Stjernbrandt, Rebecca Tapper, and Jens Wahlström
Umeå universitet är väl representerat på Arctic Congress 2024

Arctic Congress 2024 samlade många forskare från Umeå Universitet som som presenterade sin forskning.

Bild på kontorslandskap
Målet är långsiktigt friska arbetsplatser

Jens Wahlström har tilldelats närmare 4 miljoner kronor för ett projekt med sikte på hållbar arbetsmiljö.

Banarbetare går på räls i vinterlandskap.
Kyligt på jobbet? Det kan påverka hälsan

Kunskapsnivån om arbete i kyla och vilka risker på hälsan det medför är rätt låg i branschen menar forskare.

Senast uppdaterad: 2024-02-12