"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-07-12

Kemiprofessor prisas för sin forskning

NYHET Fredrik Almqvist vid Umeå universitet får Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi år 2021. Han får priset för sin eleganta tillämpning av organisk syntes vid framtagning av små organiska molekyler med användningspotential vid infektions- och neurodegenerativa sjukdomar. Priset på 1,2 miljoner delas ut vid Uppsala universitet.

Uppsala universitet delar varje år ut Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi till en forskare med huvudsakligen nationell verksamhetsbakgrund inom ämnet och som gjort banbrytande forskningsinsatser inom området. Årets pristagare är Fredrik Almqvist, professor vid Umeå universitet, som i sin forskning försöker hitta nya sätt och behandlingsmetoder för att bekämpa den ökande antibiotikaresistensen.

Prissumman är på 1,2 miljoner kronor.

Prismotivering:

Fredrik Almqvists fokus på utvecklingen av antibakteriella medel med nya verkningsmekanismer har genererat viktiga bidrag och substanser har framställts som uppvisat god effekt på bakterier både i in vitro och in vivo modeller. Han har vidare utvecklat 2-pyridonderivat med effekt mot amyloidbildning, substanser som kan få framtida användning vid behandling av vissa neurodegenerativa sjukdomar.
Fredrik Almqvist kombinerar en framgångsrik tillämpning av bioaktiva substanser med banbrytande metodutveckling och syntes av heterocykliska strukturer, något som rönt både nationell och internationell uppmärksamhet.

Fredrik Almqvist
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 25