"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-09-01

Klart med fortsatt decentraliserad läkarutbildning i norr

NYHET Umeå universitet kommer att fortsätta att bedriva utbildning till läkare på fyra orter – utöver Umeå i Sundsvall, Östersund och Sunderbyn i Luleå. Det står klart efter att universitetet och de fyra regionerna har enats om villkor för de kommande åren. Upplägget med decentraliserad läkarutbildning är det första i sitt slag i landet.

Text: Ola Nilsson

– Läkarutbildning på fyra orter har varit en framgångssaga. Vi kan se att den underlättar rekrytering av läkare till olika orter i Norrland och därmed bidrar till en tillgänglig och högklassig vård i norra Sverige, samtidigt som den ger större underlag för klinisk forskning. Vi är därför mycket glada att kunna fortsätta med satsningen, säger Magnus Hultin, vicedekan för samverkan inom klinisk utbildning vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet.

Läkarutbildningen på fyra orter innebär att studenter på läkarprogrammet har möjlighet att läsa andra halvan av sin utbildning, från termin sex och framåt, vid Sunderby sjukhus i Luleå, i Sundsvall, i Östersund, eller fortsätta i Umeå. Av totalt cirka 100 platser per termin på läkarprogrammet är minst tio på detta sätt vikta för vardera Sundsvall, Östersund och Sunderbyn, medan övriga läser hela programmet i Umeå. Upplägget har funnits i cirka tio år och har varit unikt för norra Sverige, men det har nu börjat få efterföljare på fler håll i landet.

– Vi är oerhört glada över detta och vad det innebär för läkarförsörjningen, inte bara för oss utan för hela Norrland, säger Pelle Håkansson, tf FoU-direktör i Region Jämtland Härjedalen.

Det nya avtalet innebär att regionernas ekonomiska bidrag till den akademiska miljön på orten satsas inom regionens egen verksamhet och öronmärks. Att hålla utbildning på flera orter kostar mer än att ha allt samlat på en plats. Därför har, utöver statliga medel, de fyra nordliga regionerna sedan 2015 bidragit med 1,5 miljoner kronor vardera per år som stöd till den akademiska miljön på respektive ort. Dessa medel kommer nu efter en övergångsperiod att särskilt riktas till forskning inom respektive region.

Läkarutbildningen utökas från och med denna höst från elva till tolv terminer. Även denna tolfte termin kommer att finnas på alla fyra orter. Det blir därmed på sikt en viss ökning av antalet läkarstuderande på de fyra orterna. Därutöver ansöker Umeå universitet om statliga medel för att kunna ta in något fler studenter varje termin på läkarutbildningen, vilket också kan komma att ge en viss ytterligare ökning av läkarstuderande på alla de fyra orterna.

Kontakt

Magnus Hultin
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 09