"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-05-21

Knappt 60 miljoner till forskning som ska utveckla socialtjänsten

NYHET Umeå universitet har beviljats finansiering från Forskningsrådet för arbetsliv och hälsa (Forte). Fyra projekt får dela på knappt 60 miljoner kr.

Text: Elin Andersson

I Fortes utlysning ”Tillämpad välfärdsforskning 2021” har Umeå universitet fått finansiering för två program och två projekt. Finansieringen är en del av satsningen inom det Nationella programmet om tillämpad välfärdsforskning som Forte ansvarar för. Programmet ska verka för att förbättra kunskapsläget inom socialtjänsten och är en del i den svenska regeringens satsning för att hantera de stora samhällsutmaningarna genom forskning och innovation. Fortes programbidrag är sexåriga och syftar till att mer långsiktigt förstärka forskningen inom socialtjänstområdet och möjliggöra utveckling av forskningsmiljöer.

Beviljade programbidrag

Susanne Tafvelin, docent vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet, tilldelas 23 000 000 kr för projektet: Användbar automatisering: mot en förståelse av robotar och AI i socialtjänsten ur ett organisatoriskt och brukarperspektiv

Urban Markström, professor vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, tilldelas 23 900 000 kr för projektet: UserInvolve: Utvecklande av hållbara praktiker för brukarinflytande inom verksamhetsområdet psykisk hälsa

Beviljade projektbidrag

Isabel Goicolea, professor vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, tilldelas 5 000 000 kr för projektet: Våga fråga om våld? En analys och förslag till utveckling av socialtjänstens frågecentrerade förhållningssätt till genusrelaterat våld

Maria Lindström, universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, tilldelas 7 200 000 kr för projektet: Effekt, kostnadseffektivitet och användbarhet av ’Everyday Life Rehabilitation’ (ELR): en pragmatisk RCT av personcentrerad rehabilitering i samverkan inom LSS- och SoL-boenden