"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-06-22 Uppdaterad: 2023-06-29, 12:59

Kompetensutvecklingsdag för Skellefteås yrkeslärare

NYHET Måndagen den 19 juni genomfördes en kompetensutvecklingsdag för samtliga yrkeslärare i Skellefteå kommun. Dagen syftade till att bidra med kunskap om hållbar utveckling och grön omställning ur ett utbildningsperspektiv, och handlade om samverkan mellan skola och arbetsliv, yrkeslärares arbete med normkritik samt specialpedagogisk verksamhet i yrkesprogram. 

ULF-samverkanscheck

Kompetensutvecklingsdagens innehåll var ett resultat av samarbetet mellan företrädare för Skellefteå kommun och forskare från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, via en ULF-samverkanscheck. 

Hållbar utveckling och grön omställning

Dagen inleddes med en föreläsning av Karin Degerfeldt, hållbarhetsansvarig vid kommunen. Hon talade om vad som händer i Skellefteå och bland annat om hur den stora samhällsomvandlingen som pågår kommer att påverka yrkesutbildning. Därefter talade Robert Holmgren om yrkeslärarutbildningen som både en tillgång för skolan och regionen. I ett samtal med två verksamma yrkeslärare, båda med erfarenhet från yrkeslärarprogrammet vid Umu, fick åhörarna också ta del av olika erfarenhetsberättelser om att läsa till yrkeslärare. Katarina Kärnebro, Sandra Lidén och Clara Wäppling presenterade ett pågående FoU-projekt om normkritisk verksamhet i yrkesutbildning på Naturbruksgymnasiet. Yrkeslärarna fick också prova på ett reflektionsverktyg som skapats i projektet och diskutera i mindre grupper på vilka sätt de själva brukar arbeta normkritiskt. Gerd Petterson och Helena Broman hade därefter en workshop om hur man kan utveckla handledarutbildning för APL. Dagen avslutades med en presentation av forskning om yrkeslärares arbete med specialpedagogisk verksamhet som hölls av Robert Holmgren och Gerd Pettersson. 

Kompetensutvecklingsdagen ägde rum på Arenan på Campus i Skellefteå och alla deltagare bjöds på lunch. Det var en välorganiserad dag med uppskattat innehåll och cirka 90 yrkeslärare och rektorer deltog. 

Kontakt

Robert Holmgren
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 48
Katarina Kärnebro
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 85
Gerd Pettersson
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 02