"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-01-24 Uppdaterad: 2023-05-11, 11:03

Kraftsamling för forskning om astma, allergi och luftvägar

NYHET Nu lanseras ”Breathe Sweden” - en digital plattform för forskare som samlar studier om sjukdomar som drabbar luftvägarna. Satsningen ökar möjligheterna till nordiska samarbeten i stora befolkningsstudier.

Text: Elin Lindström, Göteborgs universitet

Förra året lanserades plattformen ”Andas Sverige”, där allmänheten kan få populärvetenskaplig information om aktuell forskning om luftvägarnas sjukdomar. ”Breathe Sweden” blir nu en systerplattform för samarbete mellan forskare inom astma, allergi och luftvägsforskning.

Breathe Sweden ger bättre möjlighet för luftvägs- och allergiforskare att förstå varandra och att samarbeta för att lösa olika forskningsfrågor. Det är en plattform som för samman data från flera stora befolkningsstudier, vilket ger ökad kapacitet, säger forskaren Bright Nwaru, vars forskargrupp vid Krefting Research Centre på Göteborgs universitet driver arbetet med Andas Sverige och Breathe Sweden tillsammans med bland andra Helena Backman, forskare vid Umeå universitet.

Bright Nwaru ger ett exempel på forskning som kan genomföras tack vare satsningen på Breathe Sweden, och som kan leda till att det går att särskilja olika undertyper av astma hos vuxna:

– Baserat på två av de stora ingående befolkningsstudierna blir det nu möjligt att undersöka hur samspelet mellan arv och miljö kommer i uttryck hos vuxna med astma. Tack vare datamängden kan vi implementera sofistikerade datadrivna metoder inom forskningsfältet som kallas fenotypning. Det kan leda till precisionsmedicin för varje undertyp av astma, berättar han.

Gränsöverskridande samarbeten

Forskarnas plattform Breathe Sweden är på engelska.

– Vår förhoppning är att vi nu skapar bättre förutsättningar för gemensamma projekt inom astma, allergi och luftvägsforskning, där vi kan samarbeta över de nordiska regions- och landsgränserna med stora befolkningsstudier, säger Helena Backman, forskare vid Umeå universitet och Region Norrbotten.

Befolkningsstudier på samma ställe

Plattformen Breathe Sweden har just lanserats och nås via www.breathesweden.com. Hittills samlar den sju stora befolkningsstudier inom allergi och luftvägshälsa i Sverige. Tillsammans omfattar dessa befolkningsstudier data om cirka 350 000 personer med olika former av påverkan på luftvägarna.

  • West Sweden Asthma Study (WSAS) – Göteborgs universitet
  • Obstructive Lung Disease in Northern Sweden (OLIN) – Region Norrbotten och Umeå universitet
  • Children of Western Sweden (CWS) – Göteborgs universitet
  • BAMSE – Karolinska Institutet
  • SCIFI-PEARL – Göteborgs universitet
  • Swedish National Airway Register (SNAR) – Region Norrbotten och Göteborgs universitet
  • STOPPA – Karolinska Institutet

Satsningen på både Andas Sverige och Breathe Sweden är en del av projektet STELLAR (Respiratory Epidemiology Research platform) som bland annat finansieras av Vetenskapsrådet.

Webbplatsen Andas Sverige erbjuder bland annat korta summeringar på svenska av studier genomförda av de projekt som bidrar till plattformen på ett populärvetenskapligt sätt och på svenska. Den vänder sig till allmänheten, forskningspersoner, finansiärer och andra intresserade.

Mer information

Breathe Sweden är en ny samlingswebbplats på engelska som vänder sig till forskare som studerar sjukdomar som drabbar luftvägarna: www.breathsweden.com

Andas Sverige är en populärvetenskaplig webbplats som vänder sig till allmänheten, patienter, beslutsfattare, finansiärer och deltagare i forskningsstudier: www.andassverige.se

WSAS – Sedan 2008 har 42 000 personer deltagit i forskningsstudien West Sweden Asthma Study som drivs av Krefting Research Centre vid Göteborgs universitet.
Mer information om WSAS

OLIN – Under 30 års tid har 50 000 personer deltagit i forskningsstudien Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten.
Mer information om OLIN-studierna på Region Norrbotten

Bright Nwaru Group - mer information på GU:s hemsida.

Helena Backman, forskare vid Umeå Universitet, projektledare inom OLIN-studierna. Samarbetar med Bright Nwaru i satsningarna Andas Sverige och Breathe Sweden.

Kontaktuppgifter

Bright Nwaru: 0760642614 eller bright.nwaru@gu.se
Forskare vid Göteborgs universitet

Helena Backman: 0702-108900 eller Helena.backman@norrbotten.se
Forskare vid Umeå universitet och Region Norrbotten.