"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-04-08

Kulturanalysstudenter i samarbete med Ålidhemsskolan

NYHET Hur utvecklar, förtydligar och kommuniceras en skolas identitet på bästa sätt? Studenter på Kulturanalysprogrammet vet hur!

Hösten 2018 påbörjade studenterna på termin 5 vid Kulturanalysprogrammet ett samarbete med Ålidhemsskolan i Umeå. Syftet med samarbetet var att ta fram strategier för att utveckla och förtydliga skolans identitet. I uppdraget ingick också att studenterna skulle tillämpa mångkulturella och normkritiska perspektiv, och att skolans identitet skulle kunna kommuniceras både internt och externt.

Efter inledande möten med skolans ledning och rektor Andreas Stoltz organiserade sig studenterna i mindre projektgrupper under ledning av Sara Bäckström och Christoffer Norberg Jansson. Sedan påbörjades ett omfattande fältarbete där de samlade in information om skolan genom bland annat intervjuer med personal, deltagande observationer vid föräldramöten och elevkårsmöten samt genom att studera skolans policydokument. Till sin hjälp hade studenterna konsulten Stina Haglund från företaget Yourwill (yourwill.se). Stina gick själv Kulturanalysprogrammet för många år sedan, och fungerade nu som bollplank i studenternas arbete med projektformen.

Det är mycket lärorikt att få arbeta mot en riktig uppdragsgivare

Det är mycket lärorikt att få arbeta mot en riktig uppdragsgivare. Studenterna fick erfara hur svårt det kan vara att tolka en uppgift och göra den genomförbar. De fick också möjlighet att faktiskt uppleva många av de problem som ofta beskrivs hänga ihop med projektledning och projektarbete. Det är såklart både nyttigt och jobbigt!

Resultatet av uppdraget har nu redovisats muntligt för skolans ledningsgrupp och genom en skriftlig rapport. Här framhålls att skolan har många fördelar. Det finns till exempel ett stort engagemang och en språkmässig styrka där många olika språk samsas. Skolan är också en ”en viktig plats för samverkan, utveckling och trygghet”. Vad som kan utvecklas på skolan menade studenterna, är en bredare syn på mångfald som inte bara omfattar etnisk tillhörighet, utan även kan ha att göra med frågor relaterade till social klass eller HBTQ- och genusfrågor. Skolan skulle också kunna utveckla sitt normkritiska arbete genom att inte bara söka lösningar på uppkomna problem, utan att gemensamt diskutera de normer som sätter sin prägel på skolans verksamhet i vardagen, varje dag. Dessutom hade fältarbetet visat att det fanns ett missnöje kring inflytande; det skulle vara bra om eleverna fick mer att säga till om, till exempel genom att ge elevrådet mer inflytande och genom att elevernas förändringsförslag gjordes till en del av undervisningen, så att eleverna själva kunde bidra till förändringarna.

Sammantaget blev samarbetet mellan Kulturanalysprogrammet och Ålidhemsskolan ,mycket lyckat. Skolan ledningsgrupp var mycket nöjda med studenternas arbete och studenterna fick möjlighet att testa sina kompetenser i skarpt läge, vilket utgör ett viktigt inslag i Kulturanalysprogrammets utbildningsstrategi.

Bo Nilsson, programansvarig för Kulturanalysprogrammet

Kulturanalysprogrammet är ett treårigt program. Är du intresserad? Nedan finns mer information om Kulturanalysprogrammet!

Mer information om

Kulturanalysprogrammet, 180hp

Kontakt

Bo Nilsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 62