"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kulturanalys

Bild: Elin Berge

Inom ämnet kulturanalys behandlas kulturella normer och föreställningar och hur dessa har effekter – i samhället, i arbetslivet och för enskilda.

Varför ska du läsa kulturanalys?

Är du intresserad av frågor om normkritik, jämställdhet, makt, demokrati och mångfald? Då är Kulturanalysprogrammet något för dig! Du som läser programmet får kompetens och förmåga att kunna utarbeta och praktiskt använda kulturell kunskap i arbets- och samhällslivet, nationellt och internationellt. Du lär dig att analysera hur likheter och skillnader i människors erfarenheter och tankemönster inverkar på deras möjligheter att förstå och samarbeta med varandra. Du lär dig också att arbeta praktiskt med dessa frågor och att utvärdera och skriva rapporter. Hur kan man arbeta för ökad jämställdhet? Hur kan man göra mångfaldsprojekt effektiva? Utbildningen förbereder dig för kvalificerat arbete med att analysera och utveckla frågor som har med normer och kultur att göra. Programmet ges som treårigt program med möjlighet till magister- och masterpåbyggnad. Du som läser magisternivå har möjlighet att söka forskarutbildning i etnologi.

Kulturanalysprogrammet har fått det högsta betyget, "Mycket hög kvalitet", vid Universitetskanslerämbetets utvärdering av universitetsutbildningar!

Kurser inom ämnet

Utbudet av kurser inom huvudområdet kulturanalys förändras ständigt. Vi ger kurser som behandlar kulturella fenomen. Vi ger också en ämnesövergripande magisterkurs i kultur- och medieteori som tillsammans med annan kurs på avancerad nivå ger behörighet att söka forskarutbildning.

Mer information om aktuella kurser och program

Senast uppdaterad: 2022-07-15