Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kulturanalysprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2020

Kulturanalysprogrammet är en bred utbildning med inriktning mot kultur och samhälle. Den handlar om hur värderingar och normer spelar roll i samhället, privatlivet och på arbetsplatser. Kulturanalytiker intresserar sig för kulturrelaterade frågor och arbetar t.ex. som kulturproducenter, biståndsarbetare, jämställdhetshandläggare, mångfaldsstrateger, projektledare och volontärsamordnare. De är också specialister på normkritik, konflikthantering, gruppdynamik, jämställdhet och projektledning.

Film: Elfrida Bergman
Elfrida Bergman

Intervju med Elfrida Bergman, tidigare student på Kulturanalysprogrammet.

Under utbildningen

På Kulturanalysprogrammet blandas teori och praktik. Diskussion och kritiskt tänkande genomsyrar undervisningen. Du får redan under utbildningen möjlighet att prova på kulturanalytikerns praktiska arbete genom övningar, fallstudier och praktik. Som exempel kan nämnas att kulturanalysstudenter under utbildningen har arbetat i lärorika projekt tillsammans med bl.a. Umeå kommun, Ålidhemsskolan i Umeå, Västerbottens museum, ICA och COOP samt Södertälje kommun.

En viktig del av utbildningen är den personliga inriktning (profil) du väljer. Med stöd av profilhandlare utvecklar du sedan denna unika kompetens under hela utbildningen. Tidigare studenter har profilerat sig mot frågor rörande t.ex. organisationskultur, jämställdhet, sociala medier, rasism, aktivism och antidiskriminering. En del har inriktat sig på särskilda framtida arbetsplatser såsom museer, äldreomsorgen eller kultursektorn.

Inom utbildningen till kulturanalytiker arbetar du självständigt och i grupp, tränar din muntliga och skriftliga framställning och lär dig leda projekt. Du lär dig också mediekunskap och jobbar med eget skapande av ljud, bild och film i samarbete med Umeå universitets Humlab.

År 1

Första året på utbildningen skaffar du dig grundläggande kunskaper om universitetsämnet kulturanalys och dess centrala begrepp. Här undersöks också hur kulturanalytisk teori kan användas praktiskt genom exempelvis normkritik, antidiskrimineringsarbete och konflikthantering. Du lär dig metoder som intervjuer, observationer och textanalyser. Året avslutas med ett fältarbete som du presenterar i uppsatsform.

År 2

Det andra året fördjupar du dina teoretiska kunskaper i genus/sexualitet, social skiktning, etnicitet/religion och andra kulturella kategorier, samt hur de får betydelse i samhället. Du lär dig också om projektledarskap och kulturanalys ur ett internationellt perspektiv.

År 3

Sista året fördjupar du de kunskaper du redan skaffat dig utifrån din valda profil. Du undersöker hur ditt område kan förstås med hjälp av olika analytiska begrepp som t.ex. genus, klass, generation, makt och etik. Du skriver ett examensarbete och genomför därefter en tio veckors praktik.

Praktik

En 10 veckors praktik ingår i programmet, och vi gör också en exkursion, i Sverige eller utomlands. Under de senaste åren har vi besökt Berlin, vilket har varit mycket uppskattat.

Programöversikt

År 1
Introduktion till programmet. Grundläggande kulturanalytisk teori. Normkritik och diskrimineringsfrågor. Grupprocesser och konflikthantering. Kulturanalys i samhällslivet. Språk och kultur. Kulturanalytisk teori och metod. Kulturanalytiskt fältarbete.Skriftlig uppgift.

År 2
Plats, region och nation. Social skiktning. Genus och sexualitet. Etnicitet och religion. Informationspresentation och kommunikation. Att planera och leda ett kulturanalytiskt projekt. Utvärderingssamhället och utvärderingsmetod. Kulturanalys i ett internationellt perspektiv.

År 3
Företags- och organisationskultur. Vård, skola, omsorg. Kulturliv, upplevelse, turism. Reflexivitet och intersektionalitet. Praktikplanering. Kulturanalytisk tillämpning: Examensarbete. Praktik plus rapport.

Efter utbildningen

Eftersom du själv väljer profil på din utbildning kan du som påpekades ovan arbeta i flera olika branscher. Många av våra tidigare studenter jobbar inom kommun och landsting som projektledare, samordnare och handläggare i frågor som integration, mångfald och jämställdhet. De arbetar t.ex. som HR-specialister, personalrekryterare, informatörer, kommunstrateger samt kultur- och konstkonsulenter.

Anmälan och behörighet

Kulturanalysprogrammet, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

25 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

Anmälningskod

UMU-P1104

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 16 mars 2020 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2020.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Bo Nilsson