Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kulturanalysprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2021

Kulturanalysprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av människan som kulturvarelse. Perspektiv på makt och identitet, normalitet och avvikelse är centrala. Hur påverkas människors livsvillkor av föreställningar om kön, sexualitet och etnicitet? Vad betyder klass, funktionsvariation och ålder för möjligheter till delaktighet? På Kulturanalysprogrammet får du med dig både teoretiska och praktiska kunskaper vilket ger dig en bred och arbetsmarknadsanpassad kompetens.

Vad är kulturanalys?

Vid kulturanalysprogrammet studeras människor som kulturvarelser.

Det innebär att betrakta allt människor gör som ett resultat av socialt samspel t.ex. i arbetslivet, i skolan och i sociala medier.

I mötet mellan människor skapas föreställningar och normer rörande t.ex. kön, sexualitet, etnicitet och klass, vilka bidrar till kontinuerliga gränsdragningar mellan vad som uppfattas som bra och mindre bra, normalt och onormalt, vi och dem.

Kulturanalys är en viktig kompetens i arbetet med exempelvis konflikthantering, social hållbarhet och utvärderingar samt för jämställdhets- och likabehandlingssträvanden inom skilda samhällssektorer och olika typer av organisationer. 

Våra tidigare studenter arbetar idag som:


projektledare, integrationshandläggare, egenföretagare, HR-konsulter, kulturstrateger, verksamhetsutvecklare, volontärsamordnare, journalister, politisk sekreterare, biståndsarbetare, jämställdhetsamordnare, tolkförmedlare, dockteaterproducent och mycket mer.

Under utbildningen

Kulturanalys handlar om kultur i vid bemärkelse. Med kultur avses inte bara konst, litteratur och film, utan också de kulturella normer och värderingar som formar människors liv. På programmet lär du dig hur du kan arbeta praktiskt med exempelvis jämställdhet, integration och antidiskriminering, samt får kompetens i digital produktion, projektledning och utvärdering. Du får utveckla en individuell profilkompetens och kan praktisera i Sverige eller utomlands. 

År 1, Termin 1-2

Under det första året får du grundläggande kunskaper i ämnet kulturanalys, dess teoribildningar och centrala begrepp. Du kommer också att öva dig i hur kulturanalys kan användas praktiskt i normkritiskt arbete, utvärderingar och datorstödda presentationer. Dessutom får du insikter i aktuella samhällsfenomen, och grundläggande kunskaper i kulturanalytiska insamlings- och analysmetoder. År ett avslutas med studier i fältteknik och skrivandet av en vetenskaplig uppsats. 

År 2, Termin 3-4

År två innebär att du tillägnar dig kunskaper om språkets betydelse för kulturanalys och vad kulturanalys innebär i ett internationellt perspektiv. Vidare utvecklar du dina kompetenser i projektarbete, projektledning och grupprocesser. Du får också möjlighet att fördjupa din individuella profilkompetens med utgångspunkt i programmets profilområden. Som en förberedelse inför ett kommande examensarbete ingår dessutom kunskaper i intersektionalitet och reflexivitet.

År 3, Termin 5-6

Det tredje året ger dig möjlighet att vidareutveckla dina kunskaper i vetenskaplig materialinsamling, bearbetning och analys samt vetenskapligt skrivande. Du tillägnar dig ytterligare digital kompetens, bland annat i form av ljud- och bildproduktion. Dessutom får du fördjupa dina kunskaper i projektarbete och i karriärplanering. År tre avslutas med praktik. Upplägget av sista året öppnar också upp för egna kursval antingen på hemmaplan eller utomlands.

Vill du studera utomlands?

Om du är intresserad av utlandsstudier finns det utrymme för detta under den sista terminen. Om du då känner dig färdig med universitetet och vårt campus kan du alltid söka dig till en praktikplats i ett annat land!

Programöversikt

Efter utbildningen

Jobbmöjligheter

Kulturanalytiker arbetar i kultursektorn på museer, teatrar och inom musikbranschen. De är dessutom anställda som projektledare, samordnare och handläggare i frågor som integration, mångfald och jämställdhet. Det finns också de som är journalister, HR-specialister och biståndsarbetare.  

Skaffa en spetskompetens

Kulturanalytiker arbetar idag normkritiskt med bemötande, likabehandling och antidiskriminering, mångfald och integration, jämställdhet och personalfrågor. Eftersom du själv kan styra hur du vill profilera dig kan du skaffa en spetskompetens som möjliggör arbete i flera olika branscher, t.ex. i kommun, region eller på en myndighet eller ett företag.

Examen

Filosofie kandidatexamen i kulturanalys med inriktning mot det hållbara samhället.

Anmälan och behörighet

Kulturanalysprogrammet, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Hösttermin 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

25 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 328 800 kr. Total studieavgift: 328 800 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1104

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2021. Du kan inte längre anmäla dig.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Bo Nilsson