"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-05-06

Lärdomar av coronautbrottet undersöks i enkätstudie

NYHET Psykologiforskaren Linus Andersson vid Umeå universitet har tillsammans med kollegor i Sverige och Japan utformat en kort webbenkät med frågor om hur pandemin påverkar människors resurser, mående och tillit.

Enkäten rör vad som händer med individ och samhälle under och efter COVID-19-utbrottet. Deltagarna, som deltar anonymt, kan svara på enkäten vid upprepade tillfällen genom att ange en kod som de själva skapar. Frågorna handlar om hälsa, livskvalitet, konsumtion, stress och annat som kan tänkas påverkas av den pågående pandemin.

- Vi kom ut med enkäten i ett tidigt skede, och hoppas att få in svar löpande under utbrottets olika stadier. Människors situation kan också förändras över tid så vi erbjuder deltagarna att svara på enkäten vid upprepade tillfällen, säger Linus Andersson. I enkäten, som finns i svensk, engelsk och japansk version, ingår dessutom en mer öppen fråga om deltagarnas eventuella tankar om hur samhället bör förändras efter pandemin.

Vill du hjälpa till?

- De flesta har svarat på fritextfrågan och det är ofta långa svar, vilket är väldigt spännande. Vi vill nå så många som möjligt med denna studie, säger Linus Andersson, så vill kollegor på universitetet svara och dela enkäten hade det förstås varit fantastiskt. Den som är särskilt intresserad av enkäten eller vill bidra kan kontakta Linus Andersson.

Länk till enkäten: https://coronaquestionnaire.wixsite.com/coronatimes