"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-11-11

Lärorik ”bi”syssla för högstadieelever i Sveriges skolor

NYHET Pollenjakten – Årets Forskarhjälpen hos Noble Prize Museum – leds av Umeåforskaren Natuschka Lee och man har nu nått etapp 2 där det är dags för skolelever att dra sitt strå till stacken. Över 1 000 skolelever hjälper till att sortera, räkna och mikroskopera pollen.

Text: Ingrid Söderbergh

Vi behöver en ny generation av intresserade aktivister och forskare inom detta tema!

I Forskarhjälpen sammanför Nobel Prize Museum lärare, högstadieelever och forskare. 2021 års projekt handlar om pollen och pollinatörer.

– Alla är så himla entusiastiska! Lärarna säger att det passar så bra in i deras läroplan både inom biologi och matematik och att det ger dem ett aktuellt exempel på ett viktigt, samhällsrelevant miljöproblem där just medborgarforskning kan bidra med mycket. Eleverna tycker också att det är roligt och jag är imponerad av hur duktiga och tålmodiga de har varit med sina arbetsuppgifter som faktiskt inte är så enkla, men då får de här en inblick i en forskares vardag – att hitta den kreativa utmaningen och glädjen mellan det ovissa och alla fantastiska möjligheter som forskningen kan möjliggöra säger Natuschka Lee, forskare på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

Pollinatörer livsviktiga

De pollinerande insekterna är helt grundläggande för vår fortlevnad. Det är tack vare dem vi kan odla och skörda grödor. Utan pollinatörer får vi varken frukt, grönsaker eller vackra blommor – därför behöver forskare få mer kunskap om hur de fungerar och kan samexistera med oss människor. Här kan elevernas arbete bli till stor hjälp.

Etapp 1 av Pollenjakten började i våras när biodlare runt om i Sverige började samla in pollenprover och honung från över 100 bisamhällen. Dessa prover skickades sedan till forskare vid Umeå universitet, som sedan  har sorterat och förmedlat ett urval av dessa prover till skolorna.

Elever sorterar och mikroskoperar 

För närvarande pågår det febrila aktiviteter i skolor runt om i  hela Sverige – över 1 000 skolelever hjälper till att sortera, räkna och mikroskopera pollen. Därefter ska de få träna på statistiska beräkningar och sedan tolka data ur ett pollineringsekologiskt perspektiv.

Eleverna kommer att presentera sina resultat som vetenskapliga posters i början på nästa år, tidigast i mitten på februari. Sedan tar det förstås lite längre tid för forskarna att producera de slutgiltiga vetenskapliga utvärderingarna men det kommer de förstås att jobba intensivt med.

– Det finns flera mål med projektet. Dels gör vi detta för att hjälpa biodlare, miljöaktivister, markägare, jordbrukare och skogsägare att skaffa fram mera fakta om bins betydelse runt om i Sverige och hur det kan skilja sig mellan olika landskap i Sverige och om det kan finnas risker med konkurrens med vilda pollinatörer. Dels handlar det om att ge yngre generationer en bättre förståelse för insekters betydelse för ekologi samt för ämnesområdet entomologi, som ju förnärvarande tappar mark med pågående generationsskiften. Vi behöver en ny generation av intresserade aktivister och forskare inom detta tema!, säger Natuschka Lee.

Mera information om Pollenjakten - 2021 års projekt i Forskarhjälpen

Pollenjakten blir den elfte upplagan av Forskarhjälpen och i år kommer eleverna att samla in viktig data om pollinatörer och pollen tillsammans med forskaren Natuschka Lee vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

Nobel Prize Museums webbplats