"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-10-26

Lars Thomasson symposiet 2022 - Skattelandsforskningen 100 år efter skattelandsutredningen

NYHET Årets Lars Thomsson symposium kommer att titta närmare på den forskning kring skatteland som bedrivs idag 100 år efter att skattelandsutredningen lades fram. Under symposiet kommer även årets mottagare av Várdduos studentstipendium att presenteras.

Várdduo – Centrum för samisk forskning arrangerar årligen ett Lars Thomasson symposium med syftet att stärka och uppmärksamma urfolksforskning. 2022 års symposium kommer att innehålla ett seminarium kring skattelandsforskning samt utdelning av Várdduos studentstipendier. Symposiet äger rum under eftermiddagen onsdag 2 november på Västerbotten museet.


Skattelandsforskning
Det är nu hundra år sedan utredningen Om lappskattelandsinstitutet och dess historiska utveckling lades fram. Utredningen som skulle undersöka skattelandens rättsutveckling från 1600-talet och framåt kom att få stor betydelse. Det var första gången som de samiska skattelandens historia utforskades på allvar.

Under 2022 års Lars Thomasson symposium kommer forskare från Várdduo - Centrum för samisk forskning, presentera en del av den forskning som bedrivs om skattelanden idag. Fotografen Tor L. Tuorda kommer att berätta och visa bilder från Tjäruborgares land och andra skatteland omkring Kvikkjokk.


Studentstipendier

För att uppmuntra studenter att fördjupa sig i samiska forskningsfrågor delar Várdduo årligen ut två studentstipendier till de bästa examensarbetena som skrivits under året. Under symposiet kommer årets stipendiater att presenteras. Stipendiaterna kommer även att hålla ett kortare föredrag kring sina studentarbeten.

Läs mer om symposiet och se hela programmet