"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-09-17

Ledarskapets betydelse vid distansarbete

NYHET Andreas Stenling och Susanne Tafvelin har tillsammans med kollegor vid Universitetet i Sørøst-Norge och Norges Idrottshögskola blivit beviljade ett forskningsanslag på 12 miljoner NOK för att undersöka betydelsen av motivation och återhämtning för hälsa och prestation på jobbet vid distansarbete.

Andreas Stenling kommer tillsammans med Susanne Tafvelin ingå i flera delprojekt men kommer att vara huvudansvariga för det delprojekt som handlar om ledarskapets betydelse vid distansarbete. Projektet kommer att pågå under fyra år. Här svarar Andreas på några frågor gällande projektet.

 

Hur ska undersökningen gå till?

Projektet bygger på tre olika datainsamlingar där vi med upprepade enkäter, intervjuer och registerdata vill undersöka betydelsen av motivation och återhämtning för hälsa och prestation på jobbet vid distansarbete. Vi är särskilt intresserade av förändringar över tid i t.ex. arbetsmiljö, ledarskap, motivation och återhämtning och hur dessa faktorer påverkas av distansarbete samt hänger ihop med hälsa och prestation.   

Hur har ni hittat varandra som samarbetspartners?

Vi anordnade ett symposium i januari 2020 i Stockholm som handlade om motivation över hela arbetslivet där Anja Hagen Olafsen var en av de inbjudna talarna. Efter symposiet så har vi hållit kontakten och börjat samarbeta i några olika projekt.

Har ni några förväntningar gällande resultaten?

Givet att vi inte har så mycket kunskap om detta område så känner vi mest att det ska bli väldigt spännande att få undersöka hur dessa olika faktorer hänger ihop och påverkas av distansarbete.   

Finns det tecken på att distansarbete försvårar motivation och återhämtning?

Baserat på tidigare forskning och rapporter om hur arbetslivet förändrats under pandemin så kan man misstänka att både motivation och återhämtning kan påverkas av distansarbete. Det ska bli väldigt spännande att få undersöka detta i mer detalj under nästkommande fyra åren.  

Läs mer om projektet (på engelska).