"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-05-28

Litum – 10 år av literacyforskning i samverkan

NYHET Samverkan och inkluderande perspektiv har präglat utvecklingen av literacyforskning vid Umeå universitet. Forskargruppen Litum har sedan starten samlat forskare och forskarstuderande från bland andra institutionerna från språkstudier, estetiska ämnen, kultur- och medievetenskaper, psykologi, NMD och tillämpad utbildningsvetenskap.

– Under de senaste åren har vi sett stora förändringar i hur människor läser och skriver. Det ställer krav på skolan men också på forskarsamhället. Vi har arbetat aktivt med att samla forskning om läsande, skrivande och literacy i en och samma miljö för att kunna belysa forskningsfrågor från ett brett perspektiv, säger Erika Sturk, universitetslektor vid Institutionen för språkstudier och forskningsledare för Litum.

Högre krav på läs- och skrivkunnighet

Läsande och skrivande pågår under en stor del av människors tid: i skolan, på arbetet och på fritiden. Ofta sker det digitalt och många gånger på olika språk: vi läser och skriver mejl, sms, bloggar, deltar på olika sociala medie-plattformar. Samtidigt ökar kraven på läs- och skrivkunnighet inom utbildning och på arbetsmarknaden. Ett av Litums fem fokusområden är just läs- och skrivsvårigheter.

– Att kraven på läs- och skrivkunnighet ökar inom både utbildning och yrkesliv innebär en särskild utmaning för personer med läs- och skrivsvårigheter. Skolans läroplan förutsätter att eleven har en fungerande läs- och skrivförmåga för att kunna uppnå lärandemålen. Inom Litum vill vi därför identifiera tidiga undervisningsinsatser som kan främja läsutvecklingen vid lässvårigheter, säger Maria Levlin, universitetslektor vid Institutionen för språkstudier och forskningsledare för Litum.

Den 14–15 maj anordnade Litum sitt årliga symposium, denna gång på temat Literacy in Teacher Education. Utöver forskare från Umeå universitet deltog även forskare från Åbo Akademi, OsloMet, universitetet i Antwerpen och Boğaziçi-universitetet. Symposiet avslutades med ett 10 års-firande och i samband med det publicerades en rapport.

Vi har arbetat aktivt med att samla forskning om läsande, skrivande och literacy i en och samma miljö för att kunna belysa forskningsfrågor från ett brett perspektiv.

Litum 10 år framåt

Under de 10 år som Litum funnits har en stark literacy-miljö byggts upp för samarbete inom Umeå universitet och med andra lärosäten. Litum har också en stabil samverkan med skolpraktiken, både i ett regional och ett kommunalt lärarnätverk för lärare som arbetar med literacy. Sådana samarbeten och samverkan har lett till flera finansierade forskningsprojekt.

– Vår målsättning är att Litum-nätverket fortsätter vara en viktig miljö för forskare och doktorander som arbetar med literacy-frågor inom utbildningsvetenskap. Dessa frågor blir allt viktigare i dagens textrika samhälle och vi behöver fortsätta diskutera och forska på frågor i relation till läsande och skrivande i fält som skolans olika ämnen, flerspråkighet och AI. Sådan forskning är särskilt viktig för lärare och blivande lärare – sådana som vi samverkar med i Litum.

Litum finansieras av Lärarhögskolan och Institutionen för språkstudier.

Rapport: Litum – 10 år av literacyforskning i samverkan