"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-11-01

Luftföroreningar leder till tusentals förtida dödsfall

NYHET Luftföroreningar beräknas orsaka 6 700 förtida dödsfall i Sverige varje år. Det visar den senaste femårsuppföljningen som IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet har gjort på uppdrag av Naturvårdsverket.

Text: Kristina Lindblom

Studien avser situationen 2019 istället för 2020 eftersom nedstängningar under pandemin gav mindre representativa utsläpp.

Professor Bertil Forsberg på Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet har varit ansvarig för beräkningen av hälsokonsekvenserna. Han är försiktigt positiv till utvecklingen från 2015:

– Utvecklingen med sjunkande halter av partiklar och kvävedioxid minskar de ännu stora hälsokonsekvenserna. Samtidigt visar WHO:s nya bedömning av riskerna att vi behöver räkna med många skadliga effekter även vid lägre halter än vi tidigare har antagit, säger Bertil Forsberg.

Om den aktuella situationen säger Bertil Forsberg att halterna i vinter kan bli högre än vanligt:

– Om brist på naturgas och höga elpriser leder till ökad kolanvändning och mer vedeldning så kan främst halterna av sot och andra partiklar öka, vilket inte alls är bra ur hälsosynpunkt.