"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-11-13

Månadens humanist: Micael Norberg

NYHET Han är konstnär och universitetslektor i fri konst och verksam på Konsthögskolan vid Umeå universitet.

Text: Per Melander

Hur ser din väg till humaniora ut?

– Konsten har alltid varit närvarande i mitt liv. Jag inser att jag inte gjort något annat sedan jag var 18. Konsten har funnits som möjlighet och inom räckhåll sedan jag var barn. Jag har nog inte haft något annat val än att arbeta med konst. 

– Konsten har präglat hela mitt liv och med det också insikten att konstnärliga uttryck är sätt att förbättra människors liv och berika den värld vi lever i.

Vad betyder humaniora för dig?

– Konst och humaniora är bildning. Jag har ett stort förtroende för konsten och för konstens möjligheter till att förändra, debattera och vara en del av kunskapsutvecklingen i ett samhälle.

– Konst är kunskap och konst har en viktig funktion i vår värld genom dess möjlighet att synliggöra världen och värden från andra perspektiv. Genom dess möjlighet till att kritiskt betrakta vår omvärld är konstnärliga metoder och processer viktiga för människan.

– Konstnärer och konst behövs och dess processer och metoder måste synliggöras på olika nivåer inom ett universitet men även som del av vårt samhällsbygge. 

Vad jobbar du med?

– Jag är konstnär och Universitetslektor i Fri Konst på Konsthögskolan

Vad är din drivkraft i jobbet? 

– Att vara konstnär och undervisa är att hela tiden lära sig något nytt. Min drivkraft är konstens möjlighet att se världen från nya perspektiv. Dialoger och konversationer med konst och människor är att skapa ny kunskap.

Vad är roligast i jobbet?

­– Mötet mellan tanke och praktik. Att göra är att tänka.

Vad vill du säga till någon som funderar på att söka kurser eller program inom humaniora?

– Jag önskar att alla fick möjlighet studera konst och humaniora, och genom det upptäcka mångfald och människans förmåga till att vara en tänkande varelse, med empati och förståelse, och se det mänskliga värdet i alla dess former.