"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Elin Berge

Månadens humanist

Som ett led i att göra utbildning och forskning vid Humanistiska fakulteten mer känt lanserades under 2021 vinjetten "Veckans humanist". Där bland annat studenter, lärare, forskare, övriga anställda och alumner, med anknytning till fakulteten porträtteras i kortformat. Sedan hösten 2022 övergår vinjetten till att bli "Månadens humanist". Nedan finns samlat de som hittills medverkat.

Veckans humanist: Marlene Johansson Falck

Först ut som veckans humanist var Marlene Johansson Falck, prodekan vid Humanistiska fakulteten.

Veckans och månadens humanist

Månadens humanist: Sarah Nordgren
Publicerad: 2024-03-25

Hon är doktorand i litteraturvetenskap och drivs av det som är roligt, spännande och viktigt.

Månadens humanist: Theodor Varga Fridh
Publicerad: 2024-02-26

Han är f n vice kårordförande på Umeå studentkår och läser annars på ämneslärarprogrammet.

Månadens humanist: Matilda Marshall
Publicerad: 2024-01-22

Hon är lektor i etnologi och forskar om hur hållbarhet kan göras meningsfullt i vardagen.

Månadens humanist: Micael Norberg
Publicerad: 2023-11-13

Han är konstnär och universitetslektor i fri konst och verksam på Konsthögskolan vid Umeå universitet.

Månadens humanist: Niklas Cserhalmi
Publicerad: 2023-10-13

Han är museichef på Arbetets museum på Laxholmen i Norrköping och är alumn vid Humanistiska fakulteten.

Månadens humanist: Moa Backe Åstot
Publicerad: 2023-05-12

Hon är författare och läser för närvarande B-kursen i lulesamiska vid Umeå universitet.

Månadens humanist: Sverker Sörlin
Publicerad: 2023-04-12

Han är aktuell med en nyutgivning av sin doktorsavhandling som han la fram vid Umeå universitet 1988.

Månadens humanist: Mohammad Fazlhashemi
Publicerad: 2023-03-14

Han är professor i islamisk teologi och filosofi, Uppsala universitet. Tidigare verksam vid Umeå universitet.

Månadens humanist: Inge-Bert Täljedal
Publicerad: 2023-02-07

Han är professor emeritus vid medfak, f d rektor och har en kandidat i italienska och en master i filosofi.

Månadens humanist: Elin Leyonberg
Publicerad: 2022-11-25

Hon driver medieproduktionsbolaget Copynor och är alumn vid Humanistiska fakulteten.

Månadens humanist: Richard Pettersson
Publicerad: 2022-10-28

Han är lektor och forskande docent i ämnet museologi vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Månadens humanist: Sebastian Andersson
Publicerad: 2022-09-23

Han är konststrateg på Region Västernorrland och alumn vid Humanistiska fakulteten, Umeå universitet.

Månadens humanist: Maria Åberg
Publicerad: 2022-08-19

Hon är producent och redaktör på Umeå teaterförening och alumn vid Humanistiska fakulteten.

Veckans humanist: Christer Nordlund
Publicerad: 2022-06-17

Han är dekan för Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet och professor i idéhistoria.

Veckans humanist: Brita Täljedal
Publicerad: 2022-06-10

Hon är museiintendent på Bildmuseet där hon initierar, curerar och producerar utställningar och program.

Veckans humanist: Elena Lindholm
Publicerad: 2022-06-03

Hon är docent i spanska och undervisar i språket och forskar om spansk feministisk 1900-tals litteratur.

Veckans humanist: Eva Lindgren
Publicerad: 2022-05-20

Hon är professor i språkdidaktik och forskar bl. a. om skrivande och lekens betydelse för språkutvecklingen.

Veckans humanist: Peder Aléx
Publicerad: 2022-05-13

Han är doktor och docent i idéhistoria och f d kanslichef vid Kansliet för humaniora vid Umeå universitet.

Veckans humanist: Karyn Sandström
Publicerad: 2022-05-06

Hon arbetar vid Institutionen för språkstudier och undervisar bland annat blivande lärare och doktorander.

Veckans humanist: Anders Jansson
Publicerad: 2022-04-29

Han är museiintendent och biträdande museichef på Bildmuseet vid Umeå universitet.

Veckans humanist: Anna Sténs
Publicerad: 2022-04-22

Hon är chef för Folkrörelsearkivet och verksam som historiker vid Humanistiska fakulteten.

Veckans humanist: Samuel Björklund
Publicerad: 2022-04-08

Han jobbar i civilsamhället med att stötta förtroendevalda att utveckla sin verksamhet.

Veckans humanist: Jennie Vennberg
Publicerad: 2022-04-01

Hon är kommunikatör och arbetar bland annat med klimatfrågor, global rättvisa och ursprungsfolkens situation.

Veckans humanist: Marcus Lillkvist
Publicerad: 2022-03-25

Han är journalist på Vasabladet och bevakar politik, inrikesnyheter och större regionala frågor.

Veckans humanist: Rut Vinterkvist
Publicerad: 2022-03-18

Hon går programmet i filosofi och samhällsanalys, medverkar i tidskriften Intension och Umeå studentradio.

Veckans humanist: Oscar Sundelin
Publicerad: 2022-03-11

Han är konsult, egenföretagare och driver Soundline Music & Events och är alumn vid Humanistiska fakulteten.

Veckans humanist: Jenny Kejerhag
Publicerad: 2022-03-04

Hon är journalist på Dagens nyheter och alumn vid den Humanistiska fakulteten.

Veckans humanist: Jörgen Boman
Publicerad: 2022-02-25

Han är kommunikationschef på Länsstyrelsen i Västerbotten och alumn vid Humanistiska fakulteten.

Veckans humanist: Anna Widén
Publicerad: 2022-02-18

Hon är lektor i pedagogiskt arbete i bildämnet och biträdande prefekt vid Institutionen för estetiska ämnen.

Veckans humanist: Per-Olof Erixon
Publicerad: 2022-02-11

Han är professor i pedagogiskt arbete och forskar främst om skolämnet svenska och digital teknologi.

Veckans humanist: Katarina Gregersdotter
Publicerad: 2022-02-03

Hon är lärare och forskare i engelskspråkig litteratur och ledamot i Svenska deckarakademin.

Veckans humanist: Britta Marakatt-Labba
Publicerad: 2022-01-28

Hon är textilkonstnär, målare och grafiker och utsågs 2014 till hedersdoktor vid Umeå universitet.

Veckans humanist: Eric Carlsson
Publicerad: 2022-01-21

Han är docent och lektor i medie- och kommunikationsvetenskap och programföreståndare för magisterprogrammet.

Veckans humanist: Berit Åström
Publicerad: 2022-01-14

Hon är docent i engelsk litteratur och forskar och undervisar i engelska på alla nivåer.

Veckans humanist: Erik Sigurdson
Publicerad: 2021-12-17

Huvudområdet för hans forskning är inom slöjd med särskilt fokus på genus, rumslighet och tyst kunskap.

Veckans humanist: Hanna Söderlund
Publicerad: 2021-12-10

Hon är lektor i svenska och undervisar i retorik, språk & kön och samtalsanalys och forskar om humor.

Veckans humanist: Virginia Langum
Publicerad: 2021-12-03

Hon är professor i engelska med fokus på sambandet mellan litteratur, hälsa och kropp i historien.

Veckans humanist: Florence Sisask
Publicerad: 2021-11-26

Hon är adjunkt i franska och svenska som andraspråk och internationell kontaktperson tillika studievägledare.

Veckans humanist: Jenny Jarlsdotter Wikström
Publicerad: 2021-11-19

Hon är vikarierande lektor i litteraturvetenskap och undervisar i litteraturvetenskap och kreativt skrivande.

Veckans humanist: Peter Sköld
Publicerad: 2021-11-11

Veckans humanist är Peter Sköld, han är professor i historia, samisk kultur och samhällsutveckling.

Senast uppdaterad: 2024-03-14