"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-11-23

Masterstudenter föreslår åtgärder för ett mer hållbart campus

NYHET Under kursen Omställning till ett hållbart samhälle, har masterstudenter i miljövetenskap utmanat Umeå universitets arbete med hållbarhet bortom miljöfrågor som återvinning av avfall och effektiv energianvändning.

Text: Anna-Lena Lindskog

– Som en institution som håller på att övergå till ett mer hållbart universitet, måste vi se till att våra ansträngningar för att gå i den riktningen inte bara är inriktade på att vara ekonomiskt eller miljömässigt stabila. Vi måste också ta upp de sociala aspekterna av hållbarhet, säger Vicky Phiri, en av studenterna på kursen.

Kursen ingår i det första året på masterprogrammet i miljövetenskap med inriktning mot hållbar utveckling. Nio studenter från nio olika nationaliteter läser på programmet, vilket innebär olika aspekter och sätt att införa hållbarhet, konstaterar universitetslektor Tom Korsman.

Bland FN:s hållbarhetsmål finns rättvisa, jämlikhet och inkludering. Med Umeå universitets handlingsplan för hållbarhet som bas har en av grupperna i kursen tittat på representation av minoritetsgrupper i beslutsprocesser.

Språket är en barriär, slår de fast. I ett land som Sverige där svenska språket är vanligast kan många som är nya i samhället hamna i periferin. Umeå universitet skulle kunna ha mer information på sin hemsida och sociala mediekanaler på engelska och kanske ytterligare ett främmande språk, tycker de. Det är också svårt för personer som inte kan svenska att ta plats i styrelser, nämnder och studentkårer.

Minoritetsgrupper borde vara bättre representerade

Masterstudenterna konstaterar att Umeå universitet har kommit långt för att uppnå jämställdhet mellan könen i beslutsfattande, vilket visar att när man har en uttalad strategi kommer förändringar att ske.

– Jämställdhet mellan könen har haft företräde när det gäller representation och delaktighet, men alla diskrimineringsgrunder är lika viktiga, betonar Vicky Phiri.

Aspekter som ras, etnicitet och funktionshinder måste också beaktas, menar studenterna. De föreslår att universitetet antar strategier och övervakningssystem för att säkerställa att dessa minoriteter är representerade i styrelser och kommittéer.

– Universitetet måste också se till att dessa grupper får stöd med de verktyg och strategier som för dem till de arenor där de behöver vara, säger Vicky Phiri.

Föreslår "grönt kontor"

En annan grupp i kursen fokuserade på studenters engagemang i hållbarhetsfrågor på campus. I dag finns det få, om ens några, aktiviteter för studenter som är intresserade av dessa frågor att engagera sig i, noterade de. Initiativ kommer ofta från organisationer utanför universitetet, som Fridays for future.

De föreslår att universitetet skapar ett "grönt kontor" med personal som arbetar med hållbar utveckling, där studenter kan delta som volontärer.

På ett grönt kontor kan många aktiviteter delegeras till studenter. Det kan också vara en plats för det omgivande samhället att komma i.

– En annan sak är närvaron av grönska i miljön, säger Whitney C. Vlahakis. Det finns mycket grönt på campus, men inte så mycket inomhus. Forskning visar att grönska kan påverka hur en person mår när det gäller stressnivåer, så klassrum och kontor kan bli grönare. Även om det bara är en grön vägg gör det skillnad.

– På ett grönt kontor kan många aktiviteter delegeras till studenter, tillägger Helen Mkandawire. Det kan också vara en plats för det omgivande samhället att komma in och se vad som händer och att vara involverad i hållbarhetsaktiviteter och därigenom bygga en kultur som är hållbart medveten.

En tredje grupp tittade på leveranser till restauranger på campus och den information man får som kund om vilka ingredienser som används i maten. De konstaterade att det är lätt att till exempel köpa rättvisemärkt kaffe, men andra varor saknar ofta information om vad som har använts för att göra dem och var de kommer ifrån.

– Restauranger på campus är ofta franchisetagare, så det måste vara väldigt tydligt i avtalet mellan dem och universitetet om saker som anskaffning och avfallshantering, säger Helen Mkandawire. Det måste vara tydligt vad universitetet vill ha, som köttfria måndagar, så att du bara får ett kontrakt om du utför A, B, C etcetera.

Läs mer om masterprogrammet i miljövetenskap med inriktning mot hållbar utveckling

Läs mer om kursen Omställning till ett hållbart samhälle