Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogrammet i miljövetenskap med inriktning mot hållbar utveckling

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2022

Masterprogrammet i miljövetenskap är ett naturvetenskapligt program och riktar sig till dig som vill utveckla kompetens i miljöfrågor. Du fördjupar dig genom att studera miljöproblem på ett vetenskapligt sätt, och genom att analysera orsaker, samband och möjliga lösningar på problem i miljön. Olika aspekter av hållbar utveckling genomsyrar utbildningen vilket förbereder dig för arbetslivet, både om du vill arbeta vid någon myndighet eller inom det privata näringslivet.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Övergången till ett mer hållbart samhälle är en stor utmaning, där det krävs gemensamma krafttag av universitet, samhälle och näringsliv. Utmaningarna är komplexa och kräver ett tvärvetenskapligt angreppssätt.

Masterprogrammet i miljövetenskap med inriktning på hållbar utveckling tar avstamp i aktuella samhällsproblem som är kopplade till globala miljö- och hållbarhetsfrågor. Inledningsvis läser du en kurs som fokuserar på övergången till ett mer hållbart samhälle. För att uppnå verklighetsnära förhållanden använder vi oss i denna kurs av så kallad utmaningsdriven pedagogik, där du som student bland annat ställs inför en komplex hållbarhetsutmaning i projektform i samspel med externa aktörer. Du kan läsa mer om kursernas upplägg i programöversikten nedan, där du också når kursplanerna. Programmet ger möjlighet att efter ett år ta ut en magisterexamen i miljövetenskap.

Hållbarhet genomsyrar programmet

Vill du utveckla din kompetens i miljöfrågor? Då är masterprogrammet i miljövetenskap med inriktning på hållbar utveckling något för dig.

Specialisera dig eller bredda dina kunskaper

Utöver kursen som nämns ovan väljer du mellan en rad olika kurser inom miljövetenskap. Du har också möjlighet att läsa upp till 60 högskolepoäng där du väljer kurser inom andra ämnesområden för att bredda din utbildning. Inom biologiområdet finns till exempel kurser i naturvård och vattenvård, medan det inom geovetenskap finns kurser inriktade på miljöbiogeokemi samt geografiska informationssystem. Inom miljö- och hälsoskyddsområdet finns kurser i till exempel marksanering och miljökonsekvensbeskrivning.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, laborationer och fältövningar. Du avslutar utbildningen med ett examensarbete, som omfattar antingen 30 eller 60 hp. All undervisning på avancerad nivå sker i regel på engelska.

Tänk globalt, lös problem lokalt

En viktig del i utbildningen är att arbeta med olika former av problemlösning inom miljöområdet. Du lär dig arbeta med analyser av miljöförändringars konsekvenser och skaffar dig färdighet i att identifiera och avgränsa miljöproblem samt att självständigt planera undersökningar. Här ingår även arbete med anpassningar till klimatförändringar och omställning till en hållbar framtid. Det avslutande examensarbetet ger ytterligare möjligheter till fördjupad problemlösning inom någon del av miljöområdet.

Läs artikel: Masterstudenter föreslår åtgärder för ett mer hållbart campus

 

Programöversikt

År 1 Hösttermin
Omställning till ett hållbart samhälle, 15 hp
Hållbarhetsvetenskap, 15 hp

År 1 Vårtermin
Analys av miljöförändringar, 15 hp
Valbara kurser, 30 hp
Exempel på valbara kurser:
Teoretisk miljövetenskap, 15 hp
Examensarbete, 15 hp (för magisterexamen)

År 2 Hösttermin
Valbara kurser, 30 hp
Exempel på valbara kurser:
Vattenvård, 15 hp
Miljöledning - teorikurs, 7,5 hp
Samhällsplanering med hållbarhetsprofil, 7,5 hp

År 2 Vårtermin
Examensarbete, 30 hp

Alternativt:

År 2 Höst- och vårtermin
Examensarbete, 60 hp

Efter utbildningen

Många av våra studenter jobbar med nationella eller globala miljö- och hållbarhetsfrågor, ofta med inslag av planering, samordning, utredning eller tillsyn. Utbildningen ger dig goda förutsättningar att få jobb både inom den offentliga sektorn eller som konsult inom näringslivet.

Vanliga yrken

• Miljösamordnare
• Hållbarhetscoach
• Miljöstrateg
• Arbetsmiljöingenjör
• Miljökonsult
• Miljöchef
• Miljöledningsansvarig

 

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i miljövetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 120 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskaper är minst 90 avklarade högskolepoäng inkluderande examensarbete om minst 15 högskolepoäng inom miljövetenskap, miljö- och hälsoskydd, geovetenskap/naturgeografi eller biologi. Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 285 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P5068

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Startar

Hösttermin 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskaper är minst 90 avklarade högskolepoäng inkluderande examensarbete om minst 15 högskolepoäng inom miljövetenskap, miljö- och hälsoskydd, geovetenskap/naturgeografi eller biologi. Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 285 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-M5068

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 januari 2022. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Kontaktperson för programmet är:
Tom Korsman