"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-02-16

Matematiker och datavetare får fakultetens pedagogiska pris

NYHET Lisa Hed, universitetslektor på Institutionen för matematik och matematisk statistik, och Lena Kallin Westin, universitetslektor på Institutionen för datavetenskap, belönas med Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2022.

Text: Ingrid Söderbergh

Det är fantastiskt att få uppskattning för det jobb man lägger ner och det motiverar mig att fortsätta försöka göra ”det lilla extra”.

Två priser delas ut i år eftersom fakultetsnämnden vill uppmärksamma fakultetens lärare lite extra för deras insatser under coronapandemin. Prisen på 30 000 kronor vardera delas ut i samband med Umeå universitets vårpromotion.

– Det känns jätteroligt att få det här priset och jag känner mig både överraskad, rörd och hedrad! Det är fantastiskt att få uppskattning för det jobb man lägger ner och det motiverar mig att fortsätta försöka göra ”det lilla extra”. När jag fick veta att jag var en av pristagarna var jag hemma i familjekarantän och hade corona. Denna roliga nyhet piggade verkligen upp den gråa vardagen, säger Lisa Hed.

Lisa Hed disputerade i matematik 2012 vid Umeå universitet och från april 2015 har hon varit tillsvidareanställd som universitetslektor i matematik på Institutionen för matematik och matematisk statistik vid Umeå universitet. År 2016 blev Lisa Hed utnämnd till meriterad lärare vid Umeå universitet och 2017 fick hon NTK:s pedagogiska pris.

Som relativt nydisputerad fick Lisa Hed ta över ansvaret för kursen Finansiell matematik på avancerad nivå. I det läget fick hon läsa in sig på ämnet, ge kursen, insåg dess utvecklingsmöjligheter, implementerade dessa och har sedan successivt utvecklat kursen. Kursen är numera en av de mest populära matematikkurserna på avancerad nivå och i utvärderingarna framhålls år efter år Lisa Hed som en föredömlig lärare.

Inspirerade av ett projekt vid University of New South Wales har Lisa Hed och en kollega infört MS Teams som en kompletterande plattform till Canvas på kursen Endimensionell analys 1 för att aktivera studenterna samt förbättra kommunikation och samarbete. På samma kurs har hon även infört ett examinationssystem baserat direkt på kursens förväntade studieresultat och inte såsom traditionellt gjorts på tentamens totalpoäng. Systemet ses som ett föredöme och har successivt kopierats till fler kurser.

Genomströmningen på de första matematikkurserna är tyvärr låg för många av fakultetens program, vilket medför att avhoppen blir stora. Lisa Hed har engagerat sig i den problematiken och bidrar med arbete att utveckla stödstrategier.

Den andra pristagaren, Lena Kallin Westin, är universitetslektor och prefekt på Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet och har varit en drivande kraft inom undervisningen under hela tre decennier.

– Jag blev superglad över priset! Ofta är den enda feedback man får på sin

lärarinsats den som kommer från studenterna och den är så klart viktig och rolig också, men att bli uppmärksammad av kollegiet och fakulteten gör att jag känner mig ännu mer hedrad och uppskattad, säger Lena Kallin Westin.

Lena har undervisat på ett stort antal av institutionens kurser och på senare tid i huvudsak på introduktionskurser. Ett exempel på det senare är kursen Programmeringsteknik med Python med många studenter från olika program och med mycket varierande förkunskaper, vilket i sin tur innebär väsentliga pedagogiska utmaningar. Inspirerad av teorier från Mastery Learning och formativ återkoppling har Lena Kallin Westin ägnat många timmar till att ändra upplägget och utveckla en högfungerande kurs med nöjda studenter, god genomströmning och bra måluppfyllelse.

Lena Kallin Westins breda kunskap och pedagogiska ledarskap bidrar till att institutionen utvecklas både ämnesdidaktiskt och professionellt. Hon står beredd att ge råd, diskutera pedagogik och kursinnehåll, både på en formell nivå och när det gäller praktiska problem och vardagsutmaningar. Hennes tidigare uppdrag som studierektor bidrar till att göra hennes kunskap om regler, organisation och praxis mycket omfattande och hon gör en stor insats i att dela med sig av dessa kunskaper.

I dag upptas en stor del av arbetstiden av administrativt arbete i rollen som prefekt, ett uppdrag som hon innehar sedan årsskiftet.

Prismotiveringar:

”Lisa Hed får priset för sin sällsynt goda pedagogiska förmåga och sitt stora engagemang för utbildning på alla nivåer. Hennes kreativitet höjer utbildningskvaliteten och inspirerar kollegor. Hon har en unik förmåga att motivera studenter och är en mycket uppskattad lärare.”

”Lena Kallin Westin får priset för sitt långvariga och starka pedagogiska ledarskap samt breda kunnande inom utbildningsfrågor. Hon har en avgörande betydelse för att utveckla kvaliteten i utbildning och stöttar kollegor och studenter på ett föredömligt och uppskattat sätt.”

För mer information, kontakta gärna:

Lisa Hed
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 16