"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Lisa Hed

Jag är universitetslektor i matematik och biträdande prefekt med fokus på forskningsfrågor.

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för matematik och matematisk statistik Roll: Biträdande prefekt
Anknytning

Jag försvarade min doktorsexamen med en avhandling i komplex analys 2012, vilket markerade början på min resa som forskare. Sedan dess har jag haft turen att kunna fortsätta forska samtidigt som jag fått förmedla min kunskap till nästa generation av matematiker i min roll som lärare. Jag har tilldelats titeln excellent lärare och har mottagit ett flertal pedagogiska utmärkelser. År 2017 fick jag äran att ta emot Umeå Studentkårs pedagogiska pris och 2022 var jag stolt över att tilldelas Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris.

Utöver min forskning i komplexa analys har jag ett stort intresse av den pedagogiska sidan av mitt arbete. Specifikt utbildningspsykologi, som fokuserar på de psykologiska och kognitiva processer som ligger till grund för lärande och undervisning. Detta intresse har drivits av en önskan att förbättra mina undervisningsmetoder och bidra till att utveckla effektivare undervisningsmetoder och strategier. Genom min forskning strävar jag efter att få en djupare förståelse för hur elever lär sig, hur olika undervisningsmetoder kan påverka läranderesultat och hur vi kan skapa lärmiljöer som är både engagerande och effektiva.

Som biträdande prefekt hjälper jag till att leda avdelningens forskningssatsningar. Mitt primära fokus är att stötta våra forskare och höja institutionens ställning inom matematikforskning i Sverige och i världen.  

I alla mina ansträngningar strävar jag efter att upprätthålla de högsta standarderna för akademisk excellens. Oavsett om jag undervisar i klassrummet, i min forskning eller leder institutionens forskningsinsatser, är jag engagerad i att främja vår samlade kunskap och bidra till den intellektuella tillväxten av vårt samhälle.

 

 

2023 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, IEEE 2023 : 903-907
Åhag, Per; Hed, Lisa; Leijon, R.; et al.
Universitetspedagogiska konferensen 2021: den goda utbildningsmiljön 2.1, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2021 : 15-15
Hed, Lisa; Johansson, Mats
Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, Göteborgs universitet 2020, Vol. 46, (4) : 25-31
Hed, Lisa; Sande, Olow; Åhag, Per
Mathematica Scandinavica, Copenhagen: Societates Mathematicae 2020, Vol. 126, (3) : 497-512
Åhag, Per; Czyz, Rafal; Hed, Lisa
Complex Variables and Elliptic Equations, Taylor & Francis 2020, Vol. 65, (2) : 152-177
Åhag, Per; Czyż, Rafał; Hed, Lisa
2019 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), IEEE 2019 : 224-227
Åhag, Per; Hed, Lisa; Lundow, Per-Håkan; et al.
Journal of Geometric Analysis, Springer 2018, Vol. 28, (4) : 3196-3222
Åhag, Per; Czyz, Rafal; Hed, Lisa
Complex Variables and Elliptic Equations, Taylor & Francis 2018, Vol. 63, (6) : 783-801
Åhag, Per; Czyż, Rafał; Hed, Lisa
Complex Variables and Elliptic Equations, Vol. 61, (1) : 23-28
Avelin, Benny; Hed, Lisa; Persson, Håkan
Potential Analysis, Springer Netherlands 2015, Vol. 43, (3) : 531-545
Avelin, Benny; Hed, Lisa; Persson, Håkan
Journal of Mathematical Analysis and Applications, Vol. 413, (2) : 700-714
Hed, Lisa; Persson, Håkan
Annales Polonici Mathematici, Institute of mathematics, Polish academy of sciences 2012, Vol. 106 : 133-144
Czyż, Rafal; Hed, Lisa; Persson, Håkan
Doctoral thesis / Umeå University, Department of Mathematics, 52
Hed, Lisa
International Journal of Mathematics, Vol. 21, (9) : 1135-1145
Hed, Lisa
The Michigan mathematical journal, Vol. 56 : 593-601
Cegrell, Urban; Hed, Lisa