Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Lisa Hed

Lisa Hed

Jag jobbar som universitetslektor och är biträdande prefekt med fokus på forskningsfrågor.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för matematik och matematisk statistik Roll: Biträdande prefekt
Anknytning

Jag jobbar som universitetslektor i matematik och är biträdande prefekt. Jag undervisar på ett stort antal olika kurser som t.ex. grundläggande kurser i analys, finansiell matematik och basåret.  

Jag disputerade 2012 inom komplex analys i flera variabler och ingår i forskningsgruppen "Matematisk modellering och analys". Jag har även ett forskningsintresse inom matematikdidaktik.

Universitetspedagogiska konferensen 2021: den goda utbildningsmiljön 2.1, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2021 : 15-15
Hed, Lisa; Johansson, Mats
Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, Göteborgs universitet 2020, Vol. 46, (4) : 25-31
Hed, Lisa; Sande, Olow; Åhag, Per
Mathematica Scandinavica, Copenhagen: Societates Mathematicae 2020, Vol. 126, (3) : 497-512
Åhag, Per; Czyz, Rafal; Hed, Lisa
Complex Variables and Elliptic Equations, Taylor & Francis 2020, Vol. 65, (2) : 152-177
Åhag, Per; Czyż, Rafał; Hed, Lisa
2019 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), IEEE 2019 : 224-227
Åhag, Per; Hed, Lisa; Lundow, Per-Håkan; et al.
Journal of Geometric Analysis, Springer 2018, Vol. 28, (4) : 3196-3222
Åhag, Per; Czyz, Rafal; Hed, Lisa
Complex Variables and Elliptic Equations, Taylor & Francis 2018, Vol. 63, (6) : 783-801
Åhag, Per; Czyż, Rafał; Hed, Lisa
Complex Variables and Elliptic Equations, Vol. 61, (1) : 23-28
Avelin, Benny; Hed, Lisa; Persson, Håkan
Potential Analysis, Springer Netherlands 2015, Vol. 43, (3) : 531-545
Avelin, Benny; Hed, Lisa; Persson, Håkan
Journal of Mathematical Analysis and Applications, Vol. 413, (2) : 700-714
Hed, Lisa; Persson, Håkan
Annales Polonici Mathematici, Institute of mathematics, Polish academy of sciences 2012, Vol. 106 : 133-144
Czyż, Rafal; Hed, Lisa; Persson, Håkan
Doctoral thesis / Umeå University, Department of Mathematics, 52
Hed, Lisa
International Journal of Mathematics, Vol. 21, (9) : 1135-1145
Hed, Lisa
The Michigan mathematical journal, Vol. 56 : 593-601
Cegrell, Urban; Hed, Lisa