"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-09-29

Stor satsning på användning av biobanksprover i forskning

NYHET Nu startar PREDICT, ett forskningsprojekt som syftar till att sammanställa information om redan insamlade blodprover för att de ska kunna nyttjas ännu mer för forskning inom precisionshälsa – individanpassade insatser för en bättre hälsa.

Medicinska fakulteten vid Umeå universitet har under 2020–2022 gjort en satsning på 14 miljoner kronor för att öka användningen av alla prover som samlats in vid olika typer av hälsoundersökningar. Umeå universitet leder projektet som görs i samverkan med Region Västerbotten.

Tanken med projektet är att i detalj kunna undersöka till exempel ämnen i blodet, så kallade biomarkörer, för tidig upptäckt av sjukdom och studera hur samsjuklighet påverkar sjukdomsutveckling. För att kunna göra det går forskarna ut med en förnyad förfrågan om samtycke till delar av befolkningen som någon gång tidigare lämnat ett blodprov för forskning.

– Målet är att kunna jämföra individer som har olika sjukdomar mot  utvalda kontrollindivider, säger Elin Thysell, biträdande huvudprojektledare.

– Kontrollindividerna är slumpmässigt utvalda att representera alla de 125 000 personer som någon gång lämnat prov i samband med Västerbottens hälsoundersökning.

– I moderna studier inom precisionsmedicin och precisionshälsa vill man ofta kunna återkoppla till deltagarna om man hittar något där en åtgärd skulle vara av värde för individen, säger Beatrice Melin, professor i onkologi och huvudprojektledare för PREDICT vid Umeå universitet.  

– Att göra ett förnyat samtycke öppnar för den möjligheten. Deltagaren får själv välja om hen vill få ett individuellt resultat tillbaka.

I första skedet görs ett testutskick till 1000 deltagare, och sedan kommer ett större utskick med förfrågningar att ske under hösten 2021. De tillfrågade personerna kommer att få brev i brevlådan med information. Man kan välja om man svarar med svarskuvert per post men möjlighet finns också att ge samtycke med hjälp av BankID i mobiltelefonen, vilket bidrar till mindre pappershantering.

– Vi hoppas att så många som möjligt deltar, då detta är ett viktigt avstamp för att kraftsamla och hitta många nya biomarkörer i blodet som på ett tidigt stadium kan avslöja sjukdom, säger Beatrice Melin.

Ett trettiotal forskare är knutna till PREDICT, som koordinatorer för olika sjukdomar och kan vidareutveckla forskningen inom sitt respektive område. Övergripande målet är att  hitta sjukdom tidigt och på så sätt ge bättre förutsättningar för behandling och en ökad överlevnad.

Kontaktpersoner

Elin Thysell
Staff scientist
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 80
Beatrice Melin
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 42