"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-02-08

Mikael Svonni får Várdduos vetenskapliga pris

NYHET Várdduo – Centrum för samisk forskning delar, tillsammans med Såhkie Umeå sameförening, årligen ut ett vetenskapligt pris. Det vetenskapliga priset går till någon som bidragit med betydande insatser inom forskning med samisk tematik. Priset för år 2020 går till professor emeritus Mikael Svonni, samisk språkvetenskap.

Text: Karin Johansson

Det är verkligen ett erkännande av både mitt arbete och min forskning.

Efter lång väntan kan nu mottagaren av Várdduos vetenskapliga pris 2020 offentliggöras och gratuleras. Pristagaren utsågs under 2020 sen har pandemin gjort processen utdragen men nu äntligen kommer priset att överlämnas under Umeå universitets vårhögtid. Mottagare av Várdduos vetenskapliga pris 2020 är professor emeritus Mikael Svonni.

Motivering:

Professor emeritus Mikael Svonni, samisk språkvetenskap, har under lång tid arbetat med undervisning i samiska och forskning om samiskt språk, särskilt nordsamiska. Svonnis omfattande forskning om nordsamisk satsbyggnad har resulterat i grammatikor och ordböcker. Professor Mikael Svonni är en värdig mottagare av Várdduos vetenskapliga pris 2020.

Mikael Svonni blev universitetslektor i samiska 1993, docent 1999 och professor i samiska språk, samisk kultur och samiskt samhällsliv 2003 vid Umeå universitet. Han blev professor i samisk språkvitenskap vid Universitetet i Tromsø 2008, en tjänst han hade till sin pension 2017.

Överraskad och glad

När han nu äntligen ska få motta Várdduos vetenskapliga pris säger Mikael Svonni att:
– Jag blev väldigt överraskad och mycket glad att Várdduo värdesätter mitt arbete och forskning om samiskan, särskilt nordsamiskan som jag främst har forskat om. Det är verkligen ett erkännande av både mitt arbete och min forskning. Nu kan jag fortsätta arbetet med revideringen av min nordsamiska ordbok från 2013 med gott mod. Det arbetet innebär en väsentlig utökning av antalet sökord och jag räknar med att bli klar till sommaren.

Betydande forskning om barns språkinlärning

Mikael Svonnis avhandling handlade om samiska skolbarns inlärning av samiska och syftet var att utforska hur inlärningen av ord och former skedde. Svonni fann att inlärningen av ord på samiska skilde sig mellan barn som hade samiskan som första språk och barn som inte hade det. Svonnis forskning om skolbarns samiska har skapat intresse för barns språk och haft betydelse för forskning kring samiska barns språkanvändning.  

Viktiga bidrag till samisk språkforskning

Mikeal Svonnis fortsatta forskning har i stor utsträckning handlat om nordsamiska satser, hur de är uppbyggda och vilka regler och begränsningar som finns för uppbyggnad av satser. Denna forskning har resulterat i publiceringen av en nordsamisk grammatik både på svenska (2018) och nordsamiska (2019) och en nordsamisk-svensk, svensk-nordsamisk ordbok (2013). Svonnis forskning om nordsamiska satser har haft som mål att förnya språkforskningen i samiska genom att analysera språket ur en modern språkvetenskaplig synvinkel.

Várdduos vetenskapliga pris

För att öka intresset för samisk forskning och främja kunskapsspridningen delar vi årligen ut Várdduos vetenskapliga pris. Priset går till en person som har gjort betydande insatser för eller inom forskning med samisk tematik, eller som har författat ett enskilt betydelsefullt vetenskapligt verk inom området. Det vetenskapliga priset finansieras genom stöd från Sametingets kulturråd och utdelas i samarbete med Såhkie – Umeå sameförening.

Priset delas ut varje år men har nu på grund av pandemin blivit fördröjt. Under våren 2022 delas priset från år 2020 ut, priset utgår för 2021. Nomineringsprocessen för 2022 års pris öppnas senare under året.