"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-03-17

Miljökemisten Patrik Andersson i nationell satsning på kemikaliesäkerhet

NYHET Swetox är ett nybildat nationellt center för forskning och utbildning inom toxikologi. Patrik Andersson, kemiska institutionen, representerar Umeå universitet i satsningen och sitter med i centrets styrelse.

Text: Ingrid Söderbergh

Bakom verksamheten står elva svenska universitet som samverkar för att långsiktigt stärka svensk toxikologi och närliggande vetenskaper och leda utvecklingen mot ett kemikaliesäkert samhälle.

– Jag ser detta som en unik möjlighet för området och mina främsta uppgifter blir att tillse att vi går fram brett inom området och att få med vårt universitet i verksamheten, säger Patrik Andersson, miljökemist och universitetslektor vid Umeå universitet.

Swetox är lokaliserat till AstraZenecas före detta forskningsanläggning i Södertälje, som idag är en del av Biovation Park Telge. En grupp på sju personer har redan börjat arbeta vid centret. Den 1 februari inleddes arbetet med att starta verksamheten vid Swetox.

– Min ambition är att Sverige ska etablera en världsledande tvärvetenskaplig forskning och utveckling inom området toxikologiskt relaterade vetenskaper. Kemikaliefrågorna är mer komplexa än någonsin. Därför behövs ett kraftfullt Swetox, säger centrets chef Åke Bergman, professor vid Stockholms universitet i ett pressmeddelande.

De kemikalier som avses omfattar allt från industrikemikalier och bekämpningsmedel till läkemedel, kosmetika och livsmedelstillsatser. Gemensamt för forskning inom Swetox kommer bland annat att vara inriktningen mot verkningsmekanismer, utvecklingen av nya testmetoder, exponering och riskbedömning.

Vid sidan av akademisk forskning och uppdragsverksamhet kommer Swetox att starta en forskarskola, som knyter samman universitetens utbildningar av framtidens toxikologer.

Läs mer om Swetox:

www.swetox.se

 

För mer information, kontakta gärna: