Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Patrik Andersson

Patrik Andersson

Min forskning rör utveckling av metodik för att identifiera miljö- och hälsoskadliga kemikalier och förstå dess verkan baserat på kombinationer av experimentella och beräkningskemiska verktyg.

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Kemiska institutionen Roll: Biträdande prefekt
Plats
KB.E6, Linnaeus väg 6, (rum: 6.07.02) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Patrik Anderssons forskning rör metodik för att identifiera miljö- och hälsoskadliga kemikalier. I dagens samhälle använder vi ett stort antal substanser i de många varor vi omger oss med. Bara för ett fåtal av dessa har vi kunskaper om deras risker för människa och miljö. Patrik Andersson har i sin forskning främst använt sig av beräkningskemiska verktyg för att ta fram metoder för att hitta de potentiellt mest skadliga substanserna, men också som ett sätt att undvika och minska antalet djurförsök. Med dessa verktyg i bagaget driver han nu projekt med fokus på utveckling av metodik för smart substitution, dvs. sätt att byta ut skadliga kemikalier i material och produkter där data för emission, exponering och miljö- och hälsoeffekter kombineras. Inom området substitution har Patrik Andersson nyligen startat ett samarbetsprojekt tillsammans med fordonsindustrin. Han leder även ett stort projekt om utsläpp från enskilda avlopp, hur vi kan ta fram teknik för att minska dessa samt har varit drivande för bildandet av Swetox – Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper och är ledamot i Toxikologiska Rådet.

2020
Science of the Total Environment, ELSEVIER 2020, Vol. 715 : 1-12
Arp, Hans Peter H.; Morin, Nicolas A. O.; Andersson, Patrik L.; et al.
2020
Journal of Environmental Health Perspectives, US DEPT HEALTH HUMAN SCIENCES PUBLIC HEALTH SCIENCE 2020, Vol. 128, (2) : 1-17
Mansouri, Kamel; Kleinstreuer, Nicole; Abdelaziz, Ahmed M.; et al.
2020
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 54, (8) : 4876-4885
Xiao, Linhong; Zheng, Ziye; Irgum, Knut; et al.
2019
Journal of Hazardous Materials, Elsevier 2019, Vol. 361 : 111-122
Blum, Kristin M.; Gallampois, Christine; Andersson, Patrik L.; et al.
2019
Chemosphere, Elsevier 2019, Vol. 222 : 904-912
Durig, Wiebke; Tröger, Rikard; Andersson, Patrik L.; et al.
2019
Science of the Total Environment, Elsevier 2019, Vol. 651 : 1670-1679
Gao, Qiuju; Blum, Kristin M.; Gago-Ferrero, Pablo; et al.
2019
Environmental Science and Pollution Research, Springer 2019, Vol. 26, (9) : 9371-9378
McCallum, Erin S.; Lindberg, Richard H.; Andersson, Patrik L.; et al.
2019
Journal of Environmental Management, Elsevier 2019, Vol. 246 : 920-928
Zhang, Wen; Gago-Ferrero, Pablo; Gao, Qiuju; et al.
2019
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 53, (11) : 6341-6351
Zheng, Ziye; Peters, Gregory M.; Arp, Hans Peter H.; et al.
2018
Science of the Total Environment, Elsevier 2018, Vol. 612 : 1532-1542
Blum, Kristin M.; Andersson, Patrik L.; Ahrens, Lutz; et al.
2018
Chemosphere, (201) : 864-873
Blum, Kristin M.; Haglund, Peter; Gao, Qiuju; et al.
2018
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2018, Vol. 52, (15) : 8894-8902
Cao, Lin-Ying; Zheng, Ziye; Ren, Xiao-Min; et al.
2018
Environmental Toxicology and Chemistry, John Wiley & Sons 2018, Vol. 37, (12) : 3011-3017
Kupryianchyk, Darya; Giesler, Reiner; Bidleman, Terry F.; et al.
2018
Environmental Science and Pollution Research, Springer 2018, Vol. 25, (3) : 2436-2449
Larsson, Malin; Fraccalvieri, Domenico; Andersson, C. David; et al.
2018
Methods in Ecology and Evolution, British Ecological Society 2018, Vol. 9, (3) : 460-464
Rodriguez, Alvaro; Zhang, Hanqing; Klaminder, Jonatan; et al.
2018
Toxicology, Elsevier 2018, Vol. 404–405 : 33-41
Strapáčová, Simona; Brenerová, Petra; Krčmář, Pavel; et al.
2018
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2018, Vol. 52, (20) : 11865-11874
Zhang, Jin; Grundström, Christin; Brännström, Kristoffer; et al.
2017
Science of the Total Environment, Elsevier 2017, Vol. 575 : 265-275
Blum, Kristin M.; Andersson, Patrik L.; Renman, Gunno; et al.
2017
Journal of Hazardous Materials, Elsevier 2017, Vol. 328 : 37-45
Gros, Meritxell; Blum, Kristin; Jernstedt, Henrik; et al.
2017
Journal of Environmental Sciences(China), Science Press 2017, Vol. 62 : 115-132
Morin, Nicolas A. O.; Andersson, Patrik L.; Hale, Sarah E.; et al.
2017
PLoS ONE, Vol. 12, (4)
Rodriguez, Alvaro; Zhang, Hanqing; Wiklund, Krister; et al.
2016
Environmental Science and Pollution Research, Springer 2016, Vol. 23, (3) : 2099-2107
Brenerová, Petra; Hamers, Timo; Kamstra, Jorke H.; et al.
2016
Journal of Chemometrics, Wiley-Blackwell 2016, Vol. 30, (6) : 298-307
Ghorbanzadeh, Mehdi; Zhang, Jin; Andersson, Patrik L.
2016
PLoS ONE, Public Library Science 2016, Vol. 11, (4)
Iakovleva, Irina; Begum, Afshan; Brännström, Kristoffer; et al.
2016
Journal of Environmental Health Perspectives, Environmental Health Perspectives 2016, Vol. 124, (7) : 1023-1033
Mansouri, Kamel; Abdelaziz, Ahmed; Rybacka, Aleksandra; et al.
2016
SAR and QSAR in environmental research (Print), Taylor & Francis Group 2016, Vol. 27, (4) : 303-316
Norinder, Ulf; Rybacka, Aleksandra; Andersson, Patrik L.
2016
Chemosphere, Elsevier 2016, Vol. 165 : 284-293
Rybacka, Aleksandra; Andersson, Patrik L.
2016
Environmental Science and Pollution Research, Vol. 23, (8) : 8141-8159
Weidemann, Eva; Andersson, Patrik L.; Bidleman, Terry; et al.
2016
Environmental Science and Technology, Vol. 50, (21) : 11984-11993
Zhang, Jin; Begum, Afshan; Brännström, Kristoffer; et al.
2016
Chemical Research in Toxicology, Vol. 29, (8) : 1345-1354
Zhang, Jin; Li, Yaozong; Gupta, Arun A.; et al.
2015
Chemico-Biological Interactions, Elsevier 2015, Vol. 239 : 164-173
Al-Anati, Lauy; Viluksela, Matti; Strid, Anna; et al.
2015
Journal of Chemical Education, American Chemical Society (ACS) 2015, Vol. 92, (12) : 2080-2086
Jansson, Stina; Söderström, Hanna; Andersson, Patrik; et al.
2015
Toxicology Letters, Vol. 238, (2) : S59-S60
Pencikova, K.; Vondracek, J.; Dvorak, Z.; et al.
2015
Chemosphere, Vol. 139 : 372-378
Rybacka, Aleksandra; Ruden, Christina; Tetko, Igor V.; et al.
2015
Analytical and Bioanalytical Chemistry, Vol. 407, (19) : 5625-5634
Weiss, Jana M.; Andersson, Patrik L.; Zhang, Jin; et al.
2015
Environmental Science and Technology, Vol. 49, (16) : 10099-10107
Zhang, Jin; Kamstra, Jorke H.; Ghorbanzadeh, Mehdi; et al.
2014
Chemical Research in Toxicology, Vol. 27, (7) : 1120-1132
Ghorbanzadeh, Mehdi; van Ede, Karin I.; Larsson, Malin; et al.
2014
Toxicology Letters, Elsevier 2014, Vol. 224, (1) : 32-39
Lilienthal, Hellmuth; Heikkinen, Paivi; Andersson, Patrik L.; et al.
2014
Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, Vol. 115, (1) : 77-87
Rybacka, Aleksandra; Ruden, Christina; Andersson, Patrik L.
2014
Archives of Toxicology, Heidelberg, Germany: Springer 2014, Vol. 88, (3) : 637-646
van Ede, Karin I.; Andersson, Patrik; Gaisch, Konrad P. J.; et al.
2014
PLoS ONE, Vol. 9, (8) : e104639-
Viluksela, Matti; Heikkinen, Paivi; van der Ven, Leo T. M.; et al.
2013
Toxicology and Applied Pharmacology, Academic Press 2013, Vol. 272, (1) : 77-85
Gaehrs, Maike; Roos, Robert; Andersson, Patrik L.; et al.
2013
Toxicology Letters, Vol. 221, (Suppl.) : S229-S229
Hellgren, Dennis; Wu, Jianyao; Roos, Robert; et al.
2013
SAR and QSAR in environmental research (Print), Taylor & Francis Group 2013, Vol. 24, (6) : 461-479
Larsson, Malin; Kumar Mishra, Brijesh; Tysklind, Mats; et al.
2013
Toxicology, Elsevier 2013, Vol. 311, (1-2) : 52-60
Lilienthal, Hellmuth; Heikkinen, Päivi; Andersson, Patrik L.; et al.
2013
Science of the Total Environment, Elsevier 2013, Vol. 443 : 307-314
Nyholm Rattfelt, Jenny; Grabic, Roman; Arp, Hans Peter H.; et al.
2013
Journal of Environmental Health Perspectives, Vol. 121, (7) : 847-853
van Ede, Karin I.; Andersson, Patrik L.; Gaisch, Konrad P. J.; et al.
2013
Toxicology Letters, Vol. 220, (3) : 294-302
van Ede, Karin I; Aylward, Lesa L; Andersson, Patrik L; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt