"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Patrik Andersson

Min forskning rör utveckling av metodik för att identifiera miljö- och hälsoskadliga kemikalier och förstå dess verkan baserat på kombinationer av experimentella och beräkningskemiska verktyg.

Vetenskaplig meritering: Docent

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Kemiska institutionen Roll: Biträdande prefekt
Plats
KB.E6, Linnaeus väg 6, (rum: 6.07.02) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning rör metodik för att identifiera miljö- och hälsoskadliga kemikalier. I dagens samhälle använder vi ett stort antal substanser i de många varor vi omger oss med. Bara för ett fåtal av dessa har vi kunskaper om deras risker för människa och miljö. Jag har i min forskning främst använt mig av beräkningskemiska verktyg för att ta fram metoder för att hitta de potentiellt mest skadliga substanserna, men också som ett sätt att undvika och minska antalet djurförsök. Med dessa verktyg i bagaget driver jag nu projekt med fokus på utveckling av metodik för smart substitution, det vill säga sätt att byta ut skadliga kemikalier i material och produkter där data för emission, exponering och miljö- och hälsoeffekter kombineras.

Inom området substitution har jag nyligen startat ett samarbetsprojekt tillsammans med fordonsindustrin. Jag leder även ett stort projekt om utsläpp från enskilda avlopp, hur vi kan ta fram teknik för att minska dessa samt har varit drivande för bildandet av Swetox – Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper och är ledamot i Toxikologiska Rådet.

Toxicology and Applied Pharmacology, Elsevier 2024, Vol. 489
Beausoleil, Claire; Thébault, Anne; Andersson, Patrik L.; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2024, Vol. 912
Golosovskaia, Elena; Örn, Stefan; Ahrens, Lutz; et al.
Environment International, Elsevier 2024, Vol. 183
Yuan, Bo; Bignert, Anders; Andersson, Patrik L.; et al.
Chemosphere, Elsevier 2023, Vol. 345
Chelcea, Ioana C.; Vogs, Carolina; Hamers, Timo; et al.
Chemical Research in Toxicology, American Chemical Society (ACS) 2023, Vol. 36, (1) : 53-65
Sapounidou, Maria; Norinder, Ulf; Andersson, Patrik L.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2022, Vol. 56, (14) : 10216-10228
Chelcea, Ioana C.; Örn, Stefan; Hamers, Timo; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2022, Vol. 56, (12) : 8363-8372
Dracheva, Elena; Norinder, Ulf; Rydén, Patrik; et al.
Reproductive Toxicology, Elsevier 2021, Vol. 102 : 43-55
Bereketoglu, Ceyhun; Modig, Carina; Pradhan, Ajay; et al.
Journal of Environmental Quality, John Wiley & Sons 2021, Vol. 51, (1) : 112-122
Bottone, Anna; Boily, Jean-Francois; Shchukarev, Andrey; et al.
Environment International, Elsevier 2021, Vol. 157
Lexén, Jenny; Bernander, Maria; Cotgreave, Ian; et al.
Science of the Total Environment, ELSEVIER 2020, Vol. 715 : 1-12
Arp, Hans Peter H.; Morin, Nicolas A. O.; Andersson, Patrik L.; et al.
International Journal of Molecular Sciences, MDPI 2020, Vol. 21, (10)
Legler, Juliette; Zalko, Daniel; Jourdan, Fabien; et al.
International Journal of Molecular Sciences, MDPI 2020, Vol. 21, (11)
Lupu, Diana; Andersson, Patrik L.; Bornehag, Carl-Gustaf; et al.
Journal of Environmental Health Perspectives, Vol. 128, (2) : 1-17
Mansouri, Kamel; Kleinstreuer, Nicole; Abdelaziz, Ahmed M.; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 54, (8) : 4876-4885
Xiao, Linhong; Zheng, Ziye; Irgum, Knut; et al.
Journal of Hazardous Materials, Elsevier 2019, Vol. 361 : 111-122
Blum, Kristin M.; Gallampois, Christine; Andersson, Patrik L.; et al.
Chemosphere, Elsevier 2019, Vol. 222 : 904-912
Durig, Wiebke; Tröger, Rikard; Andersson, Patrik L.; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2019, Vol. 651 : 1670-1679
Gao, Qiuju; Blum, Kristin M.; Gago-Ferrero, Pablo; et al.
Environmental Science and Pollution Research, Springer 2019, Vol. 26, (9) : 9371-9378
McCallum, Erin S.; Lindberg, Richard H.; Andersson, Patrik L.; et al.
Journal of Environmental Management, Elsevier 2019, Vol. 246 : 920-928
Zhang, Wen; Gago-Ferrero, Pablo; Gao, Qiuju; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 53, (11) : 6341-6351
Zheng, Ziye; Peters, Gregory M.; Arp, Hans Peter H.; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2018, Vol. 612 : 1532-1542
Blum, Kristin M.; Andersson, Patrik L.; Ahrens, Lutz; et al.
Chemosphere, (201) : 864-873
Blum, Kristin M.; Haglund, Peter; Gao, Qiuju; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2018, Vol. 52, (15) : 8894-8902
Cao, Lin-Ying; Zheng, Ziye; Ren, Xiao-Min; et al.
Environmental Toxicology and Chemistry, John Wiley & Sons 2018, Vol. 37, (12) : 3011-3017
Kupryianchyk, Darya; Giesler, Reiner; Bidleman, Terry F.; et al.
Environmental Science and Pollution Research, Springer 2018, Vol. 25, (3) : 2436-2449
Larsson, Malin; Fraccalvieri, Domenico; Andersson, C. David; et al.
Methods in Ecology and Evolution, British Ecological Society 2018, Vol. 9, (3) : 460-464
Rodriguez, Alvaro; Zhang, Hanqing; Klaminder, Jonatan; et al.
Toxicology, Elsevier 2018, Vol. 404–405 : 33-41
Strapáčová, Simona; Brenerová, Petra; Krčmář, Pavel; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2018, Vol. 52, (20) : 11865-11874
Zhang, Jin; Grundström, Christin; Brännström, Kristoffer; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2017, Vol. 575 : 265-275
Blum, Kristin M.; Andersson, Patrik L.; Renman, Gunno; et al.
Journal of Hazardous Materials, Elsevier 2017, Vol. 328 : 37-45
Gros, Meritxell; Blum, Kristin; Jernstedt, Henrik; et al.
Journal of Environmental Sciences(China), Science Press 2017, Vol. 62 : 115-132
Morin, Nicolas A. O.; Andersson, Patrik L.; Hale, Sarah E.; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2017, Vol. 12, (4)
Rodriguez, Alvaro; Zhang, Hanqing; Wiklund, Krister; et al.
Environmental Science and Pollution Research, Springer 2016, Vol. 23, (3) : 2099-2107
Brenerová, Petra; Hamers, Timo; Kamstra, Jorke H.; et al.
Journal of Chemometrics, Wiley-Blackwell 2016, Vol. 30, (6) : 298-307
Ghorbanzadeh, Mehdi; Zhang, Jin; Andersson, Patrik L.
PLOS ONE, Public Library Science 2016, Vol. 11, (4)
Iakovleva, Irina; Begum, Afshan; Brännström, Kristoffer; et al.
Journal of Environmental Health Perspectives, Environmental Health Perspectives 2016, Vol. 124, (7) : 1023-1033
Mansouri, Kamel; Abdelaziz, Ahmed; Rybacka, Aleksandra; et al.
SAR and QSAR in environmental research (Print), Taylor & Francis Group 2016, Vol. 27, (4) : 303-316
Norinder, Ulf; Rybacka, Aleksandra; Andersson, Patrik L.
Chemosphere, Elsevier 2016, Vol. 165 : 284-293
Rybacka, Aleksandra; Andersson, Patrik L.
Environmental Science and Pollution Research, Vol. 23, (8) : 8141-8159
Weidemann, Eva; Andersson, Patrik L.; Bidleman, Terry; et al.
Environmental Science and Technology, Vol. 50, (21) : 11984-11993
Zhang, Jin; Begum, Afshan; Brännström, Kristoffer; et al.
Chemical Research in Toxicology, Vol. 29, (8) : 1345-1354
Zhang, Jin; Li, Yaozong; Gupta, Arun A.; et al.
Chemico-Biological Interactions, Elsevier 2015, Vol. 239 : 164-173
Al-Anati, Lauy; Viluksela, Matti; Strid, Anna; et al.
Journal of Chemical Education, American Chemical Society (ACS) 2015, Vol. 92, (12) : 2080-2086
Jansson, Stina; Söderström, Hanna; Andersson, Patrik; et al.
Toxicology Letters, Vol. 238, (2) : S59-S60
Pencikova, K.; Vondracek, J.; Dvorak, Z.; et al.
Chemosphere, Vol. 139 : 372-378
Rybacka, Aleksandra; Ruden, Christina; Tetko, Igor V.; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem