"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-04-20

Mittseminarium för Saranda om fallprevention för äldre

NYHET I morgon är det dags för Saranda Bajraktari, doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet, att hålla sitt mittseminarium. Det betyder att man anser att man har kommit halvvägs i forskningen utifrån forskningsplanen man har utformat i början av forskningsutbildningen tillsammans med handledarna.

Text: Ingrid Söderbergh

– Lite nervös är jag, men mycket mer förväntansfull. Mittseminariet finns ju där för att stämma av hur det går och vilken typ av hjälp och stöd kommer jag behöva i fortsättningen för att slutföra utbildningen på bästa sätt, säger Saranda Bajraktari, doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering och Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Sarandas forskningsprojekt handlar om fallprevention för äldre människor. Syftet är att utvidga den kunskapsbas som behövs för att genomföra hälsofrämjande åtgärder och förebyggande insatser för äldre.

Appen "Säkra steg" är ett mobilt träningsprogram som utformats för att förhindra fall bland äldre genom balans och styrketräning. Appen utvecklades i samarbete mellan seniorer 70+ och forskare vid Umeå universitet och har testats framgångsrikt. Men det är fortfarande nödvändigt att studera effektiviteten och kostnadseffektiviteten hos appen och hitta lämpliga implementeringsstrategier för att fastställa i vilken utsträckning den kan nå äldre människor.

Saranda Bajraktari har hittills planerat, och slutfört en stor studie i Östersund som krävt stort samarbete och engagemang av många aktörer i kommunen och handledarna. Sen har hon också publicerat sin första vetenskapliga studie.

– Min externa partner är Östersunds kommun och samarbetet har fungerat jättebra. Kommunen är mycket insatta och har varit engagerad och samarbetsvillig under hela perioden.

Hur är det att vara doktorand på Företagsforskarskolan?

– Det är en jättespännande miljö. Genom att vara en del av Företagsforskarskolan så blir utbildningen också praktisk med tanke på alla kurser som ingår. Sen är vi också en grupp av doktorander från olika områden vilket gör det möjligt att få en inblick i hur forskning går till i andra ämnen.

Läs mer om Sarandas forskningsprojekt

Marlene Sandlund, universitetslektor på Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering är handledare vid Umeå universitetet. Saranda Bajraktaris mentor och bihandledare på Östersunds kommun är Magnus Zingmark.

För mer information, kontakta gärna:

Saranda Bajraktari
Övrig/annan befattning
E-post
E-post