"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-08-25

Möjlighet till provtagning för covid-19 på Campus Umeå

NYHET Region Västerbotten och Umeå universitet har fått i uppdrag av Folkhälsomyndigheten att utföra den största prevalensundersökningen av aktiv covid-19-infektion som hittills utförts i Sverige. Målsättningen är att erbjuda 20 000 studenter och medarbetare provtagning på campus i Umeå under vecka 36 och 37. Att delta är frivilligt och gratis, och varje person kan göra två provtagningar med en veckas mellanrum.

Text: Johanna Fredriksson/Camilla Bergvall

Huvudsyftet med prevalensundersökningen är att bedöma läget vid terminsstart, och följa hur utvecklingen påverkas av en återgång till campusbaserad verksamhet. För att klara genomförandet kommer Folkhälsomyndigheten och Försvarsmakten att bistå.

– Resultaten blir mycket värdefulla även för andra universitet, både svenska och internationella, säger Anders Johansson, forskare i infektionssjukdomar vid Umeå universitet, och hygienöverläkare vid Region Västerbotten, som är projektledare för undersökningen i Umeå.

Västerbotten och Umeå har varit relativt förskonade från smittspridning av covid-19. Men hur påverkas läget av att campus öppnar igen? Hur kan inresande från områden med högre andel smittade tas emot på ett säkert sätt? Och hur effektiva är vidtagna smittskyddsåtgärder?

Dessa frågor hade Anders Johansson när han kontaktade Folkhälsomyndigheten om att göra en undersökning vid campus vid terminsstart.

– Det var väldigt kul att höra att vi har gemensamt intresse för att lära oss vad som händer vid terminsstarten av ett universitet. Om terminsstart ökar smittspridning eller om de åtgärder vi har minskar smittspridning, säger Anders Johansson, och syftar på direktiv som att hålla fysiskt avstånd, mindre grupper, distansundervisning i större utsträckning, och god handhygien.

En ökad risk

Alla studenter och medarbetare vid Umeå universitet och SLU som har svenskt personnummer och är på plats i Umeå erbjuds att utföra egenprovtagning. Det är kostnadsfritt att delta, och personer som lämnar in ett prov får inom tre dagar reda på om de har viruset eller inte direkt via en mobil-app (mer information om appen kommer senare). Är du smittad får du direkt råd och uppmaningar om förhållningsregler via appen och instruktioner om kontaktspårning, något som kan förhindra att fler smittas.

– Terminsstart innebär en ökad risk för smittspridning då fler människor än vanligt samlas och rör sig i samhället. Det vi gör nu kan påverka smittspridningen i Umeåområdet och Västerbotten många veckor framåt. Testning och smittspårning har visat sig vara effektiva verktyg i arbetet för att förhindra spridning av covid-19, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare vid Region Västerbotten som ingår i projektgruppen.

Provtagningen bidrar till kunskap om hur effektivt det är att undersöka större grupper i samhället utan symtom för att minska smittspridning, specifikt öppnandet av större lärosäten inom högre utbildning.
– Vi hoppas att alla som befinner sig vid campus i Umeå ska ställa upp, då har vi mycket god chans att öka kunskap som både vi och andra har nytta av i kampen mot pandemin, säger Anders Johansson.

Ett nationellt uppdrag

Projektet kallas Proaktiv testning för covid-19 vid campus Umeå och ingår i ett nationellt uppdrag om prevalensundersökningar av covid-19 som Folkhälsomyndigheten driver. Det praktiska arbetet med att lämna ut material för egenprovtagning och samla in prover genomförs av Försvarsmakten. Detta genomförs inom ramen för operation Gloria, som är en civil-militär smittskyddsoperation som leds av Folkhälsomyndigheten och stöds av Försvarsmakten. Uppdraget i Umeå kallas Gloria 8 och undersökningen i Umeå kommer vara den största som hittills genomförts.

Liksom i övriga Gloria-insatser är det Försvarsmakten, som här lämnar ut material och tar emot proverna, utomhus på campusområdet i Umeå i två omgångar med start 31 augusti. Man provtar sig själv med hjälp av en tops i näsa, svalg och saliv.

Finns det inte risk att det blir stora folksamlingar och risk för smittspridning i och med in- och utlämning?
– Försvarsmaktens personal ser till att det kommer att hållas avstånd och inte bildas köer. De är tränade för uppdraget och har vidtagit en mängd åtgärder för att det inte ska finnas smittrisk, säger Anders Johansson.

Efter en vecka uppmanas alla deltagare att göra en ny provtagning.

– Då kan man studera om man har dämpat spridningen tillräckligt, säger Anders Johansson.
Det är ett 40-tal anställda vid Umeå universitet som är med i projektet, bland annat 35 av Medicinska fakultetens kombinationsanställda lärare, som också är läkare vid regionen, som anmält sig till att frivilligt hjälpa till med uppföljning av dem som fått positivt provsvar. Utöver det tillkommer personal vid regionen och SLU.

Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet, är mycket positiv till att Folkhälsomyndigheten väljer att genomföra tvärsnittsundersökningen på campus.

– Med tanke på den relativt låga smittspridning vi ser i Västerbotten och det faktum att vi är ett riksrekryterande universitet med en majoritet av inresande studenter, så är det värdefullt att vi kan bidra med en kunskapsuppbyggnad om vilken inverkan en återgång till campusbaserad verksamhet får, säger han.

När genomförs provtagningen? 

Första provtagningsomgången öppen 31 augusti – 3 september kl. 08.00-18.00 

Andra provtagningsomgången öppen 7 september – 10 september kl. 08.00-18.00  

Läs mer om undersökningen