"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-10-20

Nationella språkbanken beviljas förlängd finansiering

NYHET Nationella språkbanken har beviljats förlängd finansiering av Vetenskapsrådet för ytterligare fyra år efter nuvarande finansieringsperiod. I Nationella språkbanken finns nätverket Swe-Clarin där Humlab ingår.

– Det är särskilt glädjande att se att granskningsgrupperna är nöjda med den breda ansats i tillhandahållandet av tal- och språkteknologiska resurser forskningsinfrastrukturen har tagit, och att man delar vår syn på den tvärvetenskapliga nyttan av infrastrukturen, säger Fredrik Nylén, universitetslektor vid Institutionen för klinisk vetenskap och anknuten till Humlab.

Nästa finansieringsperiod sträcker sig från 2025 till och med 2028.