"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-06-13

Nordeapris 2022 till samhällsvetenskaplig forskning

NYHET Forskning om hur vi kan lära av historien när vi utvecklar finansiella system och hur kommuner ska arbeta för att skapa större social hållbarhet har tilldelats Nordeas vetenskapliga pris samt Nordeas och Umeå universitets Innovationspris.

Text: Elin Andersson

Lars Fredrik Andersson, docent i ekonomisk historia, tilldelas Nordeas vetenskapliga pris år 2022. Malin Eriksson, professor i socialt arbete, tilldelas Nordeas och Umeå universitets Innovationspris för nyttiggörande år 2022. Båda erhåller prissumman 100 000 kr.

Lära av ekonomiska framgångar och misslyckanden

I sin forskning undersöker Lars Fredrik Andersson nutida och historiska finansiella system. Till exempel har han studerat vilka effekter offentliga försäkringar har på hushållens sparande, vilken roll den finansiella sektorn spelar i system utan en omfattande välfärdsstat och hur det privata finansiella systemet legat till grund för välfärdsstatens organisation. Hans resultat visar på betydelsen av historiska erfarenheter för att förstå och utveckla nutida ekonomiska system. Han belyser hur individers möjligheter att fatta kloka beslut, till gagn för den finansiella sektorn och samhällsekonomin i stort, förutsätter att vi kan lära oss något av framgångar, men också av de misslyckanden som präglar den ekonomiska historien.

– Det är fantastiskt roligt att få priset! Det betyder mycket att få ett erkännande och att ekonomisk historisk forskning uppmärksammas av Nordeas Norrlandsstiftelse, säger Lars Fredrik Andersson.

Möjlighet att mäta social hållbarhet

En plats med högt socialt kapital kännetecknas av starka sociala nätverk och en hög nivå av tillit, förtroende och stöd mellan de boende. Malin Eriksson har under sin forskarkarriär undersökt begreppet socialt kapital och hur det kan kopplas till hälsa, välmående och social hållbarhet. En central aspekt i hennes forskning är kopplingen mellan teori och praktik, och hon har i många år arbetat i nära samarbete med Umeå kommun. I två upprepade studier har hennes forskargrupp, tillsammans med Umeå kommun, undersökt socialt kapital, hälsa och välmående på bostadsnivå. I och med dessa projekt utvecklade Malin Eriksson också ett instrument för att mäta socialt kapital på bostadsområdesnivå. Instrumentet gör det möjligt att mäta och följa upp hur social hållbarhet förändras över tid. Det har ökat förståelsen för hur stadsbyggnadsåtgärder och förändring av befolkning påverkar det sociala kapitalet. Resultat från hennes forskning används idag i strategiskt kommunalt utvecklingsarbete för planering av socialt hållbara bostadsområden, generell stadsplanering och hur specifika satsningar på social hållbarhet kan utvecklas inom kommunen.

– Det känns förstås mycket hedrande att få detta pris. Särskilt roligt är det att Nordea och Umeå universitet uppmärksammar vår viktiga samverkan mellan forskningen och praktiken i frågor som rör social hållbarhet, säger Malin Eriksson.

Priserna kommer att delas ut vid Umeå universitets årshögtid 15 oktober 2022.

Biografier

Lars Fredrik Andersson föddes 1974 i Umeå. Han disputerade 2005 och är idag är docent i ekonomisk historia. Han forskar om ekonomisk tillväxt, strukturomvandling, finansiella marknader, välfärd, migration och hälsa utifrån ett historiskt perspektiv

Malin Eriksson föddes 1969 i Örnsköldsvik. Hon är socionom och tog sin doktorsexamen vid Umeå universitet 2010 med en avhandling i folkhälsovetenskap. Hon blev docent i folkhälsovetenskap 2015 och professor i socialt arbete 2020. Hon är idag verksam vid institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet.

Kontaktinformation

Lars-Fredrik Andersson
Professor, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 78
Malin Eriksson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 77 82