"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-30

Ny bok: Everyday Life in the Culture of Surveillance

NYHET Under de senaste decennierna har möjligheterna att övervaka människor ökat. Men alla olika former av övervakning online mättar de flesta människors liv – samtidigt som vi i allt högre grad lever i digitala miljöer.

För att förstå denna nya situation och nyansera diskussionen om övervakning har författare från olika discipliner bidragit till en antologi som diskuterar kulturella och etiska perspektiv i människors attityder, motiv och beteenden. Antologin belyser komplexiteten i samtida övervakning och problematiserar maktrelationer mellan de många aktörer som är involverade i att utveckla och utföra en övervakningskultur.

Boken är ett resultat av forskningsprojektet iAccept: Soft surveillance – between acceptance and resistance, finansierat av Marcus och Amalia Wallenbergs Stiftelse. Antologins redaktörer är projektmedlemmar.

Kontakt

Coppelie Cocq
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 82
Jesper Enbom
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 32
Stefan Gelfgren
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 87
Lars Samuelsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 41