"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Lars Samuelsson

Lektor och docent i filosofi samt ämneskoordinator för filosofiämnet vid Umeå universitet.

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Filosofi
Plats
A, Humanisthuset, HUM.H.131 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är lektor och docent i filosofi. Min forskning är huvudsakligen inriktad på frågor inom miljöetik och metaetik samt frågor om värden och etik i undervisningssammanhang och etiska aspekter på övervakning. Jag undervisar främst i olika grenar av moralfilosofi och har omfattande undervisningsuppdrag inom lärarutbildningen.

Jag disputerade 2008 i praktisk filosofi vid Umeå universitet med avhandlingen The Moral Status of Nature: Reasons to Care for the Natural World. I den undersöker jag frågan om huruvida vi kan ha skäl att bry oss om naturen för dess egen skull, och vilka skäl det i så fall skulle vara.

Sedan hösten 2010 är jag anställd som universitetslektor i filosofi vid Umeå universitet.

Environmental Ethics, Environmental Philosophy 2024, Vol. 46, (1) : 95-97
Samuelsson, Lars
Everyday life in the culture of surveillance, Nordicom 2023 : 9-20
Gelfgren, Stefan; Cocq, Coppélie; Samuelsson, Lars; et al.
Everyday life in the culture of surveillance, Nordicom 2023 : 6-8
Samuelsson, Lars; Cocq, Coppélie; Gelfgren, Stefan; et al.
Everyday life in the culture of surveillance, Nordicom 2023 : 205-211
Gelfgren, Stefan; Cocq, Coppélie; Enbom, Jesper; et al.
Everyday life in the culture of surveillance, Nordicom 2023 : 125-144
Samuelsson, Lars
Nordicom 2023
Samuelsson, Lars; Cocq, Coppélie; Gelfgren, Stefan; et al.
Athens Journal of Education, Athens Institute for Education and Research 2022, Vol. 9, (1) : 23-36
Lindström, Niclas; Samuelsson, Lars
Athens Journal of Education, Aten: Athens Institute for Education and Research (ATINER) 2022, Vol. 9, (3) : 365-376
Lindström, Niclas; Samuelsson, Lars
Athens Journal of Education, Aten: Athens Institute for Education and Research (ATINER) 2022, Vol. 9, (2) : 211-224
Samuelsson, Lars; Lindström, Niclas
Athens Journal of Education, Aten: Athens Institute for Education and Research (ATINER) 2022, Vol. 9, (4) : 545-557
Samuelsson, Lars; Lindström, Niclas
Environmental Ethics, Philosophy Documentation Center 2022, Vol. 44, (3) : 267-288
Samuelsson, Lars
Exploring professional development opportunities for teacher educators: promoting faculty-student partnerships, London & New York: Routledge 2021 : 195-211
Samuelsson, Lars; Lindström, Niclas
Acta Didactica Norden, Oslo: Universitetsbiblioteket i Oslo 2020, Vol. 14, (4)
Samuelsson, Lars
Teaching Philosophy, Philosophy Documentation Center 2020, Vol. 43, (2) : 157-178
Samuelsson, Lars; Lindström, Niclas
Nordicom Review, De Gruyter Open 2020, Vol. 41, (2) : 179-193
Cocq, Coppélie; Gelfgren, Stefan; Samuelsson, Lars; et al.
Religionskunskapsämnet i fokus: utmaningar och möjligheter, Malmö: Föreningen lärare i religionskunskap 2019 : 115-129
Lindström, Niclas; Samuelsson, Lars
Religionskunskapsämnet i fokus: utmaningar och möjligheter, Malmö: Föreningen lärare i religionskunskap 2019 : 148-165
Samuelsson, Lars; Lindström, Niclas
Läraren och yrkesetiken: principer, värden och förhållningssätt i förskolans och skolans vardag, Lund: Studentlitteratur AB 2018 : 59-81
Lindström, Niclas; Samuelsson, Lars
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: Karlstads universitet 2018, (3) : 27-43
Lindström, Niclas; Samuelsson, Lars
Athens Journal of Education, Athens: Athens Institute for Education and Research (ATINER) 2017, Vol. 4, (2) : 137-147
Samuelsson, Lars; Lindström, Niclas
EDULEARN16 Proceedings: 8th International Conference on Education and New Learning Technologies, July 4th-6th, 2016 — Barcelona, Spain, Valencia: IATED Academy 2016 : 7197-7201
Lindström, Niclas; Samuelsson, Lars
Ambio, Vol. 45 : 140-151
Rist, Lucy; Felton, Adam; Mårald, Erland; et al.
Ethics, Policy & Environment, Vol. 19, (1) : 76-90
Samuelsson, Lars; Rist, Lucy
Usuteaduslik Ajakiri / The Estonian Theological Journal, Tartu: Estonian Theological Society 2016, Vol. 69, (1) : 49-61
Lindström, Niclas; Samuelsson, Lars
Filosofisk Tidskrift, Stockholm: Thales 2015, Vol. 36, (3) : 35-43
Samuelsson, Lars
Scandinavian Journal of Forest Research, Vol. 30, (8) : 749-756
Mårald, Erland; Sandström, Camilla; Rist, Lucy; et al.
Issues in Human Relations and Environmental Philosophy, Athens: Ionia Publications 2014 : 303-319
Samuelsson, Lars
Ethics and the Environment, Bloomington: Indiana University Press 2013, Vol. 18, (2) : 101-114
Samuelsson, Lars
Utilitas, Cambridge: Cambridge University Press 2013, Vol. 25, (3) : 383-404
Samuelsson, Lars
Environmental Values, Isle of Harris: White Horse Press 2013, Vol. 22, (5) : 627-645
Samuelsson, Lars
Ecology & Society, Vol. 18, (4) : 63-
Rist, Lucy; Felton, Adam; Samuelsson, Lars; et al.
Filosofisk Tidskrift, Stockholm: Thales 2010, Vol. 31, (3) : 40-50
Samuelsson, Lars
Environmental Ethics, Denton: Environmental Philosophy, Inc. 2010, Vol. 32, (4) : 405-415
Samuelsson, Lars
Environmental Ethics, Denton: Environmental Philosophy, Inc. 2010, Vol. 32, (3) : 247-265
Samuelsson, Lars
Environmental Values, Isle of Harris: White Horse Press 2010, Vol. 19, (4) : 517-535
Samuelsson, Lars
Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller 2009
Samuelsson, Lars
Umeå studies in philosophy, 9
Samuelsson, Lars

Min samlade undervisning innefattar bland annat normativ etik, metaetik, miljöetik och politisk filosofi. Jag har omfattande undervisningsuppdrag inom lärarutbildningen och är särskilt intresserad av undervisning i etik för studenter utanför filosofiämnet.

2018 blev jag inplacerad som excellent lärare i Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell.

2015 blev jag inplacerad som meriterad lärare i Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell.