"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-01-31 Uppdaterad: 2024-03-11, 11:36

Ny bok: Gabna sameby i förändringens tid 1890–1940

NYHET Boken, Gabna sameby i förändringens tid 1890–1940, beskriver en omvälvande tid för Gabna sameby från slutet av 1800-talet och femtio år framåt. Författaren Lars Petter Niia forskade om byns historia under många år och boken bygger på ett gediget material.

Lars Petter Niia som var född och uppväxt i Gabna sameby, ägnade många år till att forska om samebyn och dess historia. Det rika materialet har nu sammanställts och ges ut i boken Gabna sameby i förändringens tid 1890–1940. Genom arkivhandlingar, intervjuer och ett rikt bildmaterial skildrar boken Gabna samebys historia under en period på 50 år kring förra sekelskiftet, en förändringens tid då malmbanan byggdes och Kiruna stad växte fram.

– När Lars Petter Niia erbjöd oss på Várdduo materialet insåg vi snabbt hur gediget och värdefullt det var och att vi hade en viktig uppgift i att se till att det tillgängliggjordes för såväl akademi som civilsamhälle, säger Christina Storm Mienna, föreståndare vid Várdduo – Centrum för samisk forskning. 

Det har varit mycket spännande att få sätta sig in i denna intressanta period i samebyns historia

Den tidsperiod som boken beskriver var händelserik och samebyn genomgick många förändringar och anpassningar.
 
– Boken tar sin början under 1890-talet då samerna bedrev en intensiv renskötsel. Hela familjerna flyttade med renarna under hela året och bodde i tältkåtor. Förutom ett fåtal nybyggare fanns ingen konkurrerande markanvändning. Omkring 1900 började brytningen i Kirunagruvan, ett samhälle växte fram och en järnväg drogs upp till Narvik. Allt detta låg mitt i samebyns område och påverkade renskötseln många sätt. 1940, vid slutet av den tid som boken täcker, levde de renskötande samerna ett helt annat liv än vad de gjort 1890, berättar bokens redaktör Gudrun Norstedt, forskare vid Várdduo – Centrum för samisk forskning.
 
– Det har varit mycket spännande att få sätta sig in i denna intressanta period i samebyns historia och förstå hur de renskötande samerna tagit sig an alla de utmaningar som uppstod i och med industrialiseringen av deras traditionella marker, fortsätter hon.

Boken släpps först i Kiruna vid ett arrangemang för Gabna sameby och närmast angränsande samebyar. Den 1 februari presenteras boken sedan på Jokkmokks marknad, och i Umeå släpps den på universitetet den 6 februari samt under Ubmejen Biejvieh /Samiska veckan
 
Gabna sameby i förändringens tid 1890–1940 ges ut inom serien Skrifter från Várdduo – Centrum för samisk forskning.

Boken kommer att finnas till salu på flera ställen i samband med släppet, annars går den alltid att köpa online
Beställ Gabna sameby i förändringens tid 1890-1940