"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-12-07

Ny bok om bönhusen i övre Norrland

NYHET Under 1900-talet blev frikyrkornas och de inomkyrkliga väckelserörelsernas gudstjänstlokaler många i övre Norrland. De kallades bönhus, missionshus och kapell, och de återfanns i nästan varje by. I dag står många av lokalerna tomma eller har fått nya användningsområden. I en ny bok behandlas möteslokalernas historia.

Text: Per Melander

Antologin Där möten äger rum: Om bönhusen i övre Norrland inleds med en övergripande kartläggning av gudstjänstlokalernas utveckling över tid och rum med hjälp av den digitala kartan DigiBön. Kartans upphovsman, Stefan Gelfgren, använder lokalernas samfundsanknytning till att belysa övre Norrlands kyrkogeografi. Boken behandlar bönhusrörelsens olika faser i skilda delar av Norrbottens och Västerbottens län. Daniel Lindmark visar att de tidiga skolhusen ofta fungerade som gudstjänstlokaler i Västerbottens kustland. Eva Hellmans kapitel är i stället inriktat mot den nutida användningen av olika typer av västlaestadianska bönhus i Gällivaretrakten.

I antologin ingår både kapitel som fokuserar på enskilda bönhus och studier som anlägger mer övergripande perspektiv. Medan Daniel Strömner genomför en totalinventering av de många frikyrkliga lokalerna i Nordmalings kommun i Västerbotten, skriver historikern Kjell Söderberg om den strid som på 1950-talet uppstod om ägandet av Jävre bönhus i Norrbotten.

Boken avslutas med en essä av Anders Persson. I sin analys av lokaler och människor i Sune Jonssons dokumentära fotoböcker berör han tre av väckelsens huvudformer i övre Norrland: rosenianism, laestadianism och frikyrklighet. Det är dessa rörelsers möteslokaler som antologin uppmärksammar.

Antologin är redigerad av Daniel Lindmark och ges ut av bokförlaget Artos.

Fyra av de medverkande författarna har koppling till humanistisk fakultet vid Umeå universitet. Stefan Gelfgren är docent i religionssociologi och Daniel Lindmark är professor i kyrkohistoria vid Institutionen för idé- och samhällsstudier. Historikern Kjell Söderberg och litteraturvetaren Anders Persson har tidigare varit verksamma vid fakulteten.