"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-06-07

Ny bok om landhöjningens natur och kultur kring Bottniska viken

NYHET "Som en påminnelse om tidens gång: Om landhöjningens natur och kultur kring Bottniska viken" är titeln på en ny bok med Lars-Erik Edlund, Institutionen för språkstudier och Christer Nordlund, Institutionen för idé- och samhällsstudier, som redaktörer.

Text: Per Melander

Det bottniska området präglas av landhöjning. För de människor som levt vid kusterna har strandlinjens förskjutning länge varit en realitet som väckt tankar och som man varit tvungen att förhålla sig till. Fiskeplatser och farleder har grundats upp, hamnar och städer har flyttats.

Den nya marken som kommit i dagen har utgjort ett välkommet tillskott men har också gett upphov till gränstvister. I syfte att skydda och uppmärksamma miljön har på senare tid naturreservat och till och med Världsarv inrättats.

Breda kunskaper och god inblick

I boken skildras landhöjningens natur och kultur inom det bottniska området utifrån olika aspekter: geologiska, språkvetenskapliga, historiska, samtidsinriktade och fotografiska. Sammantagna ger texterna breda kunskaper om ämnet och en god inblick i de frågor som landhöjningslandskapet gett upphov till.

Redaktörer är Lars-Erik Edlund och Christer Nordlund, professorer i nordiska språk respektive idéhistoria vid Umeå universitet tillika ledamöter av Kungliga Skytteanska Samfundet.

Boken Som en påminnelse om tidens gång är utgiven gemensamt av Kungliga Skytteanska Samfundet och Svensk-Österbottniska Samfundet.