"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-10-16 Uppdaterad: 2018-11-22, 08:57

Ny rapport om kvarstående effekter av Läslyftet i grundskolan

NYHET Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet, Centrum för utvärderingsforskning (UCER), presenterar en ny rapport om Läslyftet. Utvärderingen görs på uppdrag av Skolverket.

Föreliggande rapport är den sjunde i en serie rapporter som presenterats inom ramen för den nationella utvärderingen av Läslyftet. Utvärderingen, som genomförs på upp­drag av Skolverket, undersöker om Läslyftet lett till önskade effekter på kollegialt lärande och lärarnas undervisning för språk-, läs- och skrivutveckling och söker förklaringar till resultaten. Ut­värderingen genomförs av en grupp forskare vid Centrum för utvärderingsforskning (UCER), Umeå universitet, tillsammans med forskare vid Göteborgs, Karlstads och Oslo universi­tet.

I den här rapporten undersöks kvarstående effekter av Läslyftet i grundskolan. Rapporten visar bland annat att effekter av Läslyftet finns kvar ett och ett halvt år efter genomförandet men uppfattas generellt ha minskat. Läslyftet visar framförallt kvarstående effekter på handledarnas och lärarnas kunskaper och insikter och också till en del på kollegialt lärande och undervisningen. Handledarna upplever större kvarstående effekter än lärarna.

Rapportens underlag är elektroniska enkäter till rektorer, handledare och lärare som deltagit i Läslyftet, samt intervjuer med ett tiotal lärare. Rapporten har skrivits av Eva Andersson, Göteborgs universitet, Sara Carlbaum och Anders Hanberger båda vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, UCER.

Delrapport 7 - uppföljning av läslyftet

Läs mer om UCER
Läs mer om den nationella utvärderingen av Läslyftet
Läs mer om Läslyftet