"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-03-12

Ny fakultetsrekrytering för Stress Response Modeling Excellence Center

NYHET Två fakultetstjänster är nu öppna för ansökan hos excellenscentret "Stress Response Modeling at IceLab". IceLab söker kandidater som kombinerar kompetens inom kvantitativ och beräkningsinriktad forskning med specifik kunskap inom växtfysiologi eller ekologi och miljövetenskap.

Den tvärvetenskapliga forskningsmiljön IceLab (Integrated Science Lab) var framgångsrik i det nyligen genomförda Vetenskapsrådets excellenssatsning och etablerar nu ett nytt centrum för modellering av adaptiva mekanismer i levande system under stress. Centret, som också kallas kortfattat “Stress Response Modeling at IceLab”, leds av Martin Rosvall tillsammans med Åke Brännström, Sebastian Diehl, Maria Fällman, Åsa Strand, Eric Libby, Ludvig Lizana och Kemal Avican. Dessa nya fakultetsrekryteringar kommer att ansluta sig till det nya excellenscentret och ha en nyckelroll i att föra forskningen vidare under centrets tema, samt delta i etableringen av en forskarskola och andra aktiviteter kopplade till modellering av stressresponser i levande system.

Martin Rosvall beskriver de forskningsluckor som den nuvarande rekryteringen åtgärdar genom att ställa frågorna "Hur hanterar växter påfrestningen när de utsätts för torka eller andra stressfaktorer? Hur reagerar ett ekologiskt system när det utsätts för antropogena påfrestningar som klimatförändringar, livsmiljöförstöring eller föroreningar? Vi söker att stärka kompetensen inom IceLab för att hjälpa till att hitta de sammankopplade mekanismer, med nya fakulteter som ser bortom växtbiologi eller ekologi och kan integrera sin expertis inom IceLab, där experiment, nätverksmodeller och processbaserade dynamiska modeller alla matar forskningen." 

De två fakultetstjänsterna befinner sig i olika stadier i karriären och är knutna till olika institutioner och forskningscentran vid universitetet, förutom IceLab. Den första tjänsten är en biträdande universitetslektor inom Institutionen för ekologi och miljövetenskap som söker forskare med erfarenhet av att bedriva ekologisk forskning som inkluderar beräkningsmetoder. Kandidaten kommer också att bidra till undervisning inom ämnen som statistik, dynamisk modellering och/eller nätverksverktyg vid institutionen.

Centret erbjuder en plattform för integration av empirisk kunskap med systemorienterad modellering

Sebastian Diehl utvecklar mer om denna rekrytering: "Många ekosystem är påfrestade på grund av miljöförändringar orsakade av människor. Att ta itu med konsekvenserna av dessa förändringar kräver ett dynamiskt systemperspektiv, då komplexa återkopplingsprocesser gör det omöjligt att förutsäga hur ett ekosystem reagerar baserat på resonemang längs enkla, linjära “cause-and-effect"-kedjor. Centret erbjuder en plattform för integration av empirisk kunskap med systemorienterad modellering. Den nya tjänsten kommer att stärka den kompetensen på vår avdelning och öka interaktionen med den stimulerande miljön vi har här på IceLab.”

Den andra fakultetstjänsten är för en universitetslektor vid Institutionen för växtfysiologi och Umeå Plant Science Center (UPSC). Denna nya universitetslektor kommer att leda en forskargrupp för att modellera växtstressresponser och kommer att generera synergier mellan IceLab och UPSC, utöver att främja forskningen och aktiviteterna i det nya excellenscentret i IceLab.

Vi ser stora möjligheter här för nya och innovativa systembiologiprojekt där vi kan kombinera vår expertis inom växtbiologi vid UPSC med matematisk modellering

Åsa Strand utvecklar ytterligare fördelarna med denna rekrytering:"Vi ser stora möjligheter här för nya och innovativa systembiologiprojekt där vi kan kombinera vår expertis inom växtbiologi vid UPSC med matematisk modellering för att beskriva växtutveckling och tillväxt som dynamiska processer som svarar på miljön. Biofysisk och dynamisk modellering har en naturlig koppling till UPSCs forskningsmiljö, och vi ser framför oss modelleringsaktiviteter både relaterade till bioinformatik och mer direkt modellering av dynamiska processer i cellulära miljöer. Dessa rekryteringar och Center of Excellence i allmänhet kommer att generera ett viktigt tillskott i kompetens och utgöra en ny och väsentlig infrastruktur för UPSC tillsammans med IceLab."

Vi hoppas på att forskare från olika discipliner kommer att inspirera varandra att identifiera gemensamma likheter (och skillnader!) i regleringen av stressresponser i olika typer av biologiska system

Hur skiljer dessa rekryteringar från andra fakultetsrekryteringar? Enligt Sebastian Diehl, "En av de innovativa styrkorna med det nya centret är att det kopplar samman forskare som arbetar på flera nivåer i organisationen - från celler till ekosystem. Vi hoppas på att forskare från olika discipliner kommer att inspirera varandra att identifiera gemensamma likheter (och skillnader!) i regleringen av stressresponser i olika typer av biologiska system.”

Åsa Strand lyfter fram ytterligare en fördel för Umeå universitet mer generellt genom att tillägga, "Vi räknar med att detta synsätt på forskning, men också de resurser och kunskapsbas som utvecklas inom detta spetsforskningscentrum kommer att ge positiv stimulans till många olika forskningsmiljöer vid Umeå universitet."

Båda fakultetstjänsterna erbjuder uppstartspaket och intressanta möjligheter att ansluta sig till utmärkta och samverkande forskningsmiljöer inom Umeå universitet.

 

Mer information

Universitetslektor i modellering av växtbiologi

IceLab och Umeå Plant Science Centre  Umeå Universitets interdisciplinära forskningsnav, IceLab ( Integrate...

Biträdande universitetslektor i ekosystemekologi kopplad till IceLab’s Center för modellering av adaptiva mekanismer i levande system under stress

IceLab och Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap  Umeå universitets tvärvetenskapliga...