"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-06

Ny styrelse vid Umeå centrum för funktionshinderforskning (UCFF)

NYHET I styrelsen finns nu nya representanter från universitetet, regionen och brukarrörelsen.

Text: Elin Andersson

Dekan beslutade i juni att utse nya ledamöter i styrelsen för Umeå centrum för funktionshinderforskning (UCFF) från halvårsskiftet 2021 t.om. 30 juni, 2025.
– Valet av nya ledamöter speglar vår ambition att synliggöra den breda forskning om funktionshinder som bedrivs vid Umeå universitet. Den nya styrelsen är därför bredare rent ämnesmässigt och rymmer nya ledamöter även från den medicinska- och den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Dessutom har styrelsen nya ledamöter både från Region Västerbotten och från brukarrörelsen (Funktionsrätt Västerbotten), säger Jens Ineland, föreståndare för UCFF.

Styrelsen ansvarar för UCFF:s övergripande inriktning och utveckling genom exempelvis besluta om enhetens mål och verksamhetsplan.

Nya ledamöter från 1 juli 2021:

  • Camilla Björnehall, kommunikatör, Funktionsrätt Västerbotten. Funktionsrätt Västerbotten är en paraplyorganisation som består av 36 funktionsrättsföreningar som har gått samman för att påverka i gemensamma frågor med målet ett samhälle för alla. Camilla Björnehall sprider information till och från medlemsföreningar/ägare, ordnar föreläsningar utbildningar och möten och är ansvarig för organisationens hemsida.
  • Erik Domellöf, psykolog och docent vid Institutionen för psykologi. Forskar framför om motorisk planering hos barn och unga med autismspektrumtillstånd.
  • Catharina Henje, industri- och interaktionsdesigner. Lärare och doktorand vid Designhögskolan, Har tidigare arbetat under flera år som sjukgymnast inom rehabilitering och habilitering.
  • Urban Markström, professor vid institutionen för socialt arbete. Forskar främst om frågor med koppling till området psykisk ohälsa.
  • Agneta Nilsson, verksamhetsutvecklare inom Habiliteringscentrum, region Västerbotten. Jobbar med strategiska frågor för att personer med olika typer av funktionsnedsättningar ska få ett så gott stöd som möjligt utifrån sina behov.
  • Erik Rosendahl, professor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Forskar främst olika typer av fysisk aktivitet och träning för äldre personer, samt förebyggande av fallolyckor. Forskningen har haft ett speciellt fokus på personer som bor på äldreboenden och personer som har demens.

Sedan tidigare ingår följande ledamöter i styrelsen:

  • Lotta Vikström (ordförande), professor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.
  • Elisabeth Nilsson, tillgänglighetsstrateg, Umeå kommun.
  • Jens Ineland (föreståndare), docent vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

Kontaktinformation

Jens Ineland
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 40