"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-25

Ny tidskrift om hälsofrågor i Somalia

NYHET Efter många år av inbördeskrig i Somalia återupptas samarbetet kring global hälsa mellan forskare vid sju somaliska och fem svenska lärosäten. En del i detta är tidskriften Somali Health Action Journal, som lanseras nu under den internationella open access-veckan den 25–31 oktober. I år har veckan temat likvärdighet och rättvisa för alla att både producera och ta del av publicerad vetenskap.

Text: Susanne Sjöberg

Tidskriften Somali Health Action Journal (SHAJ) är ett resultat av en nystart för det forskningssamarbete som Umeå universitet tillsammans med flera andra lärosäten i Sverige haft med Somalia sedan början av 1980-talet. För sex år sedan var det läge att ta upp samarbetet igen, och förutom seminarier, utbildningsaktiviteter, forskarbesök och konferenser är en av byggstenarna att kunna stödja publiceringsverksamheten vid lärosätena i Somalia. Idén blev att starta tidskriften SHAJ som ligger på en öppen publiceringsplattform som Umeå universitetsbibliotek hjälper till med.

En tidskrift leder till ett nytt och djupare samarbete mellan forskare i olika länder

– En tidskrift leder till ett nytt och djupare samarbete mellan forskare i olika länder. Både forskare i Sverige och Somalia kommer att lära sig mer, men det finns även andra länder med liknande problem som Somalia som kan dra nytta av att en tidskrift startar, säger Stig Wall, professor emeritus vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet, och en av dem som var med och startade upp forskningsprojekt om bland annat primärhälsovården i Somalia där SIDA också stöttade.

Lanseras under internationella open access-veckan

Tidskriften ges ut i Open Journal Systems (OJS), ett system för publicering av e-tidskrifter som används av många vetenskapliga tidskrifter världen över. Biblioteket kan hjälpa till med uppstart samt rutiner och viss support i det fortsatta arbetet.

Utgivning av vetenskapliga tidskrifter är ofta big business, men öppna digitala plattformar skapar nya möjligheter för oberoende publicering

– Utgivning av vetenskapliga tidskrifter är ofta big business, men öppna digitala plattformar skapar nya möjligheter för oberoende publicering. Det är glädjande att SHAJ nu kan publicera online i samband med open access-veckan som i år har rättvisa som tema, säger Jan Eklöf, bibliotekarie vid Umeå universitetsbibliotek.

Värd för tidskriften kommer Somali-Swedish Researchers’ Association (SSRA) att vara, en ideell förening för forskningssamarbete mellan Somalia och Sverige. Tanken är att driften så småningom ska tas över av universiteten i Somalia, som också är de formella ägarna, så att interaktionen kommer igång mellan akademiker, deras institutioner, hälso- och sjukvårdspersonal och beslutsfattare.

– Stödet från Umeå universitetsbibliotek med att starta och ge ut en ny tidskrift har varit avgörande. Vi lever i en ojämlik värld, även på publiceringsområdet, konstaterar Stig Wall.

Chefredaktören för SHAJ, Khalif Bile Mohamud, ser fram emot att tidskriften mer effektivt kan sprida kunskap inom hälsofrågor i Somalia och därmed överbrygga klyftan mellan kunskap och praktisk tillämpning.

– Somalia står inför enorma hälsoforskningsunderskott med begränsade möjligheter till forskningsspridning och det finns därför ett brådskande behov av att lansera en tidskrift som SHAJ, säger Khalif Bile Mohamud.

Läs mer:

Tidskriften Somali Health Action Journal (SHAJ)

International Open Access Week

Stig Wall
Professor emeritus
E-post
E-post
Jan Eklöf
Bibliotekarie
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 32