"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-04-12

Unik universitetskurs i same- och urfolkshälsa

NYHET Till hösten startar en ny kurs i same- och urfolkshälsa vid Umeå universitet. Kursen hålls digitalt och blir den första i sitt slag i Sverige.

Text: Ola Nilsson

– Kunskap om samisk och urfolkshälsa kan ha stort värde på många platser i samhället, särskilt i de samiska förvaltningsområdena. Umeå universitet grundades bland annat för att förse norra Sverige med vårdpersonal. Därför är det på tiden att vi nu efter nästan 60 år får en kurs som fokuserar på samisk hälsa, säger Jon Petter Stoor, forskare vid Umeå universitet och initiativtagare till kursen.

Den nya kursen är om 7,5 högskolepoäng och sträcker sig över hela höstterminen. Deltagarna ska ha minst 90 hp inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård, samiska studier eller urfolksstudier eller samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt ämnesområde.

Kursen är uppbyggd kring ett antal fokusområden. Det handlar bland annat om samiska och andra urfolks perspektiv på identitet, hälsorättigheter, hälsosituation idag, metoder och etik i samisk och urfolkshälsoforskning samt bemötande och makt i vårdmöten.

Kursen ges helt digitalt. Tanken är att locka deltagare även från andra länder. Därför sker undervisningen på engelska, även om det också kommer att bli möjligt att välja gruppdiskussioner och inlämningsuppgifter på svenska.

Kursen avslutas med att kursdeltagarna applicerar sin kunskap genom att ta fram ett förändringsförslag med potential att förbättra samers eller urfolks hälsa, inom deltagarens eget verksamhets- eller intresseområde.

– Naturligtvis finns en förhoppning att kursen på sikt ska leda till en förbättrad förståelse och i förlängningen därmed också bidra till en bättre hälsa för samer och andra urfolk, säger Jon Petter Stoor.

I höst är 20 platser förberedda. Siktet är inställt på att kursen sedan ska bli återkommande.

Mer information om kursen

Kontakt

Petter Stoor
Postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 63