"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Petter Stoor

Psykolog och forskare med huvudsakligt fokus på urfolks och mäns hälsa, med särskilt intresse för mental hälsa och suicid i Sápmi och Arktis. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Postdoktor vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Plats

Jon Petter Stoor, Pikku-Nilsá Ánde Biehtár, är en samisk och svensk leg psykolog och forskare (PhD) från Giron/Kiruna och Laeváš sameby i nordligaste Sverige. Anställd som postdoktor vid EpiGH, UmU men tjänstledig 20% för att arbeta som forskare vid Senter for Samisk Helseforskning, UiT - Norges Arktiske Universitet.

Mina forskningsintressen rör framförallt samisk hälsa, med huvudfokus på psykisk hälsa, suicid och suicidprevention bland samer i Sverige och Norge. Jag har också ett stort intresse för urfolkshälsa i Arktis. Jag doktorerade i december 2020 på avhandlingen Suicide among Sámi – Cultural meanings of suicide and interventions for suicide prevention in Nordic parts of Sápmi vid Senter for Samisk Helseforskning, UiT - Norges Arktiske Universitet. Jag arbetar nu primärt med att etablera och bedriva verksamhet i forskningsgruppen Lávvuo

Tidigare har jag arbetat med psykosocial hälsa bland samer för Sametinget - Sámediggi - i Sverige, och tagit fram en plan för suicidprevention bland samer i Norge, Sverige och Finland, för SANKS (Samisk Nasjonal Kompetansetjeneste - psykisk helsevern og Rus) och Samerådet. Under 2017-18 var jag en del av den kommission som tog etiske retningslinjer (ethical guidelines) för samisk hälsoforskning i Norge. 

2018-19 representerade jag Sverige i Fulbright Arctic Initiative. Som Fulbrightforskare samarbetade jag med Centre for Alaska Native health research, University of Alaska - Fairbanks (UAF), AK, US. Jag har också arbetat med internationella suicidpreventionsprojekt för urfolk i Arktis genom Arktiska rådets arbetsgrupp för hållbar utveckling (Sustainable development working group), och jag är en tidigare styrelseledamot i International Union for Circumpolar Health

Som urfolkshälsoforskare samverkar jag med urfolk under devisen - "inget för oss, utan oss". Vid sidan av pågående samarbeten med de samiska parlamenten i Norge och Sverige försöker jag därför också arbeta tätt tillsammans med samiska icke-statliga organisationer (NGOer), som ungdomsorganisationen Sáminuorra, Sámiid Riikasearvi (Svenska Samernas Riksförbund - SSR) och det internationella Samerådet.

Under 2022-23 arbetar jag forskningsmässigt huvudsakligen med att producera rapporter och artiklar om samernas hälsa i Sverige, baserade på den samiska folkhälsoundersökningen vi genomförde våren 2021, med stöd från Sametinget och Folkhälsomyndigheten: Samisk Hälsa på Lika Villkor. En del av detta arbete utgörs av mitt pågående postdoktorprojekt (externfinasierat av forskningsrådet Forte), med fokus på unga samers hälsa, i samarbete med Sáminuorra

Andra pågående uppdrag inkluderar att jag är ersättare i Sakkyndig etisk komité for samisk helseforskning samt är kommissionär i "Lancet commission on Suicide and Self-harm" respektive "Lancet commission on Arctic Health".

Under hösten 2021 började jag undervisa om samisk hälsa på läkarprogrammet (även psykologprogrammet från och med hösten 2022), och hösten 2022 startade vi också Sveriges forsta kurs i Same och urfolkshälsa som jag står bakom och är kursansvarig för.

Umeå: Umeå University 2024
Brandén, Jennie; Nilsson, Lena Maria; Burman, Monica; et al.
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis Group 2024, Vol. 83, (1)
Healey Akearok, Gwen K.; Chaliak, Ay’aqulluk Jim; Cueva, Katie; et al.
Journal of Epidemiology and Community Health
San Sebastian, Miguel; Gustafsson, Per Erik; Stoor, Jon Petter Anders
Tidsskrift for kjønnsforskning, Oslo: 2023, Vol. 47, (2-3) : 113-129
Brandén, Jennie; Nilsson, Lena Maria; Burman, Monica; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2023, Vol. 51, (7) : 1086-1095
Cueva, Katie; Rink, Elizabeth; Lavoie, Josée G.; et al.
International Journal of Circumpolar Health, Informa UK Limited 2023, Vol. 82, (1)
Dresse, Menayit Tamrat; Stoor, Jon Petter A.; San Sebastian, Miguel; et al.
Scandinavian Journal of Public Health
La Parra-Casado, Daniel; San Sebastian, Miguel; Stoor, Jon Petter A.
The Arctic Yearbook, Thematic Network (TN) on Geopolitics and Security of the University of the Arctic 2023 : 1-13
Nilsson, Lena Maria; San Sebastian, Miguel; Stoor, Jon Petter A.
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis 2023, Vol. 82, (1)
Peterson, Malory; Akearok, Gwen Healey; Cueva, Katie; et al.
European Journal of Public Health, Oxford University Press 2023, Vol. 33, (3) : 366-371
San Sebastian, Miguel; Stoor, Jon Petter A.
Journal of Asthma, Taylor & Francis 2023, Vol. 60, (9) : 1646-1652
San Sebastián, Emil Xabier; Stoor, Jon Petter A.; San Sebastian, Miguel
Folkhälsomyndigheten 2023
Stoor, Jon Petter A.; Nilsson, Lena Maria; San Sebastian, Miguel
Community Dentistry and Oral Epidemiology, John Wiley & Sons 2023, Vol. 51, (6) : 1258-1265
Yekkalam, Negin; Storm Mienna, Christina; Stoor, Jon Petter Anders; et al.
Arctic, Arctic Institute of North America 2022, Vol. 74, (4) : 550-558
Cueva, Katie; Rink, Elizabeth; Lavoie, Josée G.; et al.
The Lancet, Elsevier 2022, Vol. 399, (10322) : 341-343
Global Collective for Indigenous Adolescent Health and Evidence-Based Action,
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis 2022, Vol. 81, (1)
Lavoie, Josée G.; Stoor, Jon Petter A.; Rink, Elizabeth; et al.
International Indigenous Policy Journal, Ontario, Canada: Western University 2022, Vol. 13, (1)
Lavoie, Josée; Stoor, Jon Petter; Cueva, Katie; et al.
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis 2022, Vol. 81, (1)
Stoor, Jon Petter A.; San Sebastian, Miguel
Nunamed 2022: en grønlandsmedicinsk konference, Nuuk: Nunamed 2022 : 53-53
Stoor, Jon Petter A.; San Sebastian, Miguel; Nilsson, Lena Maria
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (9)
Baroudi, Mazen; Stoor, Jon Petter; Blåhed, Hanna; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Stoor, Jon Petter A.; Eriksen, Heidi A.; Silviken, Anne C.
Psykisk hälsa och välmående på svensk sida av Sápmi: en antologi, Umeå: Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet 2021 : 1-5
Stoor, Jon Petter A.; Lantto, Patrik; Össbo, Åsa
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis 2020, Vol. 79, (1)
Jacobsson, Lars; Stoor, Jon Petter A.; Eriksson, Anders
Psychiatric Services, American Psychiatric Association 2019, Vol. 70, (2) : 152-155
Collins, Pamela Y; Delgado, Roberto A; Apok, Charlene; et al.
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis 2019, Vol. 78, (1)
Stoor, Jon Petter A.; Berntsen, Gro; Hjelmeland, Heidi; et al.
Kiruna: Sametinget 2016
Stoor, Jon Petter Anders
International Journal of Circumpolar Health, CoAction Publishing 2015, Vol. 74, (1)
Redvers, Jennifer; Bjerregaard, Peter; Eriksen, Heidi; et al.
International Journal of Circumpolar Health, Vol. 74
Stoor, Jon Petter A.; Kaiser, Niclas; Jacobsson, Lars; et al.
Socialmedicinsk Tidskrift, (1) : 26-37
Stoor, Jon Petter Anders

Jag är kursansvarig och undervisar framförallt på kursen Same- och urfolkshälsa. 

Jag leder också seminarier om samisk hälsa inom ramen för kurser på professionsutbildningarna till läkare och psykolog, samt på masterprogrammet i folkhälsa (också i kvalitativ metod). Jag undervisar också om etik i samisk hälsoforskning på doktorandutbildningen vid Medicinska fakulteten.

Petter Stoor: Samers hälsa – på lika villkor

Samers hälsa är ganska lik den för landets befolkning. För vissa områden är den bättre, som fysisk och psykisk...