Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 27 november 2020)

printicon
Personalbild Petter Stoor

Petter Stoor

Stoor är doktorand vid Samisk Nasjonal Kompetansetjeneste - Psykisk Helsevern og Rus (SANKS), Finnmarkssykehuset HF, Norge.

Kontakt

E-post
Plats
5B, Målpunkt P, Försörjningsvägen 7 B, Norrlands universitetssjukhus Epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, 90185 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskare till Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Anknytning
Projektassistent vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Mitt namn är Jon Petter Stoor, Nilsa Ánde Biehtár, och jag är en samisk/svensk leg psykolog och doktorand uppvuxen i Giron/Kiruna och Laeváš sameby i nordligaste Sverige. Jag bor i dag i Umeå och är stolt far till två flickor.

Mina forskningsintressen rör många frågor knutna till samisk hälsa, men mitt huvudfokus är kulturella och kontextuella aspekter av suicid bland samer, särskilt unga samiska män, i Sverige och Norge. Tidigare har jag arbetat med psykosocial hälsa bland samer för Sametinget - Sámediggi - i Sverige, och tagit fram en plan för suicidprevention bland samer i Norge, Sverige och Finland, för SANKS (Samisk Nasjonal Kompetansetjeneste - psykisk helsevern og Rus) och Samerådet. Under 2017-18 var jag en del av den kommission som tog fram ett förslag till etiske retningslinjer (ethical guidelines) i samisk helseforskning i Norge.

Jag har också arbetat med internationella suicidpreventionsprojekt för urfolk i Arktis genom Arktiska rådets arbetsgrupp för hållbar utveckling (Sustainable development working group), och jag är en tidigare styrelsemedlem för International Union for Circumpolar Health

Jag representerar Sverige som Fulbright Arctic stipendiat under 2018-19, inom det tematiska området "resilienta samhällen" (resilient communities) genom Fulbright Arctic Initiative. Som Fulbrightforskare samarbetar jag med Centre for Alaska Native health research, University of Alaska - Fairbanks (UAF), AK, US.

2020
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis 2020, Vol. 79, (1)
Jacobsson, Lars; Stoor, Jon Petter A.; Eriksson, Anders
2019
Psychiatric Services, American Psychiatric Association 2019, Vol. 70, (2) : 152-155
Collins, Pamela Y; Delgado, Roberto A; Apok, Charlene; et al.
2019
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis 2019, Vol. 78, (1)
Stoor, Jon Petter A.; Berntsen, Gro; Hjelmeland, Heidi; et al.
2016
Kiruna: Sametinget 2016
Stoor, Jon Petter Anders
2015
International Journal of Circumpolar Health, CoAction Publishing 2015, Vol. 74, (1)
Redvers, Jennifer; Bjerregaard, Peter; Eriksen, Heidi; et al.
2015
International Journal of Circumpolar Health, Vol. 74
Stoor, Jon Petter A.; Kaiser, Niclas; Jacobsson, Lars; et al.
2015
Socialmedicinsk Tidskrift, (1) : 26-37
Stoor, Jon Petter Anders

Forskningsprojekt

1 januari 2021 till 31 december 2021