Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Petter Stoor

Petter Stoor

Psykolog och forskare med huvudsakligt fokus på urfolks och mäns hälsa, med särskilt intresse för mental hälsa och suicid i Sápmi och Arktis. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Postdoktor vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Plats
5B, Målpunkt P, Försörjningsvägen 7 B, Norrlands universitetssjukhus Epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, 90185 Umeå

Mitt namn är Jon Petter Stoor, Pikku-Nilsá Ánde Biehtár, och jag är en samisk/svensk leg psykolog och forskare (PhD) från Giron/Kiruna och Laeváš sameby i nordligaste Sverige. Jag bor i dag i Ubmeje/Umeå och är stolt far till två flickor.

Mina forskningsintressen rör framförallt samisk hälsa, med huvudfokus på psykisk hälsa, suicid och suicidprevention bland samer - särskilt män - i Sverige och Norge. Jag har också ett stort intresse för urfolkshälsa i Arktis, och för mäns hälsa i allmänhet. Jag doktorerade i december 2020 på avhandlingen Suicide among Sámi – Cultural meanings of suicide and interventions for suicide prevention in Nordic parts of Sápmi vid Senter for Samisk Helseforskning, UiT - Norges Arktiske Universitet.

Tidigare har jag arbetat med psykosocial hälsa bland samer för Sametinget - Sámediggi - i Sverige, och tagit fram en plan för suicidprevention bland samer i Norge, Sverige och Finland, för SANKS (Samisk Nasjonal Kompetansetjeneste - psykisk helsevern og Rus) och Samerådet. Under 2017-18 var jag en del av den kommission som tog fram ett förslag till etiske retningslinjer (ethical guidelines) i samisk helseforskning i Norge. Vårt förslag har sedan dess accepterats och omvandlats till policy, och jag är sedan augusti 2020 ersättare i Sakkyndig etisk komité for samisk helseforskning, som har mandat att ge samiskt kollektivt samtycke till samiska hälsoforskningsprojekt i Norge. Till detta är jag utsedd av Sametinget på svensk sida.

Jag har också arbetat med internationella suicidpreventionsprojekt för urfolk i Arktis genom Arktiska rådets arbetsgrupp för hållbar utveckling (Sustainable development working group), och jag är en tidigare styrelsemedlem för International Union for Circumpolar Health

Under 2018-19 representerade jag Sverige som Fulbright Arctic stipendiat, inom det tematiska området "resilienta samhällen" (resilient communities) genom Fulbright Arctic Initiative. Som Fulbrightforskare samarbetade jag med Centre for Alaska Native health research, University of Alaska - Fairbanks (UAF), AK, US.

Som forskare inom området urfolkshälsa är jag mycket medveten om vikten av att samverka med urfolk själva, och förutom att samarbeta med de samiska parlamenten i Norge och Sverige försöker jag samarbeta tätt med samiska icke-statliga organisationer, såsom ungdomsorganisationen Sáminuorra, Sámiid Riikasearvi (Svenska Samernas Riksförbund - SSR) och det internationella Samerådet.

Jag är huvudsakligen anställd som forskare vid EpiGH, UmU men har också en mindre tjänst (20%) som forskare vid Senter for Samisk Helseforskning, UiT - Norges Arktiske Universitet.

Under 2021 arbetar jag huvudsakligen med följande uppdrag:

  •  "Mäns sexuella och reproduktiva hälsa" där jag tillsammans med kollegor på EpiGH på uppdrag av Folkhälsomyndigheten studerar hälso- och sjukvårdens erfarenheter, resurser och organisation relaterat till mäns sexuella och reproduktiva hälsa. Min roll rör framförallt fall-studier i Västerbotten, Stockholm och på nätet (klar i mars 2021).
  • Samisk hälsa, där jag tillsammans med Miguel San Sebastián leder flera studier om samers hälsa. De mest omfattande gäller att vi på uppdrag av Sametinget och Folkhälsomyndigheten dels producerar en samisk bakgrundsrapport (klar i september 2021) till Socialdepartementet, inför det fortsatta arbetet med en ny svensk nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Dels producerar vi också en rapport om samisk folkhälsa i allmänhet (klar december 2021), och Covid-19 i synnerhet (klar under 2022). Det empiriska materialet för dessa studier kommer huvudsakligen från en omfattande samisk folkhälsoenkät som skickas ut till runt 10 000 samer under våren 2021, och från registerbaserade studier där vi samarbetar inom ramen för Umeå SIMSAM Lab. På längre sikt kommer delar av dessa studier kunna jämföras med data från norska sidan av Sápmi, särskilt från SAMINOR-studierna. Studien av Covid-19 bland samer i Sverige är dessutom kopplad till ett internationellt Arktisk projekt inom ramen för Arktiska rådets arbetsgrupp för hållbar utveckling (Sustainable development working group).

Jag är också kommissionsmedlem i två internationella Lancet-kommisioner, där vi väntas bli klara med våra rapporter under 2021/2022. Dels med fokus på hälsa i arktis, och dels med fokus på suicidalitet och suicid globalt. 

BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (9)
Baroudi, Mazen; Stoor, Jon Petter; Blåhed, Hanna; et al.
Scandinavian Journal of Public Health
Cueva, Katie; Rink, Elizabeth; Lavoie, Josée G.; et al.
The Lancet
Global Collective for Indigenous Adolescent Health and Evidence-Based Action,
BMC Public Health, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Stoor, Jon Petter A.; Eriksen, Heidi A.; Silviken, Anne C.
Psykisk hälsa och välmående på svensk sida av Sápmi: en antologi, Umeå: Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet 2021 : 1-5
Stoor, Jon Petter A.; Lantto, Patrik; Össbo, Åsa
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis 2020, Vol. 79, (1)
Jacobsson, Lars; Stoor, Jon Petter A.; Eriksson, Anders
Psychiatric Services, American Psychiatric Association 2019, Vol. 70, (2) : 152-155
Collins, Pamela Y; Delgado, Roberto A; Apok, Charlene; et al.
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis 2019, Vol. 78, (1)
Stoor, Jon Petter A.; Berntsen, Gro; Hjelmeland, Heidi; et al.
Kiruna: Sametinget 2016
Stoor, Jon Petter Anders
International Journal of Circumpolar Health, CoAction Publishing 2015, Vol. 74, (1)
Redvers, Jennifer; Bjerregaard, Peter; Eriksen, Heidi; et al.
International Journal of Circumpolar Health, Vol. 74
Stoor, Jon Petter A.; Kaiser, Niclas; Jacobsson, Lars; et al.
Socialmedicinsk Tidskrift, (1) : 26-37
Stoor, Jon Petter Anders

Jag har begränsade undervisningsuppdrag under 2021 men undervisar i mindre omfattning kring kvalitativ metod, urfolkshälsa, samisk hälsa och etik i samisk hälsoforskning - huvudsakligen på masterkurser vid EpiGH och doktorandkurser vid Medfak.