"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-20

Ny utbildning: Hälso- och sjukvårdskurator

NYHET Den nya utbildningen kommer att erbjudas vid Umeå universitet från och med hösten 2022.

Text: Elin Andersson

Kuratorer inom hälso- och sjukvård var tidigare den enda högskoleutbildade professionen med direkt patientansvar som inte hade legitimation. För att öka patientsäkerheten har regeringen beslutat att från 1 juli 2019 ska även kuratorer inom hälso- och sjukvård vara ett legitimationsyrke. Från hösten 2022 ger Umeå universitet den som har en socionomexamen möjlighet läsa en ettårig utbildning på avancerad nivå för att bli hälso- och sjukvårdskurator. Utbildningen är legitimationsgrundande och examensbenämningen är Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen. Utbildningen leder också fram till en magisterexamen, vilket är positivt då studenterna också ges behörighet till forskarutbildning i socialt arbete.

– Som hälso- och sjukvårdskurator kan du arbeta som kurator inom hälso- och sjukvården med olika patientgrupper och personer med funktionsnedsättning samt strategiskt utvecklingsarbete. Den som läser utbildningen till hälso- och sjukvårdskurator erhåller kunskaper om hur olika sociala faktorer påverkar hälsa, sjukdom och trauman. Man får också lära sig mer om metoder och förhållningssätt vid möten med patienter och anhöriga, säger Lennart Sauer, biträdande prefekt vid Institutionen för socialt arbete som kommer att ge utbildningen.

Vid Institutionen för socialt arbete finns ett väl upparbetat samarbete med Regionerna i norra Sverige och alla studenter vid den nya utbildningen kommer att genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i samverkan med Regionerna.

– Det finns ett stort engagemang både vid universitetet och Regionerna att få till denna nya utbildning, och vi är övertygade om att studenterna kommer att ha goda chanser till spännande arbeten efter examen, säger Lennart Sauer och Petra Ahnlund, studierektor för avancerad nivå.

Kontaktinformation

Lennart Sauer
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 71
Petra Ahnlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 78