"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-05-23

Ny utrustning ska underlätta arkeologiska analyser

NYHET En ny typ av kamera för diagnostisering av jord- och sedimentlager har i dagarna levererats till Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå universitet.

Text: Per Melander

Johan Linderholm, en av föreståndarna vid Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL), berättar att det rör sig om en hyperspektral kamera som kan fånga upp nära infraröda våglängder, dvs. bortom det mänskliga ögat kan uppfatta.

– Inom det nära infraröda våglängdsområdet kan vi med denna kamera fånga upp kemisk information som gör att bilderna vi insamlar blir en typ av kemiska fotografier, där bland annat organiska material, mineraler mm kan analyseras, säger Johan Linderholm, och fortsätter:

– Tekniken används bland annat inom skogs- och livsmedelsindustri men även av konservatorer (tavlor och byggnader mm) så användningsområdet är brett. Det listiga med denna instrumentering är att den både går att arbeta med i fält som på laboratoriet.

Diagnostisera i fält

Johan Linderholm säger vidare att för arkeologins del så innebär detta nya möjligheter att direkt i fält kunna diagnostisera jord- och sedimentlager samt arkeologiska anläggningar i takt med att dessa grävs fram.

– I vanliga fall tas prover som lagras i avvaktan på avslutad undersökning och det blir dessa prover som representerar undersökningen, men nu kan man göra delar av analysarbetet redan i fält och därigenom anpassa undersökningsstrategin och få veta betydligt mer i ett tidigt skede av en undersökning och samtidigt kunna välja mer representativa prover inför det fortsatta analysarbetet.

– De bilder som insamlas innehåller betydligt mer information än vad ett vanligt färgfotografi gör något som förbättrar dokumentation betydligt. Eftersom arkeologin innebär att källmaterialet förstörs måste för den dokumentation vi gör bli bättre så att vi i framtiden och på lång sikt ska kunna omvärdera arkeologiska undersökningar.

Vad betyder det för arbetet vid MAL att ha tillgång till den här typen av utrustning?

– På MAL kommer vi kunna bidra med arkeologisk forskning kring jord-sediment, typiska arkeologiska material som ben, keramik, sten och hällbilder. Instrumenteringen är ett viktigt bidrag till MAL’s och Umeå universitets infrastruktur där vi kommer kunna tillhandahålla kompetens och teknik till hela arkeologisverige.  

Avslutningsvis säger Johan Linderholm att medsökande och samarbetspartners är BTK enheten vid SLU (Josefina Nyström/Paul Geladi), samt Jonatan Klaminder vid EMG. Och att man har ett gott samarbete med ett lokalt mjukvaruföretag, Prediktera, samt med huvudleverantören Hyspex. 

Kempestiftelserna är den fond som givit bidrag för denna investering och har vid flera tillfällen tidigare stöttat MAL med dylika medel.