Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsprojekt inom arkeologi och miljöarkeologi

MOBIMA – Mobile Imaging in Archaeology
Forskningsområde: Arkeologi
Tid 17 juni 2015 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lillsjöprojektet - Mesolitiska närmiljöer
Forskningsområde: Arkeologi, Geovetenskap
Tid 17 december 2014 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bugs Coleopteran Ecology Package (BugsCEP)
Forskningsområde: Arkeologi, Ekologi
Tid 19 mars 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Strategisk miljöarkeologisk databas - SEAD
Forskningsområde: Arkeologi
Tid 1 maj 2008 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skandinaviens politiska geografi under den äldre järnåldern
Forskningsområde: Arkeologi
Tid 10 december 2007 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hällbilder, landskapsrum och stilvariation
Forskningsområde: Arkeologi
Tid 10 december 2007 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Höga Kustens arkeologi
Forskningsområde: Arkeologi
Tid 10 december 2007 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fem Norrland. Regional arkeologi
Forskningsområde: Arkeologi
Tid 10 december 2007 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Depå, handel och bebyggelse
Forskningsområde: Arkeologi
Tid 10 december 2007 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Jordbrukets expansion-regression 400-500 AD i Hälsingland
Forskningsområde: Arkeologi
Tid 2 oktober 2007 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Om materiell kultur i Norrland under stenåldern
Forskningsområde: Arkeologi
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Norrlands jordbrukshistoria
Forskningsområde: Arkeologi
Tid 1 januari 2006 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Miljöarkeologisk forskning och metodutveckling vid MAL
Forskningsområde: Arkeologi
Tid 1 januari 1994 till 1 oktober 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt