Hoppa direkt till innehållet
printicon

Arkeologi

Arkeologi är att söka kunskap om äldre samhällen, tidigare människors levnadssätt och föreställningsvärld, samspelet mellan människor och miljö, materiell kultur och andra spår av tidigare människors aktiviteter.

Vid Umeå universitet fokuseras den arkeologiska forskningen på förhistorisk och historisk tid i Europa och Norden. Här finns två speciella inriktningar: miljöarkeologi och arkeologiska studier av nordliga områden. Vi arbetar aktivt med fältarbeten, utgrävningar, exkursioner och laboratoriearbete inom olika forskningsprojekt såväl som inom vår utbildning. Miljöarkeologiska laboratoriet är en nationell resurs som möjliggör fördjupade studier av arkeologiska problem genom naturvetenskapligt grundade metoder.

Nyheter

Förmoderna tider på Island under lupp
Förmoderna tider på Island under lupp

Ny avhandling bidrar till olika perspektiv av det förmoderna livet på Island.

Med rätt belysning börjar stenarna berätta
Med rätt belysning börjar stenarna berätta

Ny avhandling i arkeologi beskriver upp hur stenar och berg kan berätta om forna tiders civilisationer.

Forskning och publikationer

Forskningsprojekt
Forskningsprojekt

Se aktuella forskningsprojekt inom arkeologi och miljöarkeologi.

Publikationer
Publikationer

Se aktuella publikationer i arkeologi och miljöarkeologi.

Högre seminariet i arkeologi och miljöarkeologi
Högre seminariet i arkeologi och miljöarkeologi

I denna seminarieserie presenteras och diskuteras aktuell forskning inom arkeologi och miljöarkeologi.

Forskningsresurser

Kontaktpersoner för forskning inom arkeologi och miljöarkeologi

Johan Linderholm
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 39
Philip Buckland
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 92