Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Arkeologi

Arkeologi är att söka kunskap om äldre samhällen, tidigare människors levnadssätt och föreställningsvärld, samspelet mellan människor och miljö, materiell kultur och andra spår av tidigare människors aktiviteter.

Vid Umeå universitet fokuseras den arkeologiska forskningen på förhistorisk och historisk tid i Europa och Norden. Här finns två speciella inriktningar: miljöarkeologi och arkeologiska studier av nordliga områden. Vi arbetar aktivt med fältarbeten, utgrävningar, exkursioner och laboratoriearbete inom olika forskningsprojekt såväl som inom vår utbildning. Miljöarkeologiska laboratoriet är en nationell resurs som möjliggör fördjupade studier av arkeologiska problem genom naturvetenskapligt grundade metoder.

Nyheter inom ämnet

New Scientist: Rikedomsklyfta i Europa redan för 6600 år sedan
New Scientist: Rikedomsklyfta i Europa redan för 6600 år sedan

Arkeologiska analyser av skelett visar på socioekonomisk ojämlikhet i Europa redan för 6600 år sedan.

Arkeologen Paul Bahn hedersdoktor i Umeå
Arkeologen Paul Bahn hedersdoktor i Umeå

Den brittiske arkeologen Paul Bahn har av humanistiska fakulteten utsetts till hedersdoktor 2020.

Forskning.se: Umeålaboratorium bidrar till att kartlägga spåren från forntida klimatkriser
Forskning.se: Umeålaboratorium bidrar till att kartlägga spåren från forntida klimatkriser

Hur klarade våra förfäder extrema klimathändelser? Klimatarkeologer söker svar.

Forskningsresurser

Kontaktpersoner för forskning inom arkeologi och miljöarkeologi

Johan Linderholm
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 39
Philip Buckland
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 92