Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arkeologi

Arkeologi är att söka kunskap om äldre samhällen, tidigare människors levnadssätt och föreställningsvärld, samspelet mellan människor och miljö, materiell kultur och andra spår av tidigare människors aktiviteter.

Vid Umeå universitet fokuseras den arkeologiska forskningen på förhistorisk och historisk tid i Europa och Norden. Här finns två speciella inriktningar: miljöarkeologi och arkeologiska studier av nordliga områden. Vi arbetar aktivt med fältarbeten, utgrävningar, exkursioner och laboratoriearbete inom olika forskningsprojekt såväl som inom vår utbildning. Miljöarkeologiska laboratoriet är en nationell resurs som möjliggör fördjupade studier av arkeologiska problem genom naturvetenskapligt grundade metoder.

Nyheter inom ämnet

7,7 miljoner för utveckling av miljöarkeologi-databasen SEAD
7,7 miljoner för utveckling av miljöarkeologi-databasen SEAD

Riksbankens Jubileumsfond ger 7 ,7 miljoner kr för tillgängligheten till data från analyser av trädårsringar.

Ny bok om Ukrainas förhistoria
Ny bok om Ukrainas förhistoria

Boken där två Umeåforskare medverkar är den första heltäckande sammanställningen av ukrainsk förhistoria.

Philip Buckland invald i expertgrupp för forskningsinfrastruktur
Philip Buckland invald i expertgrupp för forskningsinfrastruktur

De ska stärka forskningsdatas sökbarhet, tillgänglighet, interoperabilitet och återanvändning.

Forskningsresurser

Kontaktpersoner för forskning inom arkeologi och miljöarkeologi

Johan Linderholm
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 39
Philip Buckland
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 92