"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Philip Buckland

Arkeologi

Arkeologi är att söka kunskap om äldre samhällen, tidigare människors levnadssätt och föreställningsvärld, samspelet mellan människor och miljö, materiell kultur och andra spår av tidigare människors aktiviteter.

Vid Umeå universitet fokuseras den arkeologiska forskningen på förhistorisk och historisk tid i Europa och Norden. Här finns två speciella inriktningar: miljöarkeologi och arkeologiska studier av nordliga områden. Vi arbetar aktivt med fältarbeten, utgrävningar, exkursioner och laboratoriearbete inom olika forskningsprojekt såväl som inom vår utbildning. Miljöarkeologiska laboratoriet är en nationell resurs som möjliggör fördjupade studier av arkeologiska problem genom naturvetenskapligt grundade metoder.

Nyheter inom ämnet

Ny utrustning ska underlätta arkeologiska analyser

Ny kamera för diagnostisering av jord- och sedimentlager har levererats till Miljöarkeologiska laboratoriet.

Bevis för att det funnits sjöar i Saharaöknen

Läs mer om förekomsten av forntida sjöar i Sahara daterade till mellan cirka 10 000 och 5 000 år sedan.

6 000 år av mänsklig påverkan av insekters biologiska mångfald

Ny studie undersöker fossiler av skalbaggar för att förstå hur förändringar i klimat och landskap påverkat

Forskningsresurser

Kontaktpersoner för forskning inom arkeologi och miljöarkeologi

Johan Linderholm
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 39
Philip Buckland
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 92
Senast uppdaterad: 2021-03-10