Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arkeologi

Arkeologi är att söka kunskap om äldre samhällen, tidigare människors levnadssätt och föreställningsvärld, samspelet mellan människor och miljö, materiell kultur och andra spår av tidigare människors aktiviteter.

Vid Umeå universitet fokuseras den arkeologiska forskningen på förhistorisk och historisk tid i Europa och Norden. Här finns två speciella inriktningar: miljöarkeologi och arkeologiska studier av nordliga områden. Vi arbetar aktivt med fältarbeten, utgrävningar, exkursioner och laboratoriearbete inom olika forskningsprojekt såväl som inom vår utbildning. Miljöarkeologiska laboratoriet är en nationell resurs som möjliggör fördjupade studier av arkeologiska problem genom naturvetenskapligt grundade metoder.

Nyheter inom ämnet

6 000 år av mänsklig påverkan av insekters biologiska mångfald

Ny studie undersöker fossiler av skalbaggar för att förstå hur förändringar i klimat och landskap påverkat

Umeåarkeologer publicerade i Nature

Chelsea Budd och Malcolm Lillie, båda arkeologer vid Umeå universitet, är några av de som medverkat i studien.

Stora infrastrukturbidrag med koppling till Humanistiska fakulteten

Vetenskapsrådet satsar stort på forskningsinfrastruktur där Humanistiska fakulteten finns med.

Forskningsresurser

Kontaktpersoner för forskning inom arkeologi och miljöarkeologi

Johan Linderholm
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 39
Philip Buckland
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 92