"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-09-01 Uppdaterad: 2023-06-15, 07:42

Ny webbsida för Infektionsbiologi

NYHET Infektionsbiologi är ett stort område vid Umeå universitet med bortåt 80-talet forskargrupper vid både Medicinska fakulteten och Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Nu har en överskådlig webbplats med undersidor för olika kategorier tagits fram.

Text: Ingrid Söderbergh/Lena Åminne

– Infektionsforskningen vid Umeå universitet är mycket framgångsrik och många av forskargrupperna är verksamma vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Med den nya portalen gör vi en ansats att lyfta den stora betydelsen av och bredden på universitetets infektionsforskning, säger Mikael Elofsson, dekan vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Han får medhåll av medicinska fakultetens vicedekan för forskning Anna Arnqvist:

– Medicinska fakulteten har lång tradition av internationell framgångsrik forskning inom mikrobiologi. Ökat samarbete över professionsgränser bidrar med både spets och bredd och har bidragit till Umeå universitets fortsatta starka ställning inom infektionsbiologi. Den nya portalen är ett viktigt verktyg för att synliggöra nya forskningsrön för allmänheten, forskarkollegor och forskningsfinansiärer, säger hon.

Syftet med den nya webbsidan är att underlätta för besökaren att hitta information som rör ett visst område inom det stora området infektionsbiologi. I vart och ett av de sex nya kategorierna presenteras både forskargrupper och enskilda forskare – skrivna porträtt och filmade föreläsningar.

På sidan listas även nyheter inom infektionsområdet med covid-19-nyheter i en särskild lista, liksom en lista på infrastrukturer.

Samarbete med forskningsledare

I arbetet med webbplatsen har berörda forskningsledare arbetat med att ta fram material om sina forskargrupper. Webbsidorna för forskargrupper utgör en viktig grund för forskningskommunikationen vid Umeå universitet.

– Det har varit en väldigt rolig arbetsuppgift, särskilt att arbeta i team över fakultetsgränsen. Kontakterna med forskningsledarna har tidvis varit intensiva och vi är glada över deras engagemang. Vi vill gärna sätta tänderna i ett nytt liknande projekt framöver, säger Ingrid Söderbergh och Lena Åminne, kommunikatörer på Teknisk-naturvetenskaplig fakultet respektive Medicinska fakulteten.

Den utvecklade webbplatsen är ett första steg i en kommunikationssatsning på infektionsbiologi, som sker på uppdrag av dekanerna vid två fakulteter. Parallellt satsas även på att publicera forskningsnyheter.

Kolla in Infektionsbiologi på umu.se