"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-12-07

Nya forskningsmiljoner till medicin och naturvetenskap

NYHET Vetenskapsrådet beviljar sammanlagt drygt 60 miljoner kronor till projekt vid Umeå universitet i två tilldelningar i december.

I tilldelningen för bidrag till forskningsmiljö inom infektion och antibiotika beviljar Vetenskapsrådet för sexårsperioden 2018-2023 medel till två projekt vid Umeå universitet.

  • Anna Överby Wernstedt, Institutionen för klinisk mikrobiologi, får 25 200 000 kr till projektet Multimodal visualisering och proteomik för att studera flavivirus replikation och molekylära sjukdomsmekanismer.
  • Felipe Cava, Institutionen för molekylärbiologi, får 25 200 000 kr till projektet Demontering av membranmikrodomäner i Staphylococcus aureus för att tämjaantibiotikaresistens hos MRSA.

I tilldelningen för Utvecklingsforskning och Swedish Research Links beviljar Vetenskapsrådet för fyraårsperioden 2018-2021 medel till tre projekt vid Umeå universitet.

  • Stina Jansson, Kemiska institutionen, får 4 341 000 kr till projektet Återanvändning av avloppsvatten i länder med vattenbrist - utmaningar och möjligheter.

  • Nawi Ng, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, får 5 200 000 kr till projektet Att bryta cirkeln mellan fattigdom och ohälsa hos äldre: En studie som undersöker komplexa interaktioner mellan livsloppsfaktorer som påverkar hälsosamt och jämlikt åldrande i Myanmar.

  • Nawi Ng, får även 786 000 kr till projektet Bygga kapacitet i implementeringsforskning för integration av tuberkulos, icke smittsamma sjukdomar, och tobakskontroll: ett forskningssamarbete mellan Indien, Indonesien och Sverige.

Text: Ola Nilsson