Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Personalbild Stina Jansson

Stina Jansson

Min forskning är främst inriktad på termisk behandling av biomassa och andra organiska material och avfallsfraktioner ur ett miljökemiskt perspektiv.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Kemiska institutionen
Plats
KB.E6, Linnaeus väg 6, (rum: 6.02.03) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskningen i min grupp fokuserar på bildning, omvandling och nedbrytning av organiska miljögifter föroreningar vid termisk behandling av biomassa och andra biomaterial. De termokemiska omvandlingstekniker som vi använder oss av (t.ex. förbränning, pyrolys, torrefiering och hydrotermisk karbonisering, HTC) täcker ett brett temperaturintervall, inkluderar våt såväl som torr behandling, och kan utföras i olika skala (från bänkskala till prepilot-skala). De utgångsmaterial vi studerar är främst biomassa, avfall och industriella restprodukter och dessa kan ha sitt ursprung i skogliga sortiment (till exempel stamved av gran och tall, bark, skogsrester, stubbar), jordbruksbiomassa (halm, rörflen, växtrester, olivpressningsrester, risskal) och avfallsrelaterade biomaterial (såsom returträ, bioslam, hästgödsel, matavfall, fraktionerat hushållsavfall, avloppsslam).

Ett viktigt mål är valorisering av material som det finns lite efterfrågan på, i vissa fall klassificerade som avfall, genom termokemisk omvandling till kolmaterial som är lämpliga för användning i miljöapplikationer såsom vattenrening, jordförbättring och marksanering in situ. Användning av restprodukter och biomassa/biomaterial med komplex kemisk sammansättning eller med högt innehåll av fukt, aska, metaller eller organiska föroreningar kräver en djupgående förståelse för hur dessa faktorer påverkar den termiska behandlingen och omvandlingen av materialet, vilket naturligtvis är ett annat intresseområde.

Exempel på nyliga och pågående projekt:

- bildning av dioxiner och dioxinlika föreningar vid torrefiering av returträ
- avskiljning av föroreningar i avloppsvatten i Afrika med hjälp av karboniserade jordbruksrester
- omvandling av rena ligninfraktioner från skogsbiomassa till avancerade kolmaterial
- termokemisk omvandling av avfall som genereras under långvariga rymdresor till värdefulla produkter (i samarbete med NASA)


Mer information om forskningen kopplad till karbonisering och vattenrening samt den experimentella och instrumentella infrastrukturen: Water and Char (WAC) Experimental Facility.

2021
Fuel, Elsevier 2021, Vol. 283
Violi, Angela; Cormier, Stephania; Gullett, Brian; et al.
2020
Journal of Hazardous Materials, Elsevier 2020, Vol. 400
Altarawneh, Mohammednoor; Saeed, Anam; Siddique, Kamal; et al.
2020
Bioresource Technology, Elsevier 2020, Vol. 302
Kozyatnyk, Ivan; Yacout, Dalia M. M.; Van Caneghem, Jo; et al.
2020
Bioresource Technology, Elsevier 2020, Vol. 316
Matsakas, Leonidas; Sarkar, Omprakash; Jansson, Stina; et al.
2020
Environmental Science and Pollution Research, Springer 2020, Vol. 27 : 30333-30341
Niinipuu, Mirva; Bergknut, Magnus; Boily, Jean-Francois; et al.
2020
Environmental Science and Pollution Research, Springer 2020, Vol. 27, (19) : 24369-24379
Niinipuu, Mirva; Latham, Kenneth G.; Boily, Jean-Francois; et al.
2020
Environmental Science and Pollution Research, Springer Berlin/Heidelberg 2020, Vol. 27, (30) : 38072-38083
Niinipuu, Mirva; Latham, Kenneth G.; Jansson, Stina
2020
Environmental Science and Pollution Research, Springer 2020, Vol. 27, (20) : 25572-25581
Oesterle, Pierre; Lindberg, Richard H.; Fick, Jerker; et al.
2020
Environmental Chemistry, CSIRO Publishing 2020, Vol. 17, (1) : 1-5
Späth, Jana; Nording, Malin; Lindberg, Richard; et al.
2019
Journal of Cleaner Production, Elsevier 2019, Vol. 208 : 960-967
Buss, Wolfram; Jansson, Stina; Mašek, Ondřej
2019
ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 7, (4) : 4204-4209
Buss, Wolfram; Jansson, Stina; Wurzer, Christian; et al.
2019
ACS Sustainable Chemistry & Engineering, Washington: American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 7, (2) : 2585-2592
Kozyatnyk, Ivan; Latham, Kenneth G.; Jansson, Stina
2019
ACS Sustainable Chemistry & Engineering, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 7, (24) : 20000-20012
Shanmugam, Kavitha; Jansson, Stina; Gadhamshetty, Venkataramana; et al.
2018
Chemosphere, Elsevier 2018, Vol. 200 : 660-670
Abafe, Ovokeroye A.; Späth, Jana; Fick, Jerker; et al.
2018
Chemosphere, Elsevier 2018, Vol. 203 : 506-513
Edo, Mar; Ortuño, Núria; Persson, Per-Erik; et al.
2018
7th European Communication Conference (ECC) "Centres and Peripheries: Communication, Research, Translation", Lugano, Switzerland, Oct 31 - Nov 3, 2018
Egan Sjölander, Annika; Nordlund, Annika; Fick, Jerker; et al.
2018
Environmental Science and Technology, Vol. 52, (3) : 1216-1224
Khaled, Amina; Richard, Claire; Redin, Lisa; et al.
2018
Environmental Science and Pollution Research, Vol. 25, (4) : 3933-3940
Weidemann, Eva; Buss, Wolfram; Edo, Mar; et al.
2018
Environmental Science and Pollution Research, Springer 2018, Vol. 25, (16) : 15793-15801
Weidemann, Eva; Niinipuu, Mirva; Fick, Jerker; et al.
2017
Waste Management, Oxford: Elsevier 2017, Vol. 68 : 646-652
Edo Gimenez, Mar; Skoglund, Nils; Gao, Qiuju; et al.
2017
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, ELSEVIER SCIENCE BV 2017, Vol. 123 : 126-133
Gao, Qiuju; Edo, Mar; Larsson, Sylvia H.; et al.
2017
International Journal of Environment and Pollution, InderScience Publishers 2017, Vol. 61, (3-4) : 243-260
Hou, Song; Dlugogorski, Bogdan Z.; Mackie, John C.; et al.
2017
Electronic Journal of Biotechnology, Vol. 26
Matsakas, Leonidas; Gao, Qiuju; Jansson, Stina; et al.
2017
Waste Management, Elsevier 2017, Vol. 61 : 300-306
Redin, Lisa; Niinipuu, Mirva; Jansson, Stina
2016
Waste Management, Elsevier 2016, Vol. 49 : 311-319
Edo, Mar; Björn, Erik; Persson, Per-Erik; et al.
2016
Fuel, Vol. 180 : 424-432
Edo, Mar; Budarin, Vitaliy; Aracil, Ignacio; et al.
2016
Chemosphere, Elsevier 2016, Vol. 150 : 168-175
Gao, Qiuju; Cieplik, Mariusz K; Budarin, Vitaliy L; et al.
2016
Environmental Science and Technology, Vol. 50, (14) : 7416-7424
Josefsson, Sarah; Bergknut, Magnus; Futter, Martyn N.; et al.
2016
Waste Management, Elsevier 2016, Vol. 49 : 110-113
Weidemann, Eva; Allegrini, E.; Fruergaard Astrup, T.; et al.
2016
Environmental Science and Pollution Research, Vol. 23, (8) : 8141-8159
Weidemann, Eva; Andersson, Patrik L.; Bidleman, Terry; et al.
2015
Journal of Chemical Education, American Chemical Society (ACS) 2015, Vol. 92, (12) : 2080-2086
Jansson, Stina; Söderström, Hanna; Andersson, Patrik; et al.
2014
Journal of Hazardous Materials, Elsevier 2014, Vol. 270 : 127-136
Allegrini, Elisa; Boldrin, Alessio; Jansson, Stina; et al.
2014
Environmental Science and Pollution Research, Springer 2014, Vol. 21, (4) : 3082-3090
Jansson, Stina; Grabic, Roman
2014
Energy & Fuels, Vol. 28, (4) : 2761-2769
Phan, Duong Ngoc Chau; Jansson, Stina; Boily, Jean-Francois
2014
Fuel, Elsevier 2014, Vol. 132 : 165-169
Svensson Myrin, Eva; Persson, Per; Jansson, Stina
2014
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2014, Vol. 28, (2) : 1103-1110
Örberg, Håkan; Jansson, Stina; Kalén, Gunnar; et al.
2013
Chemosphere, Elsevier 2013, Vol. 91, (6) : 797-801
Lundin, Lisa; Gomez-Rico, Maria Francisca; Forsberg, Christer; et al.
2013
Chemosphere, Elsevier 2013, Vol. 93, (8) : 1586-1592
Phan, Duong Ngoc Chau; Jansson, Stina; Marklund, Stellan
2012
Chemosphere, Elsevier 2012, Vol. 88, (7) : 832-836
Duong Phan, Ngoc Chau; Weidemann, Eva; Lundin, Lisa; et al.
2012
Science of the Total Environment, Vol. 416 : 269-275
Jansson, Stina; Andersson, Patrik L
2011
Environmental Pollution, Vol. 159, (6) : 1592-1598
Bergknut, Magnus; Laudon, Hjalmar; Jansson, Stina; et al.
2011
Science of the Total Environment, Amsterdam: Elsevier 2011, Vol. 409, (18) : 3386-3393
Jansson, Stina; Fick, Jerker; Tysklind, Mats
2011
Chemosphere, Vol. 85, (3) : 509-515
Jansson, Stina; Lundin, Lisa; Grabic, Roman
2009
Environmental Engineering Science, Mary Ann Liebert 2009, Vol. 26, (3) : 541-550
Aurell, Johanna; Jansson, Stina; Marklund, Stellan
2009
Environmental Science & Technology, American Chemical Society 2009, Vol. 43, (18) : 7032-8
Jansson, Stina; Antti, Henrik; Marklund, Stellan; et al.
2009
Chemosphere, Elsevier 2009, Vol. 76, (6) : 818-25
Jansson, Stina; Fick, Jerker; Tysklind, Mats; et al.

Filmade föreläsningar:

Film: Vetenskapslunch: Avfall från jordbruk kan rena avloppsvatten i Afrika
Vetenskapslunch: Avfall från jordbruk kan rena avloppsvatten i Afrika

Vetenskapslunch 17 mars 2016.