"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Stina Jansson

Min forskning är främst inriktad på termisk behandling av biomassa och andra organiska material och avfallsfraktioner ur ett miljökemiskt perspektiv.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Kemiska institutionen
Plats
KB.E6, Linnaeus väg 6, (rum: 6.02.03) Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)
Plats
Hus G, Naturvetarhuset plan 2, Johan Bures väg 16 Universitetspedagogik och lärandestöd, 901 87 Umeå

Forskningen i min grupp fokuserar på bildning, omvandling och nedbrytning av organiska miljögifter föroreningar vid termisk behandling av biomassa och andra biomaterial. De termokemiska omvandlingstekniker som vi använder oss av (t.ex. förbränning, pyrolys, torrefiering och hydrotermisk karbonisering, HTC) täcker ett brett temperaturintervall, inkluderar våt såväl som torr behandling, och kan utföras i olika skala (från bänkskala till prepilot-skala). De utgångsmaterial vi studerar är främst biomassa, avfall och industriella restprodukter och dessa kan ha sitt ursprung i skogliga sortiment (till exempel stamved av gran och tall, bark, skogsrester, stubbar), jordbruksbiomassa (halm, rörflen, växtrester, olivpressningsrester, risskal) och avfallsrelaterade biomaterial (såsom returträ, bioslam, hästgödsel, matavfall, fraktionerat hushållsavfall, avloppsslam).

Ett viktigt mål är valorisering av material som det finns lite efterfrågan på, i vissa fall klassificerade som avfall, genom termokemisk omvandling till kolmaterial som är lämpliga för användning i miljöapplikationer såsom vattenrening, jordförbättring och marksanering in situ. Användning av restprodukter och biomassa/biomaterial med komplex kemisk sammansättning eller med högt innehåll av fukt, aska, metaller eller organiska föroreningar kräver en djupgående förståelse för hur dessa faktorer påverkar den termiska behandlingen och omvandlingen av materialet, vilket naturligtvis är ett annat intresseområde.

Exempel på nyliga och pågående projekt:

- bildning av dioxiner och dioxinlika föreningar vid torrefiering av returträ
- avskiljning av föroreningar i avloppsvatten i Afrika med hjälp av karboniserade jordbruksrester
- omvandling av rena ligninfraktioner från skogsbiomassa till avancerade kolmaterial
- termokemisk omvandling av avfall som genereras under långvariga rymdresor till värdefulla produkter (i samarbete med NASA)


Mer information om forskningen kopplad till karbonisering och vattenrening samt den experimentella och instrumentella infrastrukturen: Water and Char (WAC) Experimental Facility.

Waste Management, Elsevier 2024, Vol. 174 : 429-438
Benavente, Veronica; Pérez, Carla; Jansson, Stina
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2024, Vol. 58, (19) : 8457-8463
Björklund, Sofie; Weidemann, Eva; Jansson, Stina
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2023, Vol. 57, (27) : 10089-10095
Björklund, Sofie; Weidemann, Eva; Jansson, Stina
Scientific Reports, Springer Nature 2023, Vol. 13, (1)
Kozyatnyk, Ivan; Benavente, Veronica; Weidemann, Eva; et al.
Journal of Cleaner Production, Elsevier 2023, Vol. 421
Oesterle, Pierre; Gallampois, Christine; Jansson, Stina
Bioresource Technology, Elsevier 2023, Vol. 386
Sun, Jiacheng; Benavente, Veronica; Jansson, Stina; et al.
Environmental Pollution, Elsevier 2023, Vol. 316
Wurzer, Christian; Oesterle, Pierre; Jansson, Stina; et al.
Chemical Engineering Journal, Elsevier 2022, Vol. 428
Benavente, Veronica; Lage, Sandra; Gentili, Francesco G.; et al.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, Elsevier 2022, Vol. 166
Latham, Kenneth G.; Matsakas, Leonidas; Figueira, Joao; et al.
ESPC4 & PERM5 2022 – Book of Abstracts
Pérez, Carla; Boily, Jean-Francois; Jansson, Stina; et al.
Waste Management, Elsevier 2022, Vol. 151 : 60-69
Pérez, Carla; Boily, Jean-Francois; Skoglund, Nils; et al.
Chemosphere, Elsevier 2021, Vol. 278
Björklund, Sofie; Weidemann, Eva; Yeung, Leo W.; et al.
Bioresource Technology, Elsevier 2021, Vol. 340
Kozyatnyk, Ivan; Oesterle, Pierre; Wurzer, Christian; et al.
Chemical Engineering Journal Advances, Elsevier 2021, Vol. 6
Latham, Kenneth G.; Kozyatnyk, Ivan; Figueira, Joao; et al.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, Elsevier 2021, Vol. 155
Latham, Kenneth G.; Matsakas, Leonidas; Figueira, João; et al.
Waste and Biomass Valorization, Springer Netherlands 2021, Vol. 12, (12) : 6555-6568
Pérez, Carla; Boily, Jean-Francois; Jansson, Stina; et al.
Water S.A., South African Water Research Commission 2021, Vol. 47, (4) : 396-416
Späth, Jana; Arumugam, Preyan; Lindberg, Richard H.; et al.
Fuel, Elsevier 2021, Vol. 283
Violi, Angela; Cormier, Stephania; Gullett, Brian; et al.
Journal of Hazardous Materials, Elsevier 2020, Vol. 400
Altarawneh, Mohammednoor; Saeed, Anam; Siddique, Kamal; et al.
Bioresource Technology, Elsevier 2020, Vol. 302
Kozyatnyk, Ivan; Yacout, Dalia M. M.; Van Caneghem, Jo; et al.
Bioresource Technology, Elsevier 2020, Vol. 316
Matsakas, Leonidas; Sarkar, Omprakash; Jansson, Stina; et al.
Environmental Science and Pollution Research, Springer 2020, Vol. 27 : 30333-30341
Niinipuu, Mirva; Bergknut, Magnus; Boily, Jean-Francois; et al.
Environmental Science and Pollution Research, Springer 2020, Vol. 27, (19) : 24369-24379
Niinipuu, Mirva; Latham, Kenneth G.; Boily, Jean-Francois; et al.
Environmental Science and Pollution Research, Springer Berlin/Heidelberg 2020, Vol. 27, (30) : 38072-38083
Niinipuu, Mirva; Latham, Kenneth G.; Jansson, Stina
Environmental Science and Pollution Research, Springer 2020, Vol. 27, (20) : 25572-25581
Oesterle, Pierre; Lindberg, Richard H.; Fick, Jerker; et al.
Environmental Chemistry, CSIRO Publishing 2020, Vol. 17, (1) : 1-5
Späth, Jana; Nording, Malin; Lindberg, Richard; et al.
Journal of Cleaner Production, Elsevier 2019, Vol. 208 : 960-967
Buss, Wolfram; Jansson, Stina; Mašek, Ondřej
ACS Sustainable Chemistry and Engineering, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 7, (4) : 4204-4209
Buss, Wolfram; Jansson, Stina; Wurzer, Christian; et al.
ACS Sustainable Chemistry and Engineering, Washington: American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 7, (2) : 2585-2592
Kozyatnyk, Ivan; Latham, Kenneth G.; Jansson, Stina
ACS Sustainable Chemistry and Engineering, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 7, (24) : 20000-20012
Shanmugam, Kavitha; Jansson, Stina; Gadhamshetty, Venkataramana; et al.
Chemosphere, Elsevier 2018, Vol. 200 : 660-670
Abafe, Ovokeroye A.; Späth, Jana; Fick, Jerker; et al.
Chemosphere, Elsevier 2018, Vol. 203 : 506-513
Edo, Mar; Ortuño, Núria; Persson, Per-Erik; et al.
7th European Communication Conference (ECC) "Centres and Peripheries: Communication, Research, Translation", Lugano, Switzerland, Oct 31 - Nov 3, 2018
Egan Sjölander, Annika; Nordlund, Annika; Fick, Jerker; et al.
Environmental Science and Technology, Vol. 52, (3) : 1216-1224
Khaled, Amina; Richard, Claire; Redin, Lisa; et al.
Environmental Science and Pollution Research, Vol. 25, (4) : 3933-3940
Weidemann, Eva; Buss, Wolfram; Edo, Mar; et al.
Environmental Science and Pollution Research, Springer 2018, Vol. 25, (16) : 15793-15801
Weidemann, Eva; Niinipuu, Mirva; Fick, Jerker; et al.
Waste Management, Oxford: Elsevier 2017, Vol. 68 : 646-652
Edo Gimenez, Mar; Skoglund, Nils; Gao, Qiuju; et al.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, ELSEVIER SCIENCE BV 2017, Vol. 123 : 126-133
Gao, Qiuju; Edo, Mar; Larsson, Sylvia H.; et al.
International Journal of Environment and Pollution, InderScience Publishers 2017, Vol. 61, (3-4) : 243-260
Hou, Song; Dlugogorski, Bogdan Z.; Mackie, John C.; et al.
Electronic Journal of Biotechnology, Vol. 26
Matsakas, Leonidas; Gao, Qiuju; Jansson, Stina; et al.
Waste Management, Elsevier 2017, Vol. 61 : 300-306
Redin, Lisa; Niinipuu, Mirva; Jansson, Stina
Waste Management, Elsevier 2016, Vol. 49 : 311-319
Edo, Mar; Björn, Erik; Persson, Per-Erik; et al.
Fuel, Vol. 180 : 424-432
Edo, Mar; Budarin, Vitaliy; Aracil, Ignacio; et al.
Chemosphere, Elsevier 2016, Vol. 150 : 168-175
Gao, Qiuju; Cieplik, Mariusz K; Budarin, Vitaliy L; et al.
Environmental Science and Technology, Vol. 50, (14) : 7416-7424
Josefsson, Sarah; Bergknut, Magnus; Futter, Martyn N.; et al.
Waste Management, Elsevier 2016, Vol. 49 : 110-113
Weidemann, Eva; Allegrini, E.; Fruergaard Astrup, T.; et al.
Environmental Science and Pollution Research, Vol. 23, (8) : 8141-8159
Weidemann, Eva; Andersson, Patrik L.; Bidleman, Terry; et al.

Filmade föreläsningar:

Hur blir vi kvitt "evighetskemikalierna" i våra sopor?

Vetenskapslunch 16 mars 2023.